Holub: Česká ekonomika zrychlila svůj meziroční růst, byť méně výrazně, než předpokládá nová prognóza ČNB

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky České národní banky dnes publikoval na stránkách ČNB obsáhlý text komentující dnešní údaje o růstu české ekonomiky. Podle Holuba je 2% meziroční růst HDP pod odhady aktuální oficiální prognózy ČNB. Tomáš Holub v příspěvku rovněž tvrdí, že se koruna drží na úrovni nad 27 korun za euro sama, bez nutnosti dalších průběžných devizových intervencí. V příštím roce by se měl růst české ekonomiky podle ČNB zvýšit na 3,3 %. Celý text Tomáše Holuba naleznete na stránkách ČNB zde.

„Dnes zveřejněný bleskový odhad ukázal, že česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku dále zrychlila svůj meziroční růst (na 2 %), byť méně výrazně, než předpokládá nová prognóza ČNB. V mezičtvrtletním srovnání ale ekonomická aktivita stagnovala, když její dynamiku významně tlumilo čerpání zásob cigaret vytvořených koncem loňského roku. I tak je ale celkově oživení ekonomiky rychlejší, než centrální banka očekávala před půl rokem.

Přesně vyčíslit, nakolik k „odbrzdění“ ekonomiky doposud přispělo oslabení koruny, je zatím obtížné. Směr jeho působení je ale evidentní, mířící k rychlejšímu a robustnějšímu oživení. Vysoká nominální tempa růstu vývozu (v prvním čtvrtletí 2014 v průměru o 16,1 % meziročně) potvrzují, že slabší kurz má očekávaný pozitivní dopad na cash-flow českých vývozních firem jednak prostřednictvím růstu vývozních cen (za leden a únor v průměru o 4,6 % meziročně), jednak díky podpoře reálného růstu vývozu. Reálný růst vývozu je přitom sice podporován oživením v eurozóně, ale jeho tempo je o několik procentních bodů vyšší, než by odpovídalo čistě dynamice zahraniční poptávky, což lze připsat právě oslabení koruny. Zároveň se ukazuje, že zvýšení spotřeby domácností a částečně i fixních investic ze závěru loňského roku, k němuž přispělo očekávání nárůstu cen po oslabení koruny, nebylo jen krátkodobým vzepětím, po kterém zase přijde útlum. Obavy z negativních dopadů slabšího kurzu na domácí poptávku se tedy nepotvrzují a data naopak ukazují na její oživování, které by mohlo mít trvalejší charakter.

Poměrně vysoký ekonomický růst bude pokračovat i ve zbytku letošního roku a celkově dosáhne 2,6 %, což je o půl procentního bodu příznivější odhad než před půl rokem. Růst bude přitom podpořen oživením zahraniční poptávky a uvolněním měnové politiky prostřednictvím slabšího kurzu koruny, jehož pozitivní vliv na ekonomický růst jsme již v listopadu 2013 vyčíslili zhruba na jeden procentní bod a dosavadní vývoj nedává důvod tento odhad měnit (určitě ne směrem dolů). Mírně kladný (0,2 p.b.) bude letos, po několika letech restrikce, i příspěvek fiskální politiky k růstu HDP. Nadále poroste hrubá tvorba fixního kapitálu, a to zejména ve zpracovatelském průmyslu. Současně dojde k obnovení růstu investic vládního sektoru v souvislosti s dočerpáváním EU fondů a obnovením růstu vládních investic z domácích zdrojů. Již zřetelněji se bude zvyšovat i spotřeba domácností, a to v návaznosti na zrychlující dynamiku mezd v podmínkách nízké inflace, zlepšujícího se vývoje na trhu práce a uvolněných měnových podmínek. Díky oživení zahraniční poptávky a oslabenému kurzu koruny přispěje čistý vývoz k růstu HDP kladně, a to navzdory postupnému obnovování růstu dovozně náročné domácí poptávky.

V příštím roce se růst české ekonomiky zvýší na 3,3 %, k čemuž přispěje další mírné zrychlení ekonomiky eurozóny a již poměrně robustní růst domácí poptávky při výrazně expanzivním působení fiskální politiky. Za ním bude stát předpokládané další zrychlení růstu vládních investic a snížení daňové zátěže spojené s reformou v oblasti přímých daní a odvodů (kde ovšem vláda avizuje změny, s nimiž prozatím prognóza ČNB nepočítá). K růstu tak přispějí, stejně jako v letošním roce, všechny složky domácí poptávky a rovněž čistý vývoz.

ČNB již neintervenuje

Po listopadovém rozhodnutí ČNB začít používat kurz jako nástroj uvolnění měnové politiky koruna vůči euru oslabila nad hodnotu 27 CZK/EUR, kde se udržuje i nadále. Děje se tak přitom bez nutnosti devizových intervencí, což naznačuje, že kurzový závazek ČNB je trhy vnímán jako důvěryhodný. Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a setrvání kurzu koruny poblíž hladiny 27 CZK/EUR až do začátku příštího roku. Prognózou následně předpokládaný návrat ke standardní měnové politice přitom nebude na horizontu znamenat skokové posílení kurzu na úroveň před zahájením intervencí ČNB, protože v mezidobí dochází k průsaku slabšího kurzu koruny do cenové hladiny, mezd i dalších nominálních veličin.

Bankovní rada vyhodnotila rizika nové prognózy jako mírně protiinflační. Hladinu kurzového závazku 27 CZK/EUR považuje bankovní rada nadále za vhodně zvolenou a předpokládá udržování kurzu poblíž této hladiny přinejmenším do začátku roku 2015. V debatě o nové prognóze však konstatovala, že se zvyšuje pravděpodobnost pozdějšího opuštění kurzového závazku. Současně dospěla bankovní rada k závěru, že domácí úrokové sazby nemusí v roce 2015 růst tak rychlým tempem, jak naznačuje prognóza.“

 

Newsletter