Goldmani zakázali zaměstnancům finančně podporovat Trumpa

Investiční banka Goldman Sachs zakázala svým vysoce postaveným zaměstnancům přispívat peníze na určité kampaně. Včetně kampaně amerického republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa.

Politický portál Politico napsal, že Goldman Sachs rozšířila svá politická omezení i na partnery firmy. Cituje email, který byl rozeslán minulý týden bankou a ve kterém banka své zaměstnance zpravuje o svých pravidlech, týkajících se politických aktivit.

Politico poznamenalo, že se v emailu od Goldman Sachs uvádělo – všichni partneři napříč firmou jsou považováni za „omezované osoby“ podle definice firemní politiky, co se osobní politické aktivity v USA týká. Jak je uvedeno níže, omezeným osobám je zakázáno věnovat se politické činnosti a/nebo přispívat na kampaně kandidátům, ucházejícím se o státní a místní úřady, stejně jako státním a místním úředníkům, kteří se uchází o federální úřad.“

Clintová: Trump není schopen velet armádě ani řídit stát

Investiční banka poznamenala, že změna politiky byla zamýšlena tak, aby se minimalizovaly potenciální reputační škody způsobené jakýmkoli mylným dojmem, že se firma pokouší obejít „pay-to-play“ pravidla, zejména, co se vysoce postavených zaměstnanců a viditelných partnerů týká. Všechna selhání, co se politických aktivit uvedených níže týká, jsou brána vážně a porušení může mít za následek disciplinární řízení, uvádí Politico.

Trump v průzkumu nad Clintonovou vede o dva procentní body

V emailu citovaném serverem Politico se Trumpovo jméno explicitně nezmiňuje, nicméně business magazín Fortune uvedl, že obdržel kopii memoranda, ve kterém Goldman Sachs „výslovně uvádí Trumpovu/Pencovu (současný guvernér Indiany a Trumpův kandidát na viceprezidenta) kampaň, jako příklad toho, koho nemohou partneři podporovat.“

Fortune stejně jako Politico poznamenává, že pravidla zakazují dary politikům ucházejícím se o státní a místní úřady, stejně jako dary státním úředníkům, kteří se ucházejí o Federální úřad.

Newsletter