Z ekonomického kalendáře nás odpoledne čekají už jen data ohledně žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA. Dopoledne zveřejněný index cen výrobců za eurozónu (výsledek výrazně nad očekávání) euru pomáhá na silnější úrovně. Hlavní měnový pár se přibližuje hranici 1,1350 EURUSD. Koruna se posunula do okolí 25,40 EURCZK. Zlotý pokračuje v prudkém posilování a na páru s eurem se posunul do okolí hranice 4,60 EURPLN.

Hrozby a krize roku 2018. Co nás čeká podle WEF?

V prvním měsíci nového roku je na místě nejen vyhodnocovat pozitiva a negativa toho starého, ale zároveň analyzovat hrozby a příležitosti toho počínajícího. Do toho se ponořilo Světové ekonomické forum (WEF, World Economic Forum). Čeho se tedy bát, s čím počítat a na co se připravit? To nejdůležitější z reportu vybral server Zero Hedge.

Každoroční report Světového ekonomického fóra vytipovává a rozebírá hlavní globální rizika pro nadcházející rok. Zpráva pro rok 2017, která byla vydávána v době zvýšené celosvětové nejistoty a rostoucí nespokojenosti běžného obyvatelstva se stávajícím politickým a hospodářským řádem, volala po „zásadních reformách tržního kapitalismu a obnovy solidarity v rámci jednotlivých zemí a mezi nimi.“

Deset grafů, které definují globální ekonomiku v roce 2017

Na začátku letošního roku však témata jako sociální polarizace a nárůst populismu částečně zastínily hrozby v podobě válek a dalších potenciálních mezinárodních konfliktů, přírodních katastrof a extrémního počasí obecně, jakož i nebezpečí kybernetických útoků. Nicméně jakožto hlavní výzvy, na které je potřeba v roce 2018 reagovat, podtrhuje WEF ve své nejnovější zprávě následující: 

  • přetrvávající nerovnost a nespravedlnost
  • domácí a mezinárodní politické napětí
  • hrozby pro životní prostředí
  • kybernetická nebezpečí

Vizuální přehled globální rizikové situace je následující (na horizontální ose je pravděpodobnost zhoršení situace v dané oblasti, na vertikální ose pak významnost dopadu):

Jako nepravděpodobnější a zároveň z nejtvrdším dopadem se jeví v prvé řadě environmentální rizika, a dále pak geopolitická a kybernetická rizika. Nejméně naléhavá jsou pak podle WEF ekonomická rizika. V následujících tabulkách lze vidět pořadí globálních rizik pro nadcházející rok seřazené jak podle pravděpodobnosti, tak podle významnosti dopadu.

Největší rizika pro rok 2018? Nechybí bitcoin

Průzkum, který WEF provedlo u 1000 odborníků z vládních, obchodních, akademických a nevládních organizací, pak ukázal, že zhruba 93 procent očekává zhoršení politických nebo ekonomických konfliktů mezi hlavními mocnostmi v roce 2018. Asi 40 procent z nich se pak domnívá, že tato rizika oproti předchozímu roku výrazně vzrostla. Jen podle zanedbatelné části respondentů se riziko snížilo.

Podobně dopadly i další otázky. Zhruba 79 procent respondentů vidí zvýšené riziko v podobě vojenských konfliktů mezi státy, 78 % pak cítí i zvýšené riziko regionálních konfliktů v rámci hlavních velmocí. Podle většiny respondentů se pak situace oproti předchozímu roku zhoršila i co se týče rizik vyplývajících ze selhání mezinárodních obchodních dohod, bezpečnostních aliancí či globálních politik koordinujících společný postup v otázce klimatické změny. Rok 2018 se tak zdá být navzdory slibnému ekonomickému růstu zdrojem významných geopolitických nejistot.

Geopolitický vír událostí

Newsletter