Hydroponicky pěstované saláty? Za bitcoiny je doručí dron

Hydroponie, drony a Bitcoiny. Tři technologické koncepty, které se propojují v novém projektu z dílny Parallel Garden ve spolupráci s Paralelní Polis. Vstupujeme-li do doby ostychu z osobního kontaktu, může být doručení potravin dronem průkopnickým počinem. Přinášíme rozhovor s autory projektu Hydroponic Flyer 2020. Detaily projektu v rozhovoru pro server Roklen24 přiblížil Michal Zatřepálek. První doručení hydroponického salátu dronem bude zdokumentováno v živém streamu dne 30. dubna.

Michal Zatřepálek, Radim Kozub a Jakub Hamata se od počátku roku 2019 setkávají v pracovní skupině zvané Parallel Garden. Jedná se o iniciativu, která vznikla v prostoru holešovické Paralelní Polis, a tři zakládající členové zde spojují zkušenosti ze svých kariér: projektový management, právo a landscaping. V uplynulých měsících pilovali metodu hydroponicky pěstovaných salátů v interiéru.

 

Jaká byla vaše počáteční motivace věnovat se hydroponickému zahradničení? Měli jste s touto oblastí již nějakou zkušenost, anebo jste si vše vyzkoušeli od píky?

Se stavbou a provozováním hydroponických systémů jsme začali úplně od píky. Náš kolega Jakub Hamata, odborník v oblasti landscape managementu, který se v minulosti angažoval dokonce i v projektech na Maledivách a Zanzibaru již samozřejmě měl perfektní znalosti a zkušenosti s pěstováním rostlin, nicméně ani on před vznikem Parallel Garden nepracoval s hydroponiemi. Pro mě a Radima to pak bylo úplně nové téma. Nicméně využití hydroponií nám dlouhodobě dávalo smysl jako komponenta našeho druhého projektu Skywalk systems, v kterém využíváme teplo vznikající při provozu počítačů na těžení kryptoměn. Tak vznikla prvotní motivace získat autentickou zkušenost. Díky prvnímu námětu od Jakuba jsme v našem základním týmu došli ke shodě, že postavíme vlastní hydroponický systém. Brzy poté se nám podařilo prosadit naše vize a získat podporu od komunity Paralelní Polis, což nám umožnilo, aby náš první systém byl hned zpočátku umístěn pod hlavním barem naší oblíbené kavárny Bitcoin Coffee. Hned první sklizeň salátů se nám podařila bez chyby a i díky dobré komunikaci na sociálních sítích jsme obdrželi mnoho pozitivních reakcí a nabídnutých spoluprací uvnitř i vně komunity kolem Paralelní Polis. Tím se k nám začali přidávat další kolegové a zvyšovaly se možnosti našeho projektu. Po několika měsících jsme se shodli, že ještě zintenzivníme vývoj a založíme brand Parallel Garden jako startup s komunitním přesahem.

Co vlastně znamená, že je něco vypěstováno hydroponicky? Jaké to má výhody a nevýhody oproti klasickému pěstování na záhonku? Jak jsou na tom rozdílně pěstované plodiny z výživového hlediska?

Pěstování hydroponicky obecně znamená pěstování rostlin bez využití půdy. Rostliny klíčí do roztoku vody smíchané s hnojivem. Ač se tento přístup pěstování zdá futuristický a možná nepřirozený, v některých oblastech světa byl využíván již před tisícovkami let. K velkému posunu v efektivitě hydroponického pěstování začalo docházet v šedesátých letech v USA spolu s využitím umělého osvětlení.

Mezi hlavní výhody hydroponie patří až třicetinásobná úspora spotřeby vody oproti konvenčnímu zemědělství, jelikož jde o uzavřený systém, kde voda/roztok neustále koluje. Téma sucha je v posledních letech výrazné, takže můžeme očekávat, že o hydroponiích v tomto kontextu ještě dost uslyšíme. Další výhodou hydroponií je právě uzavřenost systému pěstování a plná kontrola nad všemi vstupy při pěstování. Jde tedy o jeden ze způsobů jak můžeme udržitelně dosáhnout ekologického pěstování bez nutnosti využívání chemie a pesticidů. Možnost vertikálního pěstování je také zásadní výhodou, jelikož nám na stejném prostoru hydroponie umožňují pěstovat v patrech, a tím prostor využívat násobně efektivněji. V dobách stálého růstu populace je téma efektivního využití prostoru pro pěstování a uživení lidí na planetě více a více aktuální.

Z výživového hlediska již dnes dokáže být produkce z hydroponie na úrovni top bio produkce. Není neobvyklé, že vyhlášené restaurace ve světě i ČR využívají bio zeleninu a bylinky pěstované z hydroponie. Kvalitně provozované zemědělství může probíhat na poli i v hydroponii, stejně tak je to u produkce nekvalitní.

V podzemí Paralelní Polis stojí váš prototyp hydroponického regálu, v Bistru 8 na Letné pak vertikální hydroponie uzpůsobená restauračnímu provozu. Chcete rozjet výrobu standardizovaných systémů pro domácnosti?

Ano, směřujeme k tomu. Po roce a půl máme aktivních 12 hydroponických systémů. Díky prvním modelům a naší nejbližší komunitě a podporovatelům jsme mohli systémy provozovat a testovat v reálném provozu a urychlit tak učení a zdokonalování detailů. Nyní v období karantény reagujeme na zvýšenou poptávku a dokončujeme standardizovaný model vertikální hydroponie na zeď do domácnosti s kapacitou dvacet rostlin. Hydroponie musí sloužit nejen jako prvek pro soběstačnou zdravou produkci některé zeleniny a bylinek, ale také jako příjemný estetický prvek v interiéru. V aktuální fázi chceme realizovat deset těchto hydroponií pro domácnosti a v horizontu několika měsíců začít s vyššími objemy produkce této produktové řady.

