Firmy zapomněly, že se sazby mohou také zvyšovat

Díky tomu, že úrokové sazby několik let pouze klesaly, nevěnovaly firmy možnému riziku jejich opětovného zvýšení moc pozornosti. Situace se ale pozvolna mění. Teď by se společnosti měly zaměřit především na to, aby si své úvěry proti tomuto zvratu trendu dostatečně zajistily, řekl v rozhovoru pro Roklen24 ředitel firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

Podle Vašeho indexu očekávání firem je 69 procent českých podnikatelů spokojeno s ekonomickou situací. Jaké jsou ale výzvy, kterým budou v nejbližší době malé a střední podniky čelit?

Největší výzvou, které již čelí a budou čelit zřejmě i nadále, je nedostatek kvalifikované pracovní síly. Z výzev, se kterými jim můžeme pomoci my, banky, je zvyšování úrokových sazeb. Ty byly dlouhodobě na historických minimech. ČNB však v srpnu 2017 zvýšila základní repo sazbu na 0,25 procentního bodu. Od února 2008 šlo o vůbec první zvýšení úrokových sazeb, teď analytici ČSOB očekávají další zvýšení do konce roku. Úrokové sazby mohou firmy nepříjemně překvapit výrazným růstem, což může mít za následek zdražení firemního financování. Patrné je to na finančních trzích, kde již dochází ke zvyšování střednědobých a dlouhodobých sazeb pro zajištění.

Jaký je rozdíl mezi tím, jak tuto komplikaci vnímají velké firmy?

Velké korporátní firmy pružně reagují na aktuální tržní vývoj a zvyšují poměr svého zajištění. Tzv. SME firmy tuto oblast dlouhodobě podceňují, čímž se vystavují dopadu tohoto tržního rizika. Doposud nebyla potřeba úrokového zajištění tak urgentní. Dlouhodobé investiční úvěry má v portfoliu naší banky zajištěno více než 80 procent korporátních klientů, u středních a menších firem je to však pouze 40 procent.

Dá se tedy říci, že menší podnikatelé situaci na bankovním trhu spojenou právě s činností ČNB, s nadsázkou řečenou, spíše ignorují? Nebo jim to, že se něco děje, zatím nedošlo?

Pokud uvedu jako příklad ukončení kurzového závazku ze strany ČNB, tak se jednalo o téma, které bylo známé většině firem. V případě růstu úrokových sazeb je to výrazně komplikovanější. Díky tomu, že mnoho let úrokové sazby pouze klesaly, firmy toto riziko ztratily ze svého zřetele. Proto se jim ho snažíme připomínat a doporučujeme, aby si podniky své úvěry zajistily proti růstu úrokových sazeb do budoucna.

Splítek: Data? Bez příběhu nestačí. Nejlepším zdrojem jsou investoři

Jaký je vlastně rozdíl mezi podílem dlouhodobých investičních úvěrů u velkých korporací a malých firem?

Podíl dlouhodobých investičních úvěrů je v segmentu malých a středních firem o něco nižší než u korporací. Je to zejména z důvodu dostupnosti dotací a podpory z EU, které jsou primárně určeny pro začínající podnikatele, malé a střední firmy. I v tomto segmentu si totiž firmy uvědomují potřebu investic a inovací, které jsou klíčové pro dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost jejich businessu.

Zmínil jste inovace. V jakém odvětví podle Vás potřebují naše firmy nejvíce inovovat?

Obecně je dobré investovat do inovací tam, kde je produkt či služba spojený s nízkou marží a nízkou přidanou hodnotou. Typicky strojírenství, automotive. V dnešní době může do většiny odvětví vstoupit neplánovaná konkurence či zlomová technologická změna. Inovace je tedy jediný způsob, jak si zajistit budoucí prosperitu.

Vedle toho, že nejsou české firmy (zatím) dostatečně zajištěny proti růstu úroků, jste na začátku zmínil i nedostatek kvalifikované pracovní síly. Jaká je Vaše představa dalšího vývoje? Mají společnosti v tomto směru převzít otěže? Pokud ano, jak?

Toto téma se týká většiny ekonomik v Evropě a bohužel zde není žádné okamžité krátkodobé řešení. Dotýká se to oblastí jako motivace a udržení stávajících zaměstnanců, investice do inovací a robotizace, investice do technického vzdělání. Největší výzvou je změna školského systému, a to je výzva především pro náš stát.

Roklen indikátor: Strašáci spěte, expanze české ekonomiky neslábne

Newsletter