Hrozba IT věku? Přes 70 milionů tun e-odpadu

Když se řekne recyklace, většina lidí si představí barevné kontejnery na sklo, papír a plast. V souladu s požadavky evropské obalové směrnice recyklují země Evropské unie v průměru zhruba 65 % obalového odpadu, což se zdá být jako velmi úctyhodný výsledek. Ačkoliv se o těchto odpadech často hovoří, ve skutečnosti představují jen něco přes 10 % celkového množství odpadu. O čem většinou nepadne ani zmínka, je elektronický odpad (e-waste), který sice co do množství také nepředstavuje nijak významnou složku, o to však může být nebezpečnější.

Podle dat Eurostatu se v zemích Evropské unie recykluje zhruba 30 % e-odpadu, což se zdá být v porovnání s obalovým odpadem poměrně málo. Ohniskem problému s e-odpady se však zdá být zejména východní a jihovýchodní Asie, kde se tamní rychle rostoucí ekonomiky soustředí spíše než na environmentální udržitelnost právě na rychlý ekonomický rozvoj. Odpadový průmysl ovšem rozvinuté a rozvíjející země spojuje více, než je na první pohled patrné.

Ekologická katastrofa: Odpad z pet lahví váží téměř jako lidstvo

Jak informoval server Quartz na základě dat e-waste monitoru Univerzity OSN, mezi roky 2010 a 2015 zde objem elektronického odpadu vzrostl o 63 %. Nejvyšší nárůst, a to o 107 %, zaznamenala Čína, která je také bezkonkurenčně největším producentem elektronického odpadu v rámci regionu. V roce 2015 zde bylo zaznamenáno přes 6,68 milionu tun e-odpadu. Přitom lze předpokládat, že v dalších letech bude toto množství ještě vyšší.

Jak však informoval server Green Tech Challenge, elektronický odpad není jen problémem Asie. V tomto roce se předpokládá nárůst globálního e-odpadu o 33 % na 72 milionů tun ročně. Kromě Asie by k tomu měly nejvíce přispět Spojené státy a Evropa, přičemž nejvyšší nárůst by měla zaznamenat opět Čína. Když ovšem mluvíme o produkci odpadu v Číně, není to finální číslo, jelikož je sem dováženo velké množství odpadu z vyspělých zemí za účelem recyklace, z čehož se za poslední dobu stal poměrně lukrativní byznys. Podobně to funguje i v Indii.

Jedná se přitom jak o obalový či textilní odpad, tak i o netříděný odpad, ale ve velké míře právě o elektronický odpad. Dopravci tak na Západ dovážejí zboží a nazpátek si vezou vysloužilé spotřebiče a elektroniku, přičemž v Číně je levná pracovní síla rozebere a zpracuje. A protože jsou zde stále velmi chabé ekologické předpisy, značně tím trpí tamní životní prostředí. Čínská vláda však v nejbližší době plánuje dovoz alespoň některých druhů odpadů zakázat.

Miliardy v odpadcích. Kde se s jídlem plýtvá nejvíce?

 

Newsletter