Gladiš: Proč neinvestovat v Číně

Právě probíhající krach akciového trhu v Číně plní v posledních týdnech i česká média. Investoři si proto možná kladou otázku, zda nižší ceny přinášejí dobrou investiční příležitost a zda by neměli do čínských akcií investovat. Můj názor je jednoznačně záporný a je založen na deseti letech sledování a studování čínských společností. Podle mého názoru je Čína stále špatně chápána a není dobrou investiční příležitostí. Zde jsou některé mé důvody.

Vše o Číně na Roklen24

  1. I přes dojem, který se Čína snaží vyvolat, stále zůstává striktně komunistickou zemí bez demokracie, s cenzurou, se státem řízeným hospodářstvím, s většinou velkých firem a bank ve vlastnictví státu a s měnou, jejíž kurz není volný. Historie jasně ukazuje, že zatím žádná komunistická země neuspěla ve své snaze řídit ekonomiku. Čína nebude výjimkou.
  2. Komunisté ze své podstaty nenávidí volný trh. Ten akciový je navíc klasickým znakem kapitalismu. Může něco takového fungovat v komunistickém zřízení? Čerstvé snahy čínského vedení ovládnout vývoj na trhu akcií pomocí zákazů prodejů nebo nákupů za státní peníze jen ukazuje na to, jak moc nepříjemná je vládě myšlenka, že něco nemůže kontrolovat.
  3. Kapitálový trh je založen na jednoduchém vztahu mezi společnostmi a investory. Investoři poskytují společnostem peníze na jejich podnikání a ty jim na oplátku vyplácejí výnosy. V Číně to takto nefunguje. Spousta manažerů i velkých akcionářů vidí trh pouze jako prostředek k získávání kapitálu. Tečka. Akcionářům se ale žádné peníze nevracejí. Ti jsou považování na kavky, které se nabízejí k oškubání.
  4. Úroveň corporate governance v čínských firmách je žalostná. Nejen že, eufemisticky řečeno, stojí akcionáři na konci žebříčku priorit v očích managementu, ale je známa řada případů, kdy firmy, které se dlouho obchodovaly a obchodují na burze, ve skutečnosti vůbec nikdy žádnou činnost nevykonávaly, pokud vůbec existovaly.
  5. Nejsem právník a nedokážu posoudit úroveň právní ochrany akcionářů v Číně. Znám ale případy z praxe, kdy management po vykradení firmy zmizel někde uvnitř Číny, velcí a bohatí američtí investoři si najali špičkové právníky a soukromé detektivy a stejně jim to k ničemu nepomohlo.
  6. Jsem skeptik a domnívám se, že většina států a vlád falšuje statistiky. V případě Číny o tom asi pochybuje málokdo. Jejich deklarovaný 7% růst je asi stejně pravděpodobný jako to, že Řecko splatí všechny své dluhy. Pokud Čína neroste nebo roste jen pomalu, pak padá i další – růstový argument, na který se investoři často odvolávají.

Investor Gladiš: Pro Řeky drastické, pro svět zanedbatelné

Úkolem investora, alespoň podle mého názoru, není vědět všechno o všem a mít na všechno nějaký názor. Úkolem investora je najít pár dobrých investic. Dobrá investice je taková, kde pravděpodobnost dobrého výnosu je vysoká a pravděpodobnost trvalé ztráty kapitálu je nízká. Investování je totiž otázkou pravděpodobností. Ještě než investor vkročí na čínský akciový trh, je pravděpodobnost úspěchu nakloněna výrazně v jeho neprospěch. Takové rozložení karet nepřebijí ani úvahy o možných vysokých výnosech. Ty se nakonec většinou ukážou být nedosažitelnou iluzí. Čínským akciím se vyhněte. Ty nejlepší příležitosti leží jinde.  

Daniel Gladiš: Dobrý investor potřebuje umět dvě věci

Newsletter