V Paralelní Polis pak pokračujeme v prvních sklizních u většího typu regálové vertikální hydroponie s kapacitou 120 rostlin, která je určena do sklepních nebo méně využívaných prostor restaurací, bytových domů a firem. Právě čerstvé saláty z této hydroponie budou 30.4. doručené dronem prvnímu zákazníkovi mimo catering v Paralelní Polis.

Máte již nějaký odhad, na kolik takový hydroponický salát vyjde? Při započítání pořizovacích nákladů zařízení, provozu, údržby…

Ekonomická udržitelnost pěstování v našich hydroponiích je jeden z hlavních cílů našeho projektu, takže tyto metriky sledujeme od samého začátku a zveřejňujeme je na našem GitHub účtu. O každém našem hydroponickém systému máme mnoho dat, protože je to součást našeho přístupu k budování projektu. Open-source, měřitelnost, transparentnost a neustálé učení a optimalizace. Naším prozatímním rekordem je náklad 10 Kč na vypěstovaný salát v prokazatelné bio kvalitě. Bavíme se o kvalitě pěstované bez chemie a pesticidů a hnojené plně organickým hnojivem. Kvalita salátu pro špičkové restaurace srovnatelná s vypěstovaným salátem na vlastní malé zahrádce. Rekordu jsme dosáhli s vertikální regálovou variantou hydroponie, kde je důraz právě na co nejnižší cenu kvalitní pěstované rostliny s tím, že design může být více průmyslovějšího charakteru. Každou optimalizací systému náklad na jednotlivý bio salát snižujeme a v tom budeme dále pokračovat i díky škálování.

Přejděme nyní k akci Hydroponic Flyer. Chtěli jste jít cestou doručování dronem již dříve, nebo je to reakce na aktuální situaci a potřebu sociálního distancování?

Částečně obojí. Téma dronů jako moderní technologie je v Paralelní Polis aktivní už od jejího založení. Konkrétní myšlenka udělat tento projekt vznikla v listopadu 2019, jako fúze schopností našeho týmu. V listopadu jsme se díky předchozím aktivitám Parallel Garden propojili s komunitou dronových závodníků. Propojení nás oboustranně fascinovalo a při jedné večerní debatě po proběhlém Enviro Meetupu jsme se dostali k myšlence, že ani jednokilová zátěž příliš neovlivní let závodního dronu. Odtud už bylo blízko propojit celou základní myšlenku projektu Hydroponic Flyer 2020, což je: Jako první na světě dronem doručit salát z hydroponie, který bude zakoupený za kryptoměnu Bitcoin. Je to praktická realizace nezávislého modelu (typu peer-to-peer) v soběstačném ekologickém zemědělství, ekonomice a logistice. Paralelní přístup v praktickém projektu a navíc v aktuální situaci karantén je projekt ještě lépe srozumitelný i pro širší veřejnost. V době zpřísněných hygienických nároků a sociálního distancování, které všichni zažíváme, se městské pěstování v hydroponiích a bezkontaktní doručení dronem jeví jako zcela racionální alternativa.

Nenaráží doručování čehokoli dronem po městě na regulatorní překážky?

Samozřejmě, že naráží, intenzita regulace v této oblasti je vlastně jednou z výzev pro realizaci akce. Regulace letů dronem je srovnatelná s nároky na letový provoz sportovních letadel. Jednoduše řečeno, stávající legislativa rozhodně nevytváří přívětivé prostředí pro uplatnění dronové technologie. Náš přístup je v takových případech jasný: Nevzdáváme to a jdeme hledat řešení, jak to prostě udělat. Zároveň chceme otevírat dialog o smysluplnosti legislativní limitace a podnítit k hledání dalších cest. To je součást „paralelního“ přístupu k moderním technologiím.

Jaký je vlastně dolet dronu v městské zástavbě? A jak daleko hodláte letět při prvním doručení?

Dolet dronů se liší u jednotlivých typů. Zástavba obecně snižuje dosah signálu, což je zároveň jedna z důležitých výzev pro budoucí využití dronů v businessu. Každá výzva je ale řešitelná a naším projektem prvního doručení dronem máme ambici dát signál, že již existují skupiny, které jsou schopné první lety úspěšně zorganizovat včetně právních souvislostí a že je na čase vést konstruktivní debatu pro rozvoj tohoto odvětví budoucnosti. První doručení, které proběhne ve čtvrtek 30.4. v 18 hodin bude na vzdálenost několik set metrů. Je to otevření tématu a problematiky, na kterou chceme do budoucna navazovat s dalšími oficiálními lety v širších spolupracích. Zajímá nás vybudování pravidelných dronových doručovacích linek pro naše hydroponie.

Kdo bude při prvním streamovaném doručení dron pilotovat?

Parallel Garden je založena mimo jiné na mezioborové spolupráci – je to jeden z našich nosných principů. V praxi to znamená, že neděláme kroky vyžadující odbornost „na koleně“, ale snažíme se do týmu vždy zapojit odborníka – tím zároveň postupně rozšiřujeme řady našich parťáků a komunitu. Stejně postupujeme i v tomto případě, takže od počátku v projektu spolupracujeme s profesionálním pilotem. To je zároveň zárukou dodržení bezpečnosti a best practices, na tom nám zásadním způsobem záleží.

Sledujte první let dronu s hydroponickým salátem za bitcoiny již 30. dubna v 18:00. Více informací na Facebookové události.

 

Newsletter