Gender punishment gap. Ženy jsou na Wall Street za chyby trestány více

Vedle aktuálního nedostatku pracovní síly a moderního tématu ohledně zkracování doby stále zůstávají ožehavou záležitostí spojenou s trhem práce i genderové rozdíly (nejen) v rámci mezd, které pro ženy vyznívají výrazně nepříznivě. V Evropské unii panuje podle dat Evropské komise rozdíl mezi výdělky mužů a žen v průměru 16,2 %, Česká republika navíc spolu s Estonskem, Velkou Británií a Německem patří mezi státy, kde tento tzv. gender pay gap přesahuje 20 %.

A třebaže situace není z pohledu žen uspokojivá v rámci agregátních statistik, mnohem horší čísla dostaneme tehdy, pokud se zaměříme na svět financí. Jak říkají znovu data Evropské komise, v sektoru finančnictví a pojišťovnictví jsou rozdíly mezi průměrnými příjmy mužů a žen v každé zemi EU vyšší než agregovaný průměr 16,2 % za všechna odvětví na úrovni celé unie.

Gender pay gap v EU: Proč ČR patří k rekordmanům?

Nejmenší rozdíl přitom existuje v Itálii, a sice 18,1 %, smutným vítězem je však Česká republika, kde ženy ve finančním a pojišťovacím sektoru vydělávají v průměru o 39,8 % méně než muži. Jak ukazuje tabulka, v takřka všech zemích EU platí, že finanční a pojišťovací sektor patří k odvětvím s nejvyšším gender pay gapem.

Rozdíly v příjmech jsou bezpochyby nejprobíranějším, avšak nikoli jediným „gapem“, s kterým se můžeme na trhu práce – a na trhu práce ve finančním světě – setkat. Mark L. Egan z Harvard Business School, Gregor Matvos z University of Texas a Amit Seru ze Stanford University se ve svém výzkumu zaměřili na otázku, v jakém rozsahu jsou muži a ženy ve své práci trestáni za svá pochybení, a to v rámci finančních institucí z Wall Street. Konkrétně se jednalo o data za finanční poradce.

Bankéři, nenechte „bráchu“ půjčovat „bráchovi“

Při svém zkoumání autoři identifikovali tzv. „gender punishment gap“, který poukazuje na fakt, že ženy jsou ve finančním světě trestány za svá pochybení ve větší míře než muži. Konkrétně bylo zjištěno, že u finančního poradce-ženy je v porovnání s mužským finančním poradcem v průměru o 20 % vyšší pravděpodobnost, že v případě pochybení ztratí práci. Po vážné pracovní chybě byl za sledované období ukončen pracovní poměr s 46 % muži, kteří se pochybení dopustili, avšak s 55 % ženami ve stejné situaci.

„Bylo vážně ohromující, že jsme odhalili tak velké rozdíly,“ citoval server CNBC Amita Seru, jednoho z autorů studie. Místem, kterému by se měly ženy vyhýbat obloukem, je pak finanční společnost Wells Fargo, kde je šance na vyhazov po pochybení pro ženského finančního poradce dokonce o 27 % vyšší než u muže. Zdá se tedy, že manažeři, kteří mají tu čest s chybujícím mužským finančním pracovníkem, se domnívají, že je „to dobrý člověk, který si zaslouží druhou šanci,“ nechal se slyšet Gregor Matvos, další z autorů „Ale ženy druhou šanci nedostanou,“ dodal.

Analýza dat dále přinesla závěr, že finanční poradce ženského pohlaví má o 30 % nižší šanci, že si najde novou práci, uvádí paper s názvem „When Harry Fired Sally: The Double Standard in Punishing Misconduct“. Jen 33 % žen si v následujícím roce poté, co ztratily práci, našlo nové místo ve stejném průmyslu, mužů ovšem bylo při hledání nové práce úspěšných 47 %. To dále podporuje Matvosova slova.

Gender a financování. VC vládnou muži, crowdfundingu ženy

Newsletter