Funguje zdanění neřestí?

V akademickém paperu, publikovaném v The Journal of Epidemiology and Community Health na jaře tohoto roku, odhadli výzkumníci Mark Goodchild, Nigar Nargis a Edouard Tursan d‘Espaignet, že dodatečné náklady na zdravotní péče spojené s nemocemi, které jsou způsobené kouřením, dosáhly v roce 2012 v globálním měřítku 1,436 bilionu dolarů. To je přitom 5,7 % všech výdajů na zdravotní péči. Mají však vlády v rukou účinné nástroje, jak kouření a další neřesti občanů omezit?

Touto otázkou se zabýval výzkum Dereka Millera, jehož výstup popisuje v článku na SmartAsset.com. Na datech amerických států z let 2007 až 2013 sleduje závislost výše daně a rozsahu kouření a spotřeby alkoholu.

Ve jménu zdraví? Regulace a ekonomie

První graf , který sleduje korelaci absolutní výše daně zaplacené v ceně krabičky cigaret a procentním podílu kuřáků v jednotlivých státech, naznačuje, že v tomto ohledu zdanění neřesti funguje – do značné míry platí, že čím vyšší daň, tím nižší podíl kuřáků. Například ve státě Connecticut je daň z krabičky cigaret 3,90 dolaru – druhá největší v USA – a podíl kuřáků je zde 13,5% – druhý nejnižší v USA.

Druhý graf ukazuje závislost průměrné absolutní výše daně na galon (v USA 3,785 l) alkoholu v podobě piva, vína a lihovin a roční spotřebou alkoholu na osobu. Podle amerických dat by mělo mít zdanění alkoholu výrazný efekt na spotřebu alkoholu. Jak naznačuje klesající křivka, státy s vyšší daní na alkohol tendují k nižší spotřebě alkoholu.

Daně? Nic jako dokonalá podoba neexistuje

Poslední graf porovnává zdanění alkoholu a podíl obyvatel, kteří podléhají nestřídmému pití. Zde je křivka téměř horizontální, což naznačuje, že na náruživé pijáky nemá výše daně příliš velký vliv.

Tato data implikují, že zatímco spotřebu alkoholu obecně lze pomocí zvýšení daní do určité míry účinně snižovat, počet lidí holdujících alkoholu nikoli. Realita potvrzuje obvyklou hypotézu, že poptávka náruživých pijáku po alkoholu je poměrně neelastická. U kuřáků nicméně takový závěr neplatí; ty lze vysokými daněmi do určité míry přimět k odvrácení se od svého zlozvyku.

Nejpodivnější daně napříč historií? Vousy, krby, drogy i zbabělost

Newsletter