Greed is good

Všichni si jistě pamatujete slavný proslov Michaela Douglase alias Gordona Gekka ve filmu Wall Street, kde investiční bankéř Gekko spekuluje o podstatě chamtivosti. Pro ty z vás, kteří nemají tak dobrou paměť, si jeho překlad dovolím citovat: „Chamtivost, pro neexistenci výstižnějšího slova, je dobrá. Chamtivost je správná. Chamtivost funguje. Chamtivost objasňuje, proniká a zachycuje esenci evolučního ducha. Chamtivost, ve všech svých formách – chamtivost po životě, penězích, lásce, vědomostech nás provázela vzestupem lidstva…“ Mimo to, Gekko ve svém projevu také přirovnal Spojené státy k nefungující korporaci, jež může být zachráněna pouze chamtivostí. Amerika se podle něj stala druhořadou mocností v návaznosti na nárůst jejího obchodního a fiskálního deficitu do hrůzostrašných rozměrů. Je až paradoxní, že ve srovnání s dneškem byly tyto americké deficity v 80. letech, kdy byl film natočen, naprosto zanedbatelné.

Je chamtivost opravdu špatná? Mohou být důvody finanční krize z roku 2008 mapovány zpět k chamtivosti Michaela Milkina, Ivana Boeskyho a Carla Icahna – obchodníků z Wall Street, na kterých byl film, založen? Možná že lidský sklon chtít pořád více, či chamtivost samotná, je příčinou iracionálního nadšení, které vytváří bubliny aktiv. Možná že právě stále více chamtivosti zatemňuje investorovu mysl, jež je slepá vůči varovným znamením ukazujícím na blížící se kolaps a recesi.

Nebo je chamtivost, tak jak Gordon Gekko poukázal, dobrá? Možná že kdyby první jeskynní člověk nenasytně neprahl po vařeném mase a teplé jeskyni, nikdy by se neobtěžoval přijít na to, jak rozdělat oheň. Myslíte si, že Milton Friedman a Friedrich Hayek měli pravdu, když tvrdili, že tržní síly v případě, že jsou ponechány samy o sobě, bez jakýchkoli vládních zásahů, mohou rozpoutat dobré vlastnosti chamtivosti? Mohla by snad Wall Street a jiná finanční centra nebo dokonce samotný kapitalismus fungovat bez chamtivosti?

Plutokrati a vykořisťovatelé

Pojďme se na chvíli zastavit a velebit plutokraty. Podpořme i ty nadměrně privilegované vykořisťovatele, machiavelistické narcisisty, kteří vydělávají mnohem mnohem více, než by měli, a využívají většinu z nás. A ano, pojďme podpořit i Putina.

Chamtivost je opravdu dobrá, stejně jako příjmová nerovnost, šikana skrze sociální třídy a dokonce i železná pěst politických tyranů – alespoň v určitém kontextu. To je závěr nové studie z oxfordské university, který byl právě publikován v časopise Nature Communications. Pomocí matematických modelů lidských sociálních skupin vědci zjistili, že když jsou komunity hierarchicky strukturovány, což znamená, že je zde potenciál pro vysokou nerovnost, jedinci situování na vrcholu mají větší tendenci vynaložit vyšší úsilí v zájmu skupiny, než ti nacházející se ve spodních patrech hierarchického rozložení, včetně soutěžení s externími skupinami a čelení potenciálnímu nebezpečí v procesu.

Studie, jako je tato, vždy podněcují objasňující a znepokojivé otázky a jsou snadno využívány téměř každým s politickou či sociální agendou. Stejně tak jako v téměř všech směrech lidského chování, realita je složitější, než ideologie umožňuje. V průběhu historie lze pozorovat dlouhou tradici mocných lidí, kteří sloužili skupině lidí určitým způsobem a byli za to náležitě odměňováni, ať už mocí nebo věcmi materialistickými. Slavní generálové se stali prezidenty (Washington, Grant, Eisenhower) a to nejen proto, že každý znal jejich jména, ale proto, že prokázali svoji statečnost v boji a mohli to dokázat znovu v případě potenciální hrozby externího nebezpečí. Pokud jste byli zmateni ze stratosférického počtu Rusů, kteří schvalují Putina, přestože z Ruska udělal svými nedávnými činy mezinárodního vyvrhele, tedy alespoň v očích západních mocností, zmateni už být nemusíte.

