Horská (RB): Prosperita ČR? Štíhlý stát a vzdělávání 21. století

Zvyšování minimální mzdy je motivované volbami. Cesta k vyšším mzdám jedině přes produktivnější ekonomiku, vyšší produkci, výrobu konečných výrobků a prodej přímo zákazníkovi. Tady vláda může pomoci. Ve video rozhovoru to serveru Roklen24 říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

„Jako ekonomku mě znepokojuje prohlášení, že náš důchodový systém je stabilní. Občany trápí úroveň mezd, podnikatele zase rozjetá byrokracie. Slabinou české ekonomiky je vysoký podíl nákladů na bydlení z hlediska našeho příjmu,“ dodala Horská.

Již dříve zveřejněná analýza Raiffeisenbank zjišťovala, jestli volební programy klíčových politických stran reflektují kvality a slabiny české ekonomiky a přichází s „recepty“ na prosperitu a vyšší životní úroveň. Co tedy trápí českou ekonomiku?

V obecné rovině by podle indexů kvality života a světové konkurenceschopnosti mělo mezi střednědobé priority hospodářské politiky patřit: lepší INSTITUCE, kvalitnější INFRASTRUKTURA, efektivní INOVACE a SOCIÁLNÍ INKLUZE.

To vše by mělo vést k rychlejšímu růstu produktivity práce a životní úrovně. Pro politické strany to nejsou neznámá témata. Z textů a proklamací volebních stran lze usoudit, že nejeden stranický odborník hledal inspiraci i v materiálech mezinárodních organizací jako je OECD či Světové ekonomické fórum. „Přestože nejsme tedy jediní, kdo tyto indexy a z nich odvozená doporučení sledují, některé slabiny, ale i silné stránky nebyly bohužel v programech zohledněny, a to buď vůbec, nebo jen povrchně bez konkrétních návrhů,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Helena Horská.

Nejbolavějším místem České republiky je podle indexu kvality života OECD znevýhodněné postavení ekonomicky slabých sociálních skupin na trhu práce. Druhou velkou slabinou jsou vysoké náklady bydlení, vyplývá z analýzy.

Co je opravdu třeba pro prosperitu ČR?
Důsledně realizovat dlouhodobou strategii #KonecLevnéEkonomiky přijatelnou pro většinu stran.
Prosadit vizi vzdělávání 4.0 obsahující mimochodem i reformu přípravy učitelů, celoživotní vzdělávání, rozvoj manažerských dovedností…
Odstranit daňové deformace a následně stabilizovat daňový systém.
Zjednodušit státní správu a poskytování služeb (rozdrobená municipální správa).
Přehodnotit mandatorní výdaje – omezit jejich negativní dopad na motivaci osob pracovat.
Stabilizovat státní výdaje zavedením dlouhodobých investičních plánů. 
Upozornění Raiffeisenbank: Analýza volebních programů politických stran do parlamentních voleb 2017 byla činěna s plným vědomím toho, že volební programy nemusí být v plném rozsahu realizovány. 

 

Newsletter