Imigrace a ekonomický růst

Minulý týden mě velice zaujala slova amerického viceprezidenta Josepha Bidena, který prohlásil, že Spojené státy potřebují konstantní nepolevující silný proud nových přistěhovalců k posílení své ekonomiky. „Potřebujeme větší imigraci z čistě ekonomického hlediska,“ řekl Biden v poznámkách k národnímu sjezdu asociace výrobců ve Washingtonu. Mimo to také naléhal na schválení imigrační reformy.

Ve skutečnosti však imigrace není příčinou ekonomického růstu. Ekonomický růst je prvé řadě její vedlejší produkt. Důvod, proč lidé chtějí vstoupit do svobodné společnosti je celkově lepší úroveň života. Hlavním důvodem je obvykle ekonomická příležitost. Ekonomická situace USA je mnohem lepší než ekonomická situace například v Mexiku, nebo v jiných zemích, odkud američtí přistěhovalci pocházejí.

Většina levicově smýšlejících lidí se domnívá, že přistěhovalci s sebou přinesou obrovskou dávku motivace a inovace. Domnívám se, že to není to, co pohání většinu z nich. Poté, co zjistí, že není až tak jednoduché se v dnešní společnosti vyspělých zemích prosadit, s bezplatným vzděláním nebo například bezplatnou zdravotní péči a mnohdy i příslibem sociálních dávek jednoduše usnou na vavřínech a ona motivace je ta tam, přestože to třeba nebyl jejich původní záměr.

Tyto skutečnosti nelze přehlížet a už vůbec ne v kontextu uplatnění extrémně otevřené imigrační politiky za účelem popohnání ekonomického růstu. Imigrace jako taková je skutečně dobrá pro ekonomiku. Otevřená imigrační politika umožňuje nejlepším a nejchytřejším vstoupit do země a přispět na růst sofistikované a moderní civilizace. Avšak nic se nesmí přehánět a vidět v imigraci spásu například americké ekonomiky je víc než pošetilé. Nehledě na fakt, že imigranti ne vždy musejí být ti nejlepší či nejchytřejší.

Subjektivně vnímám, že americká ekonomika na tom opravdu momentálně není nejlépe. Klopýtá nejen pod tíhou masivního státního dluhu, ale hlavně kvůli celkové malátnosti podnikatelů, stále operujících pod hrozbou zdanění a regulace, což má za následek snížení produktivity a prosperity země. Imigrace nevyřeší tyto problémy, v určitých případech by je však mohla i prohloubit. To, co je potřeba jako první, je liberalizace ekonomiky, ale ne pseudo-liberalizace, o níž se snaží američtí republikáni, ale reálné řešení.

Člověk si nemůže odpustit komentář, že uplatnění ekonomického smýšlení amerického viceprezidenta Bidena brání hospodářskému růstu a posiluje ten druh přistěhovalců, jež Amerika nechce mít – tedy ty, jež v zemi budou žít na úkor druhých prostřednictvím bezplatných služeb a zboží. Biden tvrdí, že se stará o hospodářský růst, to lze však pozorovat pouze tehdy, když se jedná o přistěhovalce, v ostatních případech uplatňuje politiku regulace a vysokých daní. Je možné, že motivem zvýšení počtu příjemců sociálních dávek skrze otevřenější imigrační politiku je vyšší síla politických zájmů jeho vlastní strany? Bůh ví. Kdyby však byl ekonomický růst skutečně jeho hlavním motivem, viděli bychom důkazy jinde, než jen v otázce imigrace.

Imigrace by neměla být sporným problémem. Každý, kdo usiluje o ekonomický růst, by měl usilovat o přistěhovalectví. Zároveň každý, kdo usiluje o přistěhovalce, by měl jednat ve prospěch podmínek nezbytných k jejímu posílení. Je třeba si však uvědomit, že to, co proměnilo Ameriku z venkovské divočiny v nejvíce prosperující zemi v lidské historii, a to celé během jednoho století, byl naprosto nezatížený tržní kapitalismus. První z amerických přistěhovalců těžili z tohoto systému a žili prakticky bez jakékoliv státní podpory. Pokud je to hospodářský růst, co země opravdu chtějí, pak samozřejmě potřebují přistěhovalce. Mimo to však potřebují věci, jež udělají z přistěhovalectví v první řadě hodnotný cíl: zodpovědnost, ekonomické podněty a schopnost udržet si to co vydělají.

Žádná vláda by neměla dávat jakoukoliv podporu novým nebo existujícím přistěhovalcům. O co by se ale měla zasloužit, je masivní snížení daní, zamezení ve velké míře tíživé regulaci a ponechání možnosti vyspělým zemím stát se znovu svobodnými tržními ekonomikami. Země nutně potřebují stále nové imigranty, v této souvislosti však buďme ujištěni, že by měli ty nejlepší, jaké kdy viděli.

Nikdo v USA, kolébce kapitalismu, však nemá odvahu něco podobného momentálně navrhnout. Hysterický vztek od Joe Bidena – muže jež nazývá oponenty Obamacare teroristy – by byl ohlušující. To nám dává vše, co potřebujeme vědět, abychom zjistili skutečný důvod, proč lidé jako Obama a Biden chtějí imigrační „reformy.“ Není to o svobodě, a není to ani o ekonomickém růstu. Je to o podpoře závislosti a dosažení moci.

Newsletter