Havrda: Většina zákazníků má tak rychlé připojení, že jej stejně plně nevyužije

Většina zákazníků má dnes tak rychlé internetové připojení, že jej nedokáže v rámci běžných potřeb naplno využít. Výhoda menších providerů je často mnohem lepší zákaznický servis a konsolidace trhu internetových poskytovatelů ještě zdaleka neskončila, říká Martin Havrda předseda představenstva společnosti Planet A (AIM).  

Jak dlouho již působíte na českém trhu?

Na českém trhu působíme celkem 10 let, úplný začátek společnosti sahá až do roku 2007, ale první lokalitu jsme otevřeli v roce 2008.

Vstupovali jste tedy na trh v době, kdy probíhala celkem dramatická konsolidace – slučování kabelových operátorů, řada lokálních Wi-fi providerů tehdy skončila pod velkými telekomunikačními operátory a kdy České radiokomunikace úplně pouštějí maloobchodní telekomunikační služby ve prospěch T-Mobilu. Jak vypadá trh dnes?

Já bych řekl, že skutečná konsolidace nastává teprve nyní, trh je stále ještě neuvěřitelně roztříštěný. Jen loni proběhlo několik velkých akvizic na poli kabelových operátorů, když například Nej.cz a Rio Media koupila skupina Kaprain.  

Období, kdy jste ale třeba na malém městě uzavřel smlouvu s lokálním ISP a za půl roku vám již posílala své obchodní podmínky jiná nástupnická firma, která krachujícího poskytovatele převzala, je snad již definitivně za námi. Nebo ne?

Stále je zde vedle první ligy velkých operátorů poměrně velké množství menších hráčů, kteří začali prakticky od nuly budovat infrastrukturu a na ní teprve poskytovat kvalitní služby. Ale máte pravdu, že divoké období malých garážových firem, které tu působily od 90. let, je již asi definitivně pryč. Spousta z nich se poctivou prací vypracovala v opravdu stabilní a seriózní poskytovatele a je dobře, že takoví hráči na trhu jsou. Dává to zákazníkům příjemnou alternativu k velkým poskytovatelům.

Věnujete se pouze koncové klientele, nebo máte nějakou nabídku také pro firemní zákazníky?

Specializujeme se na rezidenční zákazníky, jedinou výjimku tvoří IPTV platforma Kuki, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci s partnerskou společností SMART Comp. a.s. a společně ji vlastníme, takže ji také na velkoobchodní bázi poskytujeme dále.

Proč jste se vlastně rozhodli vyvinout vlastní IPTV platformu, dávalo to vůbec ekonomicky smysl?

Celou řadu let jsme obě společnosti (SMART Comp a Planet A) používali dodavatelské řešení IPTV, ale v určitou dobu jsme potřebovali získat výrazně větší volnost ve vývoji nových funkcionalit samotné platformy. Dosažením kritického počtu koncových zařízení a počtu zákazníků u obou společností dávala investice do společné platformy i ekonomický smysl. V průběhu času se ukazuje, že toto rozhodnutí bylo správné a bylo udělané ve správný čas. Máme dnes konkurenceschopný produkt, jsme schopni rychle reagovat na změny tržního prostředí a dát zákazníkům to, co si přejí. Naši platformu využívá kromě nás i dalších více než 150 partnerských operátorů po celé republice.

Co je podle vás dnes největší trend na poslední míli?

Myslím, že je to pořád zejména optická infrastruktura. Zatímco dříve byla optika až ke koncovému zákazníkovi drahá a využívala se hlavně na vytěžovaných páteřních spojích, dnes představuje jednu z konkurenčních výhod dotáhnout ji až k zákazníkovi do bytu. Tak k ní například přistupujeme v nových projektech my. Na druhé straně i technologie, které jsme v době našich začátků považovali za překonané (koaxiální kabel, xDSL), se dokázaly významným způsobem posunout a fungují dodnes. Pokud jde o služby, pak jednoznačně převažuje klasický internet a televize.

Jaké jsou dnes nejčastěji požadavky koncových zákazníků na kapacitu připojení?

Myslím, že standard je dnes 100Mbit. Ale musím k tomu dodat, že většina zákazníků má dnes k dispozici kapacitu, kterou při běžném užívání nelze objektivně využít. Je to dáno tím, že celý trh je dnes hlavně honba za čísly a je třeba se tomu přizpůsobovat. My například již na optické infrastruktuře nenabízíme nižší pásmo připojení, než je 100Mbit.

Myslíte, že nás v dohledné době čeká ještě další rapidní nárůst kapacit? Bude potřeba současnou infrastrukturu třeba nějak výrazně škálovat? 

