Hospodaření vlády: loni přebytek 27 miliard, letos schodek

Státní rozpočet skončil v dubnu ve schodku 0,4 miliardy korun, což je o 27 miliard meziročně méně. Proti březnu je plnění rozpočtu nižší o 20,3 miliardy korun.

Zatímco loni v dubnu dosáhlo saldo státního rozpočtu 26,6 miliardy korun, letos v dubnu končí ve schodku, byť nepatrném, a sice 0,4 miliardy. Po čtyřech letošních měsících setrvale slabších výsledků v porovnání se stejným obdobím loňského roku již nelze výsledek stavu plnění rozpočtu zdůvodňovat výlučně jednorázovými a přechodnými vlivy. Je zřejmé, že hospodaření státu meziročně poněkud pokulhává.           

Pohled na data za uplynulá léta, konkrétně na období od roku 2005, ovšem napovídá, že loňský rok byl poměrně výjimečný. Saldo státního rozpočtu vykázalo kladné hodnoty v pěti ze šesti měsíců loňského prvního pololetí a do záporného pásma se trvale dostalo až v posledních pěti měsících roku. To je úkaz v poslední době – a lze už říci, že i po zahrnutí letošního roku – zcela ojedinělý. Vždyť předtím posledním rokem, kdy počet měsíců s kladným saldem dosáhl alespoň šesti, byl rok 2007, tedy poslední rok před propuknutím světové finanční krize. Srovnávat tedy letošní situaci pouze s tou loňskou, která působila výjimečně příznivě, je poněkud neobjektivní.

Nicméně ve světle programových priorit stran současné vládní koalice, které zlepšení daňového výběru a hospodaření státu vůbec přikládají značnou váhu, se současné výsledky jeví jako neuspokojivé.

Newsletter