Dolar po zklamání z ADP Národního reportu zaměstnanosti oslabuje proti euru nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu zůstávají v zisku. Koruna se obchoduje pod 25,45 za euro.

Hájek: Jsem jako baseballista, čekám na tučný nadhoz

Diverzifikace? Raději si udržuji koncentrované portfolio. To však vyžaduje specifický přístup. Investor je v tomto směru jako baseballista čekající na tučný nadhoz. K tomu, aby byla rána úspěšná, je však potřeba mít natrénováno. Proto se soustředím jen na malý počet odvětví, díky čemuž mám šanci je lépe pochopit a vybrat tu správnou příležitost. O kterých sektorech je řeč? A co je portfolio poručíka Dana? To a mnohem více řekl v další části rozhovoru portfolio manažer fondu Top Stocks Ján Hájek, který 15. března povede workshop „Jak nalézt kvalitní růstovou akcii“ v rámci nového projektu České investiční akademie.

Ve finančních knížkách se často mluví o nutnosti rozsáhlé diverzifikace. Vaše portfolio je přesto poměrně koncentrované (okolo 25 nápadů, pozn. redakce), navíc v něm takřka polovina prostředků připadá na oblast biotechnologií a polovodičů. V čem vidíte výhodu takového přístupu?

Tady si pomůžu Warrenem Buffettem. Hodně známý je jeho příměr o baseballu a investování. Investor, stejně jako hráč na pálce, by si měl trpělivě počkat na tzv. tučný nadhoz, který umožňuje snáze odpálit míček. To, co v tomto srovnání není tak často zdůrazňované je to, že je také potřeba vědět, co to je ten tučný nadhoz. Stejně jako baseballista potřebuji mít natrénováno, abych dokázal rozpoznat příležitost – kdy letí pomalejší nadhoz, bez falše, přímo do optimální zóny, kam obvykle švihám. Myslím si, že pokud se budu soustředit na menší počet odvětví, je moje šance je lépe pochopit a tím pádem i identifikovat budoucí příležitost mnohem vyšší. V případě takto vysoce koncentrovaných portfolií je ale nevyhnutelné, aby jednotlivé investice byly co nejméně korelované. I z toho důvodu se věnuji více sektorům, kde převažují produktově specifické příběhy a ne sektorům, které jsou primárně ovlivňované nějakou společnou veličinou (např. cena komodit, úroková sazba, atd.)

Prostředky v rámci fondu jsou takřka plně zainvestovány do akciových nápadů. Vidíte aktuálně na trhu nějaký faktor, který by Vás mohl přimět snížit expozici na akciový trh a přesunout prostředky do hotovosti?

Jeden z důvodu, proč je portfolio tak koncentrované, je také myšlenka, že bych měl být neustále schopen nalézt 25 nadprůměrně rostoucích společností, jejichž příběh není trhem správně oceněn. Pro zařazení nové investice do portfolia se snažím udržovat vysokou laťku a to zpravidla bývá důvodem toho, že v některých okamžicích není fond plně zainvestován – tj. nepovedlo se mi ještě nalézt další dostatečně dobrou investici. Součástí investiční strategie fondu je také to, že se nesnažím časovat trh a přesouvat investice z akcií do peněz ve snaze profitovat z možné korekce celého trhu. Jak jsem již psal výše, nedomnívám se, že tohle je moje silná stránka a že mám zde nadprůměrné šance na úspěch.

Jste známý svým blízkým vztahem k prostředí zdravotnického průmyslu. Jak jste se k této oblasti dostal?

Byla to cílená volba, začal jsem se tomuto sektoru systematicky analyticky věnovat před 14 lety. Tento sektor má podle mého názoru několik vlastností, které ho předurčují pro výběr společností do koncentrovaných portfolií. Je tam hodně specifických příběhu definovaných jednotlivými produkty společností. V případě společností vyvíjejících nové léky mohou být tyto akcie úspěšné i v obdobích ekonomických recesí, pokud tyto společnosti dokážou na trh přijít s novým lékem na dosud neléčené nemoci. Díky pozitivním demografickým trendům a neklesající poptávce po řešení existujících problémů je to pořád velmi růstový sektor. Také to není relativně jednoduchý sektor na pochopení, takže mám zde větší šanci být odměněn za své důkladné analýzy.

Součástí Vašeho portfolia je i tzv. portfolio poručíka Dana, které obsahuje zpravidla malé biotechnologické společnosti. Jak se netradiční investiční myšlenka zrodila?

