Globální ekonomika šlape. Znáte ale světový index nejistoty?

Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund, IMF) ve svém říjnovém reportu World Economic Outlook předpovídá, že světový hospodářský růst si v letech 2018 až 2020 udrží stabilní tempo kolem hodnoty 3,7 %, podobně jako v roce minulém. Zdá se tedy, že globální ekonomika uspokojivě roste. Nicméně, co však uspokojivé není, to je vysoká úroveň nejistoty, která napříč světem panuje.

Hrubý důkaz o tom mohou dát také výsledky vyhledávání z Google za použití termínu „nejistota“ (uncertainty). Zatímco hledání zpráv za rok 2017 poskytne v tomto případě 0,6 milionu výsledků, jen za prvních deset měsíců roku 2018 se ve vyhledávání objeví 2,5 milionů výsledků, píší Nicholas Bloom a Davide Furceri ve svém příspěvku na serveru VoxEU.org.

Recese za tři, dva, jedna…?

Jak však vnímání nejistoty měřit o trochu sofistikovaněji? Zmiňovaní ekonomové sestrojili Světový index nejistoty (World Uncertainty Index, WUI) , a to pro 143 zemí světa od roku 1996. Využili přitom čtvrtletní zprávy vydávané Economist Intelligence Unit (EIU), avšak nikoliv data z nich, ale přímo slova.

Hodnota indexu je vyjádřena pomocí frekvence slova „nejistota“ (a jeho variant) ve zprávách EIU vážících se ke konkrétním zemím. Jde o jejich počet v poměru k celkovému počtu slov zprávy (což zajišťuje srovnatelnost hodnot mezi zeměmi), který je vynásoben hodnotou 1 000. Tento specifický dataset pak autorům umožnil identifikovat pět důležitých skutečností: 

Celosvětová nejistota se od roku 2012 výrazně zvýšila. I když od rozvířených debat po odhlasování brexitu v létě roku 2016 a nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu na začátku roku 2017 úroveň nejistoty značně poklesla, přesto jsou hodnoty indexu vyšší, než je průměr za léta 1996 a 2004, který činí 100.

Vývoj úrovní nejistoty je více synchronizován u vyspělých ekonomik než v rozvíjejících se zemích a zemích s nízkým důchodem. Ve vyspělých ekonomikách je přitom synchronizace cyklu nejistoty nejvyšší v zemích eurozóny. Ukázalo se také, že synchronizace je tím vyšší, čím více jsou ekonomiky propojeny obchodními a finančními vazbami.

Názor: Recese v Evropě? V nejbližší době nepřijde

Nejistota v rozvojových a nízkopříjmových zemích je vyšší než ve vyspělých ekonomikách. To platí obecně, nicméně existují i výjimky. Tou je například Velká Británie, která zaznamenala vysoký nárůst nejistoty spojený se zmiňovaným odhlasováním brexitu.

Mezi nejistotou a demokracií existuje vztah obráceného tvaru U. Když státy přecházejí z režimu autokracie k demokracii, nejistota se zvyšuje. Jak ale země přecházejí od určitého stupně demokracie k plné demokracii, nejistota klesá.

Zvýšení úrovně nejistoty předpovídané WUI výrazně snižuje ekonomický výstup. Jak lze tedy intuitivně očekávat, vysoká nejistota zásadním způsobem škodí hospodářskému růstu.

Číšník jako freelancer. Nejistota příjmů vede k depresi

Newsletter