I Bůh by dostal padáka jako aktivní investor

Asi před dvěma lety jsem narazil na velmi zajímavý článek „Even God Would Get Fired as an Active Investor“. Jde o shrnutí jedné statistické studie. Její autoři si položili otázku: Může Bůh, který ví vše, a zná tedy i budoucí ceny akcií, vytvořit takovou dlouhodobou investiční strategii, aby jako aktivní investor nikdy nedostal padáka? Jejich studie přinesla tuto odpověď: Ne. I Bůh by dostal padáka.

Zde je stručný popis studie. Na začátku roku jedna vzali autoři seznam 500 největších amerických společností. Potom se podívali na to, jaké budou jejich ceny o 5 let později (nezapomínejte, že portfolio manažerem je Bůh) a koupili desetinu nejvýnosnějších akcií. Ty po pěti letech prodali a celý proces znovu každých pět let opakovali. Studii napasovali na roky 1927-2016. Toto božské portfolio dosáhlo průměrného výnosu 29,3 % p.a. po dobu 90 let.

Když se však podívali na jeho volatilitu v průběhu jednotlivých pětiletek, došli k překvapivě vysokým číslům. Nejhorší přechodný pokles v rámci některého z těchto období (tzv. drawdown) byl 76 % (mezi lety 1929-1932), další tři přechodné poklesy se pohybovaly kolem 40 %. Teď si představte, co by na takové přechodné poklesy řekla většina investorů. Pokles portfolia o 40 % (o 76 % ani nemluvě) přece musí být jasným důkazem toho, že portfolio manažer je neschopný imbecil a své peníze by od něho pravděpodobně stáhli (dostal by padáka).

Stejný výsledek přinesla další část studie, která postavila Boha do pozice hedge fund manažera. Ten kromě nákupu desetiny nejvýnosnějších společností vždy současně prodal deset nejztrátovějších společností short. Výnos takového portfolia za 90 let dosáhl neuvěřitelné hodnoty 46,2 % ročně. Nicméně jelikož největší drawdown byl 47 %, i zde by zřejmě Bůh dostal padáka.

Když si to celé shrneme, tak máme portfolio manažera, který dosahuje dlouhodobých výnosů nesrovnatelně vyšších, než se to komu kdy podařilo, a mnohokrát vyšších, než jsou výnosy trhu. Každý jeho klient by se po čase stal pohádkově bohatým. I přesto by však dostával od svých klientů často padáka, protože jeho drawdowns bývají často považovány za vysoké. Z toho lze vyvodit několik ponaučení:

1. Žádný portfolio manažer, včetně těch nadpozemských, se nevyhne volatilitě ve svém portfoliu.

2. Volatilita není nic, z čeho by měl jít strach, a její řízení by ani nemělo být cílem investování. Volatilita je jednoduše součástí investování, a je dokonce vítaná. Kdyby nebylo volatility, nemohli bychom kupovat levné akcie.

3. Výnos investora, který své peníze vloží do nějakého fondu, vždy závisí jak na výnosu samotného fondu, tak na chování investora – na jeho postoji ke krátkodobým pohybům, na jeho schopnosti ovládnout vlastní emoce a na délce jeho investičního horizontu. Lapidárně řečeno – problém by nebyl v Bohovi, ale v jeho klientech.

Investujte opatrně!

P. S. Myslím, že je to z článku zřejmé, ale pro jistotu dodávám, že pojem Bůh zde není chápán doslova, ale jako koncept něčeho, co ví vše, a jeho použitím jsem se rozhodně nechtěl nikoho dotknout.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter