Hrozba defaultu Spojených států a její dopad na trhy

Zdroj: Depositphotos

Ministryně financí Janet Yellenová v pátek uvedla, že Spojené státy mohou dosáhnout dluhového stropu už ve čtvrtek. V tu chvíli musí ministerstvo financí přijmout opatření řízení likvidity, aby tak předešlo neschopnosti splácet. Té by podle Yellenové mohlo být dosaženo už na začátku června, pokud do té doby nedojde k dohodě o zvýšení dluhového stropu. Jak se tato situace projeví na trzích? 

S ohledem na nervozitu kolem neschopnosti splácet jsme viděli první náznaky už na začátku ledna. Většina odhadů pracovala s termínem potenciálního defaultu během třetího čtvrtletí. Projevilo se to například ve slabší poptávce u poslední aukce šestiměsíčních pokladničních poukázek. Většina z těch, které jsou splatné právě ve třetím čtvrtletí, se již obchoduje s jistou prémií navyšující jejich výnos. Odhad Yellenové může být pro trhy překvapení, což by se mohlo projevit u poukázek splatných právě v polovině roku.

Bude-li dosaženo dluhového stropu, ministerstvo financí zadrží emisi nových obligací, zejména pokladničních poukázek. Prostředky na výdaje pak bude brát ze svého účtu aktuálně dosahujícího necelých 350 miliard dolarů.

Zdroj: Fred
Zdroj: Fred

Absence emise krátkého dluhu se může projevit zejména u subjektů, které se na něj soustředí. Jde například o fondy peněžního trhu. Ty se pak zaměří na alternativy poukázek, což je například reverzní repo, případně i repo trh, kde by však musely sazby vzrůst nad sazbu reverzního repa. Navýšení reverzního repa by pak vyústilo ve zpomalení tempa snižování bilance Fedu prostřednictvím kvantitativního utahování.

Jakmile však bude dluhový strop navýšen ze současného limitu 31,4 bilionu dolarů (aktuálně jsme necelých 80 miliard pod), ministerstvo financí by mělo navýšit emisi pokladničních poukázek, aby tak doplnilo prostředky na svém účtu. Tehdy bude záležet na jejich výnosu. Dostane-li si z titulu vyšší nabídky nad hranici sazby reverzního repa, mohlo by dojít k poklesu objemů tohoto nástroje, a tedy i ke snížení bilance Fedu.

Extrémním rizikem celé situace by byl opakující se scénář z roku 2011, kdy došlo v souvislosti s dluhovým stropem na snížení ratingu Spojených států.

Zdroj: Bloomberg, Reuters

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter