Hospodářský cyklus z nás dělá alkoholiky a tlusťochy

Není žádným překvapením, že ekonomická recese nikoho příliš nepotěší, ba se obvykle pro mnohé stává významnou komplikací jejich dosavadního života. Pracovníkům přestávají růst mzdy, řada z nich pak může o práci úplně přijít. A vůbec nejhůře jsou na tom často ti, kteří před krizí investovali své jmění do lukrativně vyhlížejících příležitostí, které se však postupně hroutí jako domeček z karet.

Hospodářský cyklus náš život ovšem neovlivňuje jen po stránce ekonomické, ale mimo jiné i po stránce zdravotní, a to více, než je zdrávo. Podle studie citované serverem The Washington Post trpí ve Spojených státech alkoholismem téměř 13 % lidí nad 18 let – to znamená, že každý osmý Američan je alkoholik. Podle statistik uváděných serverem Bloomberg přitom Američané pijí čím dál více, a to jak muži, tak ženy.

Končíte školu během recese? Bude z vás kriminálník

A jak naznačuje server Time, tím, co tento stav může ještě podpořit, je zhoršení ekonomických podmínek. Podle studie provedené na datech z několika amerických států v letech 2001 až 2015 vede zvýšení ukazatele nezaměstnanosti o jeden procentní bod k nárůstu alkoholismu o 17 %, a dále k nárůstu výskytu řízení pod vlivem alkoholu dokonce o 35 %. Celá záležitost je ovšem o trochu složitější, než se na první pohled může zdát. Ve skutečnosti se ukazuje, že celková spotřeba alkoholu během recesí obvykle klesá, což byl i případ Velké hospodářské krize z 30. let minulého století.

Zajímavým zjištěním, je, že během poslední finanční krize z let 2008 až 2009 klesl oproti období 2006 až 2007 výskyt jakéhokoliv užívání alkoholu v rámci americké populace z 52 % na 51,6 %. Na druhou stranu, výskyt nadměrného pití (binge drinking) se podle závěrů stejné studie zvýšil ze 4,8 % na 5,1 %. Jinými slovy, vzrostl jak podíl abstinentů, tak podíl těžkých pijáků. Tyto rozporuplné závěry může vysvětlit fakt, že zatímco lidé, kteří o práci nepřišli, pijí méně, více pijí ti, kteří o ni přišli. Alespoň tak hovoří výsledky studie z University v Buffalu.

 

A pokud z lidí, kteří přicházejí o práci, dělá recese alkoholiky, dalším pak může snadno přivodit problémy s obezitou. Výzkumy ukazují, že obezita je častějším problémem v rámci relativně chudší populace, což lze vysvětlit tím, že žít a zejména jíst zdravě se stalo mnohem nákladnější. To podporuje i studie provedená na datech zemí OECD, o které napsal The Guardian. Podle jejích závěrů se lidé vlivem poslední globální recese započaté mezi léty 2008 a 2009 přiklonili k levnému a nezdravému jídlu, což mělo za následek zvýšení míry obezity v řadě vyspělých zemí.

Zajímavé jsou například závěry studie Londýnské univerzity provedené na britských datech. Ta uzavírá, že po roce 2008 se ve Velké Británii zvýšila pravděpodobnost obezity u průměrného člověka o 4,1 procentních bodů, pravděpodobnost morbidní obezity pak o 2,4 procentních bodů. Rovněž se zvýšila pravděpodobnost výskytu cukrovky o 1,5 procentního bodu. Jiné studie ukazují, že značně ohroženou skupinou ve vyspělých zemích jsou pak zejména děti, přičemž rostoucí výskyt dětské obezity je již tak poměrně vážným problémem.

Recese. Špatná pro vaši peněženku, dobrá pro vaše zdraví

 

Newsletter