Globální banky a skrytá hrozba dolarového financování

Dle Mezinárodního měnového fondu se zejména japonské a evropské banky začínají pomalu dostávat do zranitelné pozice, co se týče financování jejich dolarových aktiv. Spoléhají se totiž do značné míry na méně stabilní zdroje dolarového financování – mezibankovní úvěry, emise krátkodobých cenných papírů a měnové swapy.

Zatímco retailová depozita a dlouhodobé bondy představují stabilní zdroj financování, mezibankovní úvěry, commercial paper a swapy jsou velmi náchylné k náhlému kolapsu v případě krizové situace, jaká nastala například v roce 2008. Pokud Fed v takové situaci nedodá rychle skrze své swapové linky s ostatními centrálními bankami dodatečnou likviditu, nastává „problém“.

Dotyčné banky jsou pak nuceny redukovat svá dolarová aktiva – to znamená méně úvěrů firmám, stop poskytování další likvidity a odprodej cenných papírů. Ten pak spolu se zoufalou snahou bank opatřit si alespoň nějaké financování žene vzhůru úrokové sazby a kurz dolaru. Výsledkem bývá nepěkný karambol, jak pro dotyčné banky, tak pro finanční trhy a globální ekonomiku jako celek.

Dolar totiž stále hraje klíčovou roli ve financování globální ekonomiky a mezinárodního obchodu. Celkový objem mimo-amerických dolarových bankovních úvěrů v současnosti činí 7 bilionů dolarů (po započtení dolarových dluhopisů tato suma přesáhne 13 bilionů).

Dominantní část tohoto trhu tvoří právě mimo-americké banky, které se nemohou spolehnout na bezpečnou základnu amerických depozit, což dohromady představuje nebezpečnou kombinaci.

Autorem textu je analytik České spořitelny Jan Žemlička.

Newsletter