FPG Index: Investiční klima v Česku se mírně zlepšuje

Investiční klima v Česku se mírně zlepšuje. Hodnota indexu FPG vzrostla oproti minulému hodnocení o 1,9 bodu na 63,6 bodu. Hodnotitelé investičního klimatu očekávají v příštích třech měsících mírné zlepšení vývoje.

Najdou se však i obory, kde očekávají spíše stagnaci růstu nebo jeho zpomalení. Často opakovanými aspekty, které se prolínají napříč sektory, jsou trh práce, dopady Brexitu, uvolnění kurzového závazku ČNB a politická nejistota. Všechny tyto skutečnosti budou mít v příštích třech měsících vliv na investiční prostředí v České republice.

FPG Index investičního klimatu je nástroj pro měření a predikci investičního prostředí v České republice, který investorům pomáhá při jejich investičním rozhodování. Pro letošní poslední čtvrtletí predikuje většina tvůrců mírný růst, oproti čtvrtletí předcházejícímu.

Hodnotitelé pocházejí z různých oborů. Je na jejich rozhodnutí, zda posoudí investiční prostředí spíše z pohledu finančních trhů nebo firemní výhledů. Kompletní názory tvůrců FPG Indexu investičního klimatu v ČR budou k dispozici 17. října.

Newsletter