Firmám vyšší sazby nevadí. Recesi nečekají

Klíčové body

  • Americké firmy vykazují menší citlivost na vyšší úrokové sazby.
  • Emise firemních dluhopisů nenaznačují obavu z recese.
  • Americké výnosy dále rostou.
Zdroj: Depositphotos

Vyšší sazby Fedu? Rostoucí dlouhý konec americké výnosové křivky? Výnos desetiletého amerického dluhopisu nejvýše za posledních 15 let? Nevadí. Firmy jsou na prostředí vyšších úrokových sazeb evidentně mnohem méně citlivé, než tomu bylo kdysi. A i to je signál směrem k americké měnové politice. 

Podle dat sebraných společností Bank of America americké nefinanční podniky letos navýšily emisi korporátního dluhu s investičním ratingem na více než 500 miliard dolarů (levý graf). Nehledě na vývoj tržních sazeb, emisní činnost prvních dvou srpnových týdnů zhruba odpovídala historickému průměru (pravý graf).

Zdroj: Bank of America
Zdroj: Bank of America

Kreditní spready z historického hlediska nevykazují náznaky tržního stresu. Poptávka zůstává relativně silná a stabilní. Ochota emitovat dluh v současném úrokově nákladnějším prostředí je podle Bank of America náznakem toho, že firmy nečekají brzký pokles sazeb, např. v souvislosti s recesí.

Zdroj: Fred
Zdroj: Fred

Nejen domácnosti, ale i firmy vykazují větší finanční zdraví, díky čemuž jsou odolnější vůči vyšším sazbám. Nutno podotknout, že to je dáno i tím, jak velká část podniků emitovala dluh v době sazeb na nule. Pokud jej budou refinancovat v nadcházejících třech letech, sazby budou sice oproti 2020 a 2021 pravděpodobně vyšší, nemuselo by se však jednat o současné hodnoty, kdy se nacházíme velmi blízko vrcholu úrokového cyklu.

Delší období vyšších úrokových sazeb se dle Bank of America projeví v poklesu poměru úrokového krytí firem (EBIT/úrokové náklady). Z historického hlediska bylo v segmentu firem s investičním ratingem vypozorováno dvouleté zpoždění poměru ve srovnání s vývojem výnosu amerického desetiletého dluhopisu. Na základě toho Bank of America očekává při výnosu desetiletého bondu kolem 4 % pokles poměru z 11,9 z prvního čtvrtletí 2023 na 10 v roce 2025. To je 13. percentil od roku 2010, kdy byly sazby nižší, a 37. percentil od prvního čtvrtletí 1997, od kdy banka poměr sleduje.

Zdroj: Bank of America
Zdroj: Bank of America

Banka Goldman Sachs se zaměřila na kondici amerického firemního sektoru v rámci indexu S&P500 mimo finanční podniky. Podle Goldmanů je dluhové zatížení sledovaných firem velmi malé. Náklady financování měřené podílem úrokových výdajů na dluhu dosáhly 3,3 %, což jsou jedny z nejnižších hodnot od druhé poloviny 70. let.

Zdroj: Goldman Sachs
Zdroj: Goldman Sachs

Bezmála polovina nesplaceného dluhu nefinančních podniků indexu S&P500 je přitom splatná až po roce 2030. Díky tomu je firemní sektor mnohem méně citlivý na vyšší úrokové sazby.

Zdroj: Goldman Sachs
Zdroj: Goldman Sachs

Banka zároveň poukazuje na finanční přebytky firem. Ty byly během pandemie podpořeny fiskální politikou, jejíž dopady už ale odezněly. V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhly podle Goldman Sachs přebytky celého soukromého sektoru (nejen v rámci nefinančních podniků v S&P500) 4,1 % HDP. Za poslední čtyři čtvrtletí se pak dostáváme na 1,9 % HDP. Goldmané však upozorňují, že jakmile se dostaneme do situace, kdy čím dál více firem šetří a neutrácí, může to vést ke snížení celkové ekonomické aktivity.

Zdroj: Goldman Sachs
Zdroj: Goldman Sachs

Prostředí globálně vyšších sazeb potvrzuje i vývoj dluhopisového trhu. Na začátku týdne rostly evropské i americké výnosy. U desetiletého amerického výnosu jsme se dostaly nad 4,3 %, což jsou nejvyšší hodnoty do roku 2007. Desetiletý výnos protiinflačního dluhopisu pak překonal 2 %. Bude-li tento vývoj pokračovat a dočkáme se dalšího napřímení výnosové křivky, nepočítejme s rychlým a výrazným oslabením dolaru. Rizikem jsou i slabší měny regionu, včetně koruny. Zde bude záležet na razantnosti bondového výprodeje v čase.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0916 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 103,13 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0864 do 1,0975 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,03 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,01 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 23,95 až 24,15 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 21,90 do 22,17 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter