Honba za výnosy v roce 2019. Pohled dluhopisového experta

Kvalita a bezpečnost cenného papíru bude mít v roce 2019 rozhodující roli pro výnosy těchto nástrojů, myslí si Martin Dropkin, globální ředitel úvěrového výzkumu ve Fidelity International. Evropské dluhopisy investičního stupně nabídnou podle něho během příštích 12 měsíců lepší příležitosti než dluhopisy z USA.  V roce 2018 se vysoké kolísání projevilo napříč všemi trhy. Centrální banky začaly couvat z nastavených měnových politik a s tím, jak Fed omezuje svou rozvahu nebo jak se Evropská centrální banka připravuje k ukončování odkupu aktiv, se výnosy celkově přizpůsobují a rizikové prémie vstupují znovu do hry.

Nižší likvidita u centrálních bank přirozeně vede k vyšší volatilitě. Tato situace je obvykle výhodná pro společnosti se silnou rozvahou, jejichž cílem je udržitelná struktura kapitálu. „Co se týče výběru cenných papírů, ocenění v USA začínají být nadsazená. Je rozumné vybrat zisky a nechat je vydělávat na doposud přehlížených trzích, jako je Evropa či rozvíjející se trhy,“ předpovídá Martin Dropkin.

Korporátní dluhopisy odolávaly kolísání na akciových trzích, což se dalo do určité míry očekávat vzhledem k relativní slabší výkonnosti této třídy aktiv v roce 2018, nízké nabídce a opatrnému otevírání pozic na straně investorů. „V globálních úvěrových nástrojích bychom preferovali defenzivní postoj, neboť ochlazení globálního růstu a vyšší korporátní dluh by měly nakonec rozšířit úvěrová rozpětí.“ Klima snížené likvidity, které zaměřuje pozornost investorů na vysoce kvalitní cenné papíry, by mělo nabízet příležitosti atraktivních výnosů a příjmů.

Rok 2018 byl krušným rokem pro americké státní dluhopisy. Teď se očekává, že rok 2019 přinese na trhy určitou úlevu. „Domníváme se, že Fed v polovině roku pozastaví zvyšování úrokových sazeb, neboť reálnou ekonomiku začínají zatěžovat přísnější finanční podmínky a dopad celních poplatků z obchodů. Zastavení růstu úrokových sazeb by mělo ustálit výnosy z desetiletých amerických dluhopisů kolem tříprocentní hranice,“ zhodnocuje Martin Dropkin.

Ačkoliv inflace je hlavním rizikem pro tento vývoj, neočekává se, že ceny budou nějak podstatně stoupat. Dá se předpokládat, že inflace se bude stabilizovat a chránit před šoky způsobenými vyššími cenami komodit.

Vyšší výnosy v USA v kombinaci se silnějším dolarem jsou výzvou pro dluhy rozvíjejících se trhů. „Existují výrazné příležitosti v podobě podhodnocených měn rozvíjejících se trhů. Po traumatickém roce a rozsáhlém přeceňování jsou našimi favority argentinské peso a malajský ringgit. Co se týče dluhopisů v tvrdé měně na rozvíjejících se trzích, stále dáváme přednost dluhopisům korporátním před vládními dluhopisy,“ vysvětluje Dropkin. „Hledáme ale příležitosti u vládních dluhopisů v některých menších, rychle rostoucích, proreformních zemích, jako je Pobřeží slonoviny, Argentina, Ekvádor, Ukrajina a Albánie,“ dodává Dropkin. Co se týče makroekonomických ukazatelů, například čínské úřady výrazně reagují na zpomalení ekonomického růstu volnější fiskální a měnovou politikou podporující riziková aktiva.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter