Gender pay gap v EU: Proč ČR patří k rekordmanům?

Co se genderové problematiky týče, rozdíly v platech mezi muži a ženami patří v současné době k nejožehavějším tématům, které veřejnost sleduje. Tzv. gender pay gap sleduje ve svých statistikách také Evropská komise. V kterých zemích EU je rozdíl ve mzdách žen a mužů nejvyšší? A v jakých odvětvích existují nejvyšší rozdíly?

Následující tabulka ukazuje, jak vysoký je gender pay gap v jednotlivých členských zemích EU. Ten je přitom spočítán jako rozdíl mezi průměrnou hrubou mzdou muže a průměrnou hrubou mzdou ženy a vyjádřen jako podíl k průměrné hrubé mzdě muže. Nejvyšší gender pay gap je v Estonsku, a to 26,9 %. Hned na druhém místě je Česká republika, kde ženy dostávají v průměru o 22,5 % nižší mzdu. V Německu je to pak o 22 %. Naopak nejmenší rozdíly ve mzdách jsou v Itálii a v Lucembursku (cca 5,5%). Průměr za celou EU je 16,3 %.

Genderová (ne)rovnost v grafech: Škodí sexismus ekonomice?

Další tabulka ukazuje rozdíly ve mzdách na základě věkové kategorie. Nejnižší gender pay gap standardně bývá u mladých pracovníků, s postupem věku se však prohlubuje. Nejvyšší obvykle bývá v letech 35 až 54. Zajímavé je, že v mnoha zemích relativně nejméně oproti mužům ve stejné věkové kategorii vydělávají pracující seniorky, zejména jde o země jižní Evropy, jako je Španělsko a Portugalsko, kde gender pay gap v kategorii 65 + přesahuje 40 %, na Kypru pak dokonce 50 %.

Poslední tabulka ukazuje rozdíly ve mzdách mužů a žen na základě odvětví, kde pracují. I zde lze spatřit velké rozdíly. V českém finančním a pojišťovacím sektoru je například nejvyšší gender pay gap v rámci celé EU, a to 40,9 %. To je vůbec nejvyšší číslo, které v celé tabulce najdete. V tomto sektoru obecně existují nejvyšší rozdíly ve mzdách mužů a žen.

Evropský statistický úřad (Eurostat) shromažďuje data o rozdílech v platovém ohodnocení mezi muži a ženami v jednotlivých členských zemí již od roku 2006, a to na základě metodologie Structure of earning survey (SES). Data v tabulkách pocházejí z roku 2015.

Proč ekonomii vládnou muži? Je příliš sexistická

A proč vlastně muži vydělávají více než ženy? Jako jsou v jednotlivých zemích různě vysoké rozdíly, může být gender pay gap výsledkem různých příčin. Například v České republice je vzdělanost mužů a žen velmi podobná, dokonce v mladé populaci je více vysokoškolsky vzdělaných žen, takže vzdělání nemá příliš výrazný vliv. Co je však kamenem úrazu, jsou děti, které prostřednictvím poklesu zaměstnanosti negativně ovlivňují mzdy a celkově kariéru zejména starších, ale i mladších žen. Na výši gender pay gapu má značný vliv rovněž relativní zastoupení mužů a žen v jednotlivých odvětvích, jelikož ty často nabízejí rozdílné mzdové podmínky.

V obecné rovině je důležitým faktorem také rodinná politika. Studie OECD ukazuje, že existuje souvislost mezi délkou placené mateřské dovolené a velikostí mzdových rozdílů mezi muži a ženami. V České republice, kde je placená mateřská dovolená relativně dlouhá a štědrá, je také gender pay gap jeden z nejvyšších v rámci EU. Podle studie CERGE-EI pak má délka placené mateřské dovolené vliv i na rozdíl v zaměstnanosti – v zemích, kde je mateřská dovolená relativně delší, vykazují ženy oproti mužům také relativně nižší zaměstnanost.

Newsletter