Vyloučit to samozřejmě nemůžeme, ale problém v tom rozhodně nevidím. Naše koncová infrastruktura je postavena tak, aby šlo rychlou výměnou aktivních prvků dosáhnout Gigabitu a na páteři desetinásobku nebo stonásobku. Nemyslím si ovšem, že by dnes zákazníci ve většině případů extrémní kapacity vyžadovali, většinou si to dělají poskytovatelé sami. Jsou to takové závody ve zbrojení. Upřímně řečeno si myslím, že pro zákazníka je důležité hlavně stabilní a spolehlivé připojení než neúměrně vysoká rychlost. Z pohledu kapacit však pro nás neznamená největší zatížení služba internetu, ale hlavně distribuce služby IPTV.

Dnes se vedou poměrně velké diskuze o zachování síťové neutrality, v USA ji loni dokonce Federální komise pro komunikaci oficiálně zrušila. Děje se tak po zhruba desetiletém období, kdy řada velkých služeb vybudovala byznys využívající rychlé širokopásmové připojení, ale přitom sama do infrastruktury nic nevracela. Jaký je váš postoj k síťové neutralitě?           

Já si myslím, že síťová neutralita je základní podstata internetu. My poskytujeme konektivitu, co se s ní děje dál, to už by nám mělo být celkem jedno. V naší společnosti si myslíme, že by síťová neutralita měla zůstat zachována. Na druhé straně by nebylo od věci, kdyby se nějakým způsobem podařilo umravnit ty poskytovatele, kteří roztáčí inflační spirálu tím, že nabízejí oproti zbytku trhu obří přenosové kapacity za minimální ceny. Právě oni pak v momentě, kdy tuto kapacitu nějaká služba skutečně naplno využije a lidé si ji oblíbí, nejčastěji volají po omezování služeb.

Další populární politické téma je dnes GDPR (General Data Protection Regulation neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Na evropské úrovni neměla zatím podobná regulace precedent. Jak se k ní stavíte vy?

Musíme se přizpůsobovat. Osobně si myslím, že ochrana osobních údajů a dalších uživatelských dat je rozhodně správná věc. Určitě není v pořádku, když se s nimi například volně obchoduje a existují celá odvětví, které na tom mají postavený byznys.  Na druhé straně, když vidím, co všechno dnes musíme v souvislosti s GDPR dělat, tak to byznys svazuje takovým způsobem, že to velmi komplikuje celé podnikání. Data by se tedy určitě měla chránit, ale ať se potom také úměrně tomu chrání podnikatelské prostředí.

Kolik klientů dnes obsluhujete?

K dnešku máme zasíťováno okolo 50 tisíc domácností v lokalitách, jako je Praha, Mělník a Neratovice. Také máme zapojeno přes 80 tisíc koncových zařízení v naší společné IPTV platformě.

Na venkově dnes stále přežívá množství menších providerů, kteří využívali zajímavé mezery na trhu v době, kdy si velcí hráči rozdělovali mnohem lukrativnější města. Myslíte, že podobné služby mají ještě budoucnost?  

Menší provideři mají proti těm velkým jednu výhodu. Nejsou totiž zatíženi byrokratickými procesy velkých firem a jsou proto velmi často schopni nabídnout mnohem lepší zákaznický servis. Máme za sebou také akvizici několika menších providerů a právě toto se od nich dnes znovu učíme. Je to cenná lekce z pohledu našeho dosavadního růstu.

Co považujete za vaši hlavní konkurenční výhodu?

V podstatě jsem to již nakousl v předchozí odpovědi, snažíme se o poctivý přístup k zákazníkovi v kombinaci se službami, které se zákazníkům přizpůsobí na míru. Naši zákazníci si mohou například služby v určité konfiguraci vyzkoušet a následující měsíc si je upravit podle toho, jak jim vyhovují. Nikoho nenutíme platit za služby, které nechce. To je asi nejvíce vidět na naší IPTV Kuki, kde si uživatel navolí skladbu sledovaných kanálů, ale každý měsíc ji může upravit, tak aby mu vyhovovala lépe. Zákazník dostane možnost výběru třiceti nebo šedesáti programů z nabídky skoro 150 TV stanic, které si může změnit, když mu nebudou vyhovovat. Jinde by měl smůlu a mohl by si maximálně dokoupit další. U nás je sice polovina kanálů pevně daná (vychází to z na našich zákonných povinností a smluvních vztahů s poskytovateli obsahu), ale druhou polovinu si vybírá sám a může ji každý měsíc měnit.

Newsletter