Tolerujeme obrovské bohatství, které někteří investoři, průmyslníci a vynálezci hromadí, protože alespoň zčásti dělají naše životy lepšími. (Díky za auta, pane Ford nebo díky za iPhony, pane Jobs). Je třeba si uvědomit, že plutokrati jsou nezbytnými členy komplexní ekonomiky a výzvy k čistému rovnostářství byly vždy nesmyslné.

Chamtivost je dobrá

Chamtivost, chamtivost, chamtivost. Zdá se, že se jedná o slovo desetiletí. Chamtivost je považována za hlavního viníka nedávné finanční krize. Police v knihkupectvích se plní tituly zabývajícími se firemní chamtivostí a protesty na Wall Street. Protestující si stěžují, že bohatí vládnou s větší mocí než ostatní. Jako by vůbec mohla existovat společnost bez procenta lidí disponujících větším vlivem než ostatní. Všechny socialistické a komunistické společnosti měly velmi silné elity s masami ve skutečnosti mnohem více bezmocnými, nežli tomu je v kapitalistických demokraciích.

Ale co přesně to kluzké slovo chamtivost znamená? Chtít víc? Chtít příliš mnoho? Více než je přiměřené nebo spravedlivé? Více než ten druhý? Zapomeňte na to, co jste kdy slyšeli. Chamtivost je dobrá. A je naprosto normální. Lidé pro sebe vždy chtějí něco víc. Lepší auto, větší televizi, rychlejší počítač – je těžké si představit jednotlivce, kteří by nechtěli zlepšit svoji vlastní životní situaci.

Všichni – od nejchudších po nejbohatší – mají touhu dostat něco víc. Jakmile je jeden chtíč splněn, přichází další, bez ohledu na bohatství nebo okolnosti. Tato jedinečná lidská vlastnost je to, co odděluje lidské chování od zvířete. Jako druh neúnavně usilujeme o pokrok v našem blahobytu. Důkazy lze hledat všude kolem nás. Obohacujeme život i za hranici nutností potřebných k přežití. Užíváme si luxusu, jenž se stal standardem a který považujeme za samozřejmost.

Sebeuspokojení je opakem lidského úspěchu. Pokud bychom zůstali nečinnými z důvodu naší spokojenosti, náš vývoj by již dávno stagnoval. Trvalá potřeba hromadit pro sebe je to, co stimuluje svět kolem nás. Z ekonomického hlediska chamtivost podporuje motivaci a to jak poskytovat tak i konzumovat.

Jen si představte, kde bychom byli bez této elementární lidské motivace. Můžeme mít koláče, protože lidé pečou, víno, protože jej lidé pěstují. Proč vynakládají takové úsilí? Z důvodu, že chtějí něco víc. Nejznámější citace díla Adama Smithe: „Neočekáváme, že svůj oběd dostaneme z dobré vůle řezníka, pivovarníka či pekaře, nýbrž v důsledku toho, že všichni jmenovaní sledují vlastní zájem,“ tento proces ideálně vystihuje.

Dokud existují pocity bídy a touhy, bude vždy existovat chamtivost, ať už ve světě financí nebo kdekoliv jinde. Ve své podstatě je lidské být nucen dosáhnout a překonat to, co vidíme všude kolem nás. Chamtivost je důvod, proč zanecháme jedné práce pro práci jinou s vyšším platebním ohodnocením, důvod proč pracujeme obzvlášť tvrdě, abychom byli povýšeni, důvod proč dáváme přednost lepším nabídkám. Chamtivost je motorem kapitalismu a kapitalismus nabízí možnost prosperity, dávající individualitám výhradní odpovědnost za jejich bohatství. 

Kapitalismus odměňuje ty, kteří nejsou sebeuspokojení. Je to systém, který nebrání úspěchu. Lidé, kteří sklidí největší užitek, jsou ti, kteří se nikdy neusadí, ti, kteří nikdy nepřestanou doufat a jednat ve prospěch dosažení něčeho lepšího. Pokud to je důvod, proč je chamtivost považována za kořen všeho zla, za něco neetického a ďábelského, pak tedy budiž – jsem tedy ďábel.

 

Newsletter