Hlas Kalifornie: Trump zvítězil, je čas odejít

Donald Trump jako 45. prezident Spojených států je trnem v oku nemálo lidem. Situace dospěla až do takové míry, že některé státy začínají uvažovat o odtržení od zbytku. V rámci možných i nemožných „exitů“ se tak začíná formovat myšlenka „Kalexitu“.

V rámci povolebního fanatismu se skupina Yes California rozhodla celou situaci dohnat do extrému. Ten má podobu referenda, prostřednictvím kterého by měli občané státu rozhodnout o tom, zda chtějí být i nadále součástí Spojených států, či nikoliv. Pokud by vše vyšlo podle očekávání, hlasování by se mohlo uskutečnit v roce 2018.

„Jakožto šestá největší ekonomika světa je Kalifornie ekonomicky silnější než například Francie,“ přepisuje slova „separatistického“ hnutí server Business Insider. „Z hlediska populace jsme pak větší než Polsko. Na základě těchto faktů je možné říci, že je Kalifornie srovnávána, ale rovněž i soupeří s dalšími světovými státy, nejen s těmi zbylými 49.“

Vůdcem celého hnutí je politický aktivista Louis Marinelli. Byť se jeho snaha může zdát jakkoliv pošetilá, najdou se tací, kteří mu věří. Příkladem může být známý investor Shervin Pishevar, který se rozhodl, že celou kampaň zafinancuje.

„To, co se děje ve Spojených státech je jak politicky, tak i kulturně naprosto odlišné od kalifornského dění,“ řekl Marinelli. „Chci, aby Kalifornie využila veškerý svůj potenciál, který je podle našeho názoru aktuálně omezován momentálním trendem, kterým se naše země ubírá.“

Omluvte mě, odcházím investovat miliardu dolarů

Mnohým by se tak snaha skupiny Yes California mohla připadat až neuvěřitelná. Nahrává tomu i fakt, že Ústava Spojených států neobsahuje jakýkoliv „návod“ k tomu, jak se odtrhnout od Spojených států. Jediné, co tento dokument obsahuje, je protokol potřebný v situaci, kdy se nějakeké území chce stát součástí USA. I přesto však přišel Marinelli s řešením, kterým je referendum konané v roce 2018.

Jak by se Kalifornie mohla odtrhnout? Možnosti jsou dvě.

„Členové kalifornské delegace mohou ve Washingtonu navrhnout pozměňovací návrh k Ústavě Spojených států, který by obsahoval možnost odtržení. Návrh by musel být schválen dvěma třetinami Sněmovny reprezentantů a poté dvěma třetinami Senátu. Pokud by se tak stalo, návrh by byl rozeslán ke schválení do všech padesáti států, přičemž minimálně by bylo potřeba, aby jej schválilo 38 z nich,“ nastiňuje své možnosti Yes California.

Jako alternativní možnost se nabízí shromáždění politických zástupců všech států, kteří by návrh odchodu Kalifornie museli schválit opět dvěma třetinami. Poté by se celý dokument rozelsal ke schválení všem padesáti legislativám, kde by byl opět potřeba souhlas 38 z nich.

Nejhlasitější „býk“: Akcie porostou, i když Trump vyhraje

Newsletter