Golf jako sport úspěšných? Lepší CEO jsou maratonci

„Co nejraději děláte ve svém volném čase?“ Kdekoho z nás již na pracovním pohovoru potkala tato na první pohled zbytečná otázka. Nicméně naše záliby ve skutečnosti dokáží odhalit mnoho z naší osobnosti, kterou se podobnými otázkami pokouší potenciální zaměstnavatel či personalista odhadnout. Při odpovědi by přitom měli dávat pozor zejména ti, kteří se snaží najmout nového vedoucího pracovníka; volnočasové aktivity se totiž zdají být docela dobrým prediktorem pracovního úspěchu vrcholných manažerů.

Tuto úvahu podporují i závěry studie, o které napsal server Business Insider – avšak poněkud jiným způsobem, než byste čekali. Existuje jeden sport, který je spojen s bohatými a úspěšnými lidmi, a sice golf. Lee Biggerstaff z Miami University, David C. Cicero z University of Alabama a Andy Puckett z University of Tennessee se tak ve svém výzkumu podívali na to, jak si vrcholní ředitelé firem, v anglosaském prostředí známí pod zkratkou CEO, kteří často a rádi hrají golf, vedou ve své práci.

Víkendy v podání úspěšných a bohatých

Vědci se zaměřili na 363 vrcholných ředitelů ze společností zařazených v americkém akciovém indexu S&P 1500, přičemž kromě finančních ukazatelů analyzovali také čísla z golfové databáze USGA (United States Golf Association), ze které získali informace o tom, kolik her jednotliví CEO za rok zvládnou. Toto číslo pak vztahovali k jejich pracovnímu výkonu. A zatímco někteří CEO si za rok zvládli zahrát i více než 100 her, výsledky pro nadšené golfisty nejsou příliš lichotivé. Ukázalo se, že společnosti, jejichž generální ředitelé se vyskytovali v nejzapálenější čtvrtině hráčů (konkrétně to znamenalo, že měli na kontě 22 či více her za rok), vykazovaly nižší provozní výkon a hodnotu firmy.

Autoři přitom uvádějí, že série testů zaměřených na možný endogenní vztah mezi těmito proměnnými podporuje závěr, že kauzalita směřuje od počtu odehraných golfových utkání k nižšímu výkonu firmy. Zároveň nutnost účasti na golfových turnajích v rámci udržování obchodních vztahů označili vzhledem k počtu odehraných kol nejaktivnějšími hráči za zanedbatelnou. Na druhou stranu se však ukázalo, že čím častěji ředitel hraje golf, tím déle si svou pozici udrží.

 

A jestliže golfisté ve vedoucích pozicích patrně výkon firmy oslabují, jiný výzkum naznačuje, že vyznavač značně aktivnějšího sportu, a sice například běhání maratonů, v pozici generálního ředitele může být pro společnost nopak darem z nebes. Peter LimbachFlorian Sonnenburg z University of Cologne se rovněž zaměřili na prozkoumání vztahu mezi trávením volného času výkonného ředitele a výsledky společnosti, avšak s důrazem na investice do fitness aktivit.

Pomocí využití ekonometrického přístupu instrumentálních proměnných (instrumental variables) znovu na datech společností z indexu S&P 1500 pak autoři docházejí k závěru, že společnosti, jejichž CEO se věnují fitness aktivitám (ve výzkumu aproximováno účastí na běžeckých maratonech), mají vyšší hodnotu. Konkrétně, společnosti vedené generálními řediteli, kteří se účastnili maratonu, mají o 5 % vyšší hodnotu, a to i po zohlednění řady kontrolních proměnných (například výsledky firmy v minulosti), shrnuje výsledky server Runner´s World. Jak tedy hlásá titulek serveru Inc., pokud chcete být lepší CEO, začněte běhat maratony.

Chcete vydělávat víc? Buďte extrovertní, hádaví a protivní

Newsletter