Tento investiční nápad vznikl ještě během mého předchozího působení v analytickém oddělení České spořitelny. Souvisel s mojí první návštěvou biotechnologické investorské konference, kdy jsem se zajímal o začínající společnosti z tohoto sektoru. Během svých následných analýz jsem zjistil, že vyšší riziko spojené s ranní fázi klinických studií není trhem správně oceněno a že dostatečně diverzifikované portfolio takovýchto rozumně vybraných společností má velkou šanci na dlouhodobý nadprůměrný výnos i když výrazná většina těchto společností nebude se svým lékem úspěšná. Tuto myšlenku jsem zařadil do původního portfolia fondu a po celých více než 10 let, co fond Top Stocks spravuji, je tento investiční nápad (samozřejmě průběžně obměňovaný dalšími společnostmi) součástí fondu.

Výsledek investice do farmaceutické firmy vyrábějící léky je nutně závislý právě na úspěchu schválených, ale také ještě neschválených léků. Pro stejnou nemoc často existuje řada možných léčebných přístupů, na první pohled stejné nemoci se taktéž liší v důsledku mutací či jiných specifik. Jakým způsobem v tak náročném prostředí odhadujete potenciál toho, či onoho léku?

Myslím si, že pro úspěšné investování je důležité identifikovat experty, kteří vám mohou pomoci s pochopením dané problematiky. V případě společností vyvíjejících nové léky se snažím číst různé odborné články a jezdit na investorské konference, kde mám možnost poslouchat názory doktorů – předních odborníků na jednotlivé nemoci. Mým cílem není být chytřejší než tito doktoři a investovat proti jejich názoru, to ostatně ani není v mých silách, ale spíše nacházet příležitosti tam, kde trh nesprávně oceňuje vývoj, který tito experti považují za nejpravděpodobnější.

Portfoliomanažeři o trzích po Trumpovi: Panika? Příležitost?

Velkým tématem ve Spojených státech je regulace cen léků. Jak se na stávající systém a úvahy o jeho změně díváte Vy?

Problém zdravotního systému v USA spočívá v tom, že je cenotvorba léků relativně netransparentní a tudíž je tento systém lehce zneuživatelný některými účastníky trhu – ať už jsou to některé farmaceutické společnosti, kterým se nedaří vyvíjet nové úspěšné léky a pomáhají si růstem cen starých léků k tomu, aby dosáhly kýženého růstu tržeb, nebo mnozí zprostředkovatelé, kteří využívají svého tržního postavení v tomto netransparentním prostředí k maximalizaci svých ziskových marží na úkor ostatních účastníků zdravotního systému. Napjaté rozpočty zvyšují riziko, že se budou jenom obtížně nacházet prostředky na financování nových průlomových léků, které přinášejí celospolečenské úspory. Domnívám se, že v příštích letech dojde k mnoha změnám a ty budou vyvolány tlakem konečných plátců na vyšší transparentnost výdajů a cenotvorby, tak aby se mohlo zamezit některým dosavadním negativním praktikám a zůstali v systému peníze na financování inovativních způsobů léčby.

Jednou z Vašich mimopracovních vášní jsou šachy. Vnímáte šachovou průpravu jako vhodný prvek pro svět investování? Přece jen obojí pracuje s očekáváním, strategií, možnostmi…

Určitě je můj způsob investičního myšlení ovlivněn předchozí šachovou průpravou. Je to studium myšlenek významných investorů (šachistů), ze kterých jsem si vždy snažil něco vzít pro svůj styl. Také se dá říct, že i v investování se snažím vidět tzv. o tah dále – vidět dopředu něco, co zbytku trhu bude zřejmé, až tato situace nastane. Ale na druhé straně je tam i jeden velký rozdíl. V šachu lze relativně všechny varianty dopředu spočítat a vyhodnotit, naopak v investování je potřeba se smířit s tím, že všechno dopředu spočítat nejde a že zákonitě bude docházet k překvapením.

Cílem každého investora je pochopitelně zhodnocení investice. Přesto lze bezpečně namítnout, že bez potřebné vášně je šance na investiční úspěch výrazně menší. Proto se zeptám – co Vás na práci portfolia manažera nejvíce těší?

Je to několik věcí. Jako investora mně vždy potěší, pokud se společnosti, do které jsem investoval, povede naplnit jejich vizi. Jako manažer fondu mám vždy velkou radost, když jdu prezentovat pro klienty a čeká na mě plný sál. A v posledních letech mě také velmi těší, že mohu další generaci začínajících investorů předávat své zkušenosti a snad je i svým vlastním příkladem inspirovat, aby si také zvolili tuto zajímavou práci.

Ján Hájek působí na akciovém trhu od roku 1994, původně jako akciový analytik, portfolio manažer a proprietary trader. Manažerem podílového fondu Top Stocks je od jeho založení v srpnu 2006. Tento fond investuje do koncentrovaného portfolia tvořeného přibližně 25 společnostmi, které jsou obchodované na trzích v USA a Evropě a které jsou vybírány s ohledem na jejich dlouhodobý růstový potenciál.

 

 

Newsletter