Gig Economy: Jak FinTech podporuje lidi na volné noze

Americká pracovní síla zažívá zásadní změnu paradigmatu – úpadek tradičního zaměstnání. Od roku 2005 do roku 2015 zažily Spojené státy americké čistý pokles konvenční pracovní síly, což znamená čistý růst zaměstnanosti v ostatních odvětvích.

Co stojí za tímto růstem? Během několika posledních let zdokumentovali novináři a některá média vzestup údajně masivní nové tzv. „gig pracovní síly“. „Gig economy“ – fráze často úzce spojována s pojmem „sharing economy“ nebo „access economy“ – odkazuje na ekonomiku, ve které lidé pracují na sérii krátkodobých pracovních úvazků a poskytují služby prostřednictvím on-line nebo mobilních zprostředkovatelů, jako jsou Uber, TaskRabbit či Airbnb. Alan Kruger a Lawrence Katz – ekonomové z Princetonu a Harvardu – nedávno zjistili, že ačkoli pracovníci operující s krátkodobými úvazky tvoří jen asi 0,5 % americké pracovní síly, své služby v gig economy nabízí závratných 22 % Američanů.

Posedlost gig economy zakrývá mnohem větší a mnohem důležitější trend: vzestup alternativních pracovních úvazků jako dočasná podpora agenturních pracovníků, smluvních zaměstnanců, nezávislých dodavatelů a lidí na volné noze. Alternativní pracovní režimy představují aktuálně 16 % americké pracovní síly, což je podstatně více ve srovnání s 10 % v roce 2005. Podle některých by mohli krátkodobí zaměstnanci tvořit až 40 % pracovních sil do roku 2020. Je to zřejmě příliš odvážná myšlenka, nicméně skutečnost, že více než 80 % velkých společností plánuje podstatně zvýšit využívání flexibilní pracovní síly, poskytuje důkaz, že tu existuje určitý trend.

Tento posun se neděje náhodou. 92 % nezávislých pracovníků jsou velmi nebo spíše spokojeni se svou prací, což je statisticky významný kladný rozdíl ve srovnání s lidmi se standardním plným úvazkem. Více než 70 % jedinců, kteří se výzkumu účastnili, by zvažovali život na volné noze. Z této skupiny více než 85 % zmínilo pružnější harmonogram jako faktor přispívající k jejich rozhodnutí a více než 70 % by oceňovalo možnost být svým vlastním šéfem. To je v souladu s Katzem a Krugmanem, podle nichž 84 % nezávislých pracovníků dává přednost práci sám na sebe. Vysoký příjem byl nejdůležitější jen pro méně než 15 % respondentů. Rozhodnutí stát se člověkem na volné noze se tudíž nezdá být řízeno touhou mít hromady peněz. Tuto touhu nelze nijak číselně vyjádřit. Jde hlavně totiž o životní styl a výhody s ním spojeny.

Navzdory těmto výhodám pojící se s životem na volné noze se musí počítat i s výraznými a opakujícími se náklady ušlé příležitosti. 70 % těchto osob pohlíží dle výzkumu na svůj život jako na dlouhodobou kariéru. Lidé na volné noze mohou ale začít kompenzovat tyto náklady ušlé příležitosti pomocí flexibilních a efektivních mobilních nástrojů určené pro jednotlivce, kteří jsou zároveň živnostníky. Jako výchozí bod potřebují lidé na volné noze nový přístup k osobnímu finančnímu managementu, jenž je zakotven ve finančních technologiích. FinTech umožňuje lidem na volné noze se stát chytřejšími střadateli, investory, žadateli o úvěr nebo prostě jen chytřeji utrácet. To vše při současném snížení nákladů a úspoře času.

Pojem „FinTech“ je v podstatě zkrácení a spojení slov „finance“ a „technologie“. Jedná se o fúzi správy financí s technologickým sektorem, který zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších. Tedy de facto všechno, co inovuje současný finanční systém.

Do archivu článků FinTech Daily se podívejte ZDE

Newsletter