Dolar zůstává pod výprodejním tlakem. Oslabuje v dolarovém indexu i proti procyklickým měnám. Vůči euru se obchoduje nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu těží ze slabšího dolaru a z lepšího tržního sentimentu. Jediná koruna krátce oslabila zpět nad 25,50 za euro, aby se poté vrátila zpět pod tuto hranici.

Immofinanz drží provozní výkonnost, ač ji zasáhla krize v Rusku

Výsledky provozní činnosti vytvořené společností IMMOFINANZ Group byly v meziročním porovnání stabilní ve výši 169,5 mil. EUR v první polovině 2014/15 (1. pol. 2013/14: 166,8 mil. EUR). Navzdory tomuto výkonu byl čistý zisk za první polovinu 2014/15 záporný, konkrétně -30,2 mil. EUR (1. pol. 2013/14: 110,3 mil. EUR, resp.165,0 mil. včetně 100% BUWOG). Tento vývoj je výsledkem zejména negativních vlivů vyvolaných přeceněním investičního majetku úpravou směnných kurzů ve druhém čtvrtletí, což odráží snížení hodnoty realit ve východní Evropě a především v Rusku, Polsku a České republice. Výsledky tohoto přecenění úpravou směnných kurzů snížily čistý zisk o 75,0 mil. EUR, nemají však žádný vliv na hotovost. Ve druhém čtvrtletí byly vyšší také výdaje na daně z běžného příjmu, mimo jiné z důvodu prodeje logistických realit ve Švýcarsku. Zisk před zdaněním se v průběhu prvního čtvrtletí podstatně zvýšil na plus 8,9 mil. EUR ve druhém čtvrtletí (1. čtvrtletí 2014/15: -18,5 mil. EUR), avšak čistý zisk za druhé čtvrtletí byl záporný, konkrétně -16,2 mil. EUR (1. čtvrtletí 2014/15: -14,0 mil. EUR).

„Rubl ve druhém čtvrtletí našeho finančního roku 2014/15 stále oslabuje vůči americkému dolaru a euru a tento trend se v posledních týdnech a dnech ještě zrychlil, neboť rubl od počátku roku 2014 do prvních prosincových dnů sestoupil téměř o 40 %. Tento vývoj měl rovněž dopad na náš obchod v Rusku a potažmo by mohl mít vliv silnější, než jsme očekávali, na naše provozní výsledky v nadcházejících čtvrtletích, jestliže dojde k rozšíření krátkodobých dočasných snížení plateb nájmu a k možnému dalšímu poklesu směnného kurzu,“ sdělil Eduard Zehetner, výkonný ředitel (CEO) IMMOFINANZ Group. Pokračující zhoršení situace v Rusku by mělo pravděpodobně také negativní důsledky pro přecenění ruského majetku koncernu úpravou směnných kurzů.

KLÍČOVÉ UKAZATELE (v mil. EUR)

1. května 2014 –
31. října 2014

Δ v %

1. května 2013 –
31. října 2014

Výnosy z pronájmu

234,6

-4,7 %

246,1

Výnosy ze správy majetku

184,4

-11,0%

207,1

Výnosy z prodejů nemovitostí

5,7

-20,8%

7,2

Výnosy z výstavby nemovitostí

5,1

není relevantní

-8,2

Výdaje, které nelze přímo přičíst

-29,8

33,2%

-44,6

Výsledek hospodaření

169,5

1,6%

166,8

Provozní zisk (EBIT)

194,4

-15,5%

230,2

Čistý zisk

-30,2

není relevantní

165,0

Hrubý cashflow*

143,9

-24,6%

190,9

 

* Srovnatelná hodnota z předchozího roku je včetně 100% BUWOG 

„Nájemci v našich moskevských obchodních centrech čelí nejrůznějším problémům, zejména prudkému pádu rublu. Znamená to zvýšení nákladů, protože obecně jsou naše nájemní smlouvy vyjádřeny v amerických dolarech nebo eurech. Abychom podpořili tato dlouholetá partnerství, setkali jsme se v posledních měsících s řadou maloobchodníků a nabídli jim dočasné snížení plateb nájemného na základě zvážení jednotlivých případů. To jim pomůže snížit vysoké náklady způsobené vlivy směnných kurzů zahraničních měn. Protože rubl v posledních měsících opět poklesl, budeme muset pokračovat v této politice dočasného snížení plateb,“ pokračuje dále Zehetner. „V blízké době neočekáváme žádné výraznější zlepšení situace v Rusku, doufáme však pevně, že v příštích měsících dojde k nějakému nestabilnímu vedlejšímu vývoji. Navzdory současným nejistotám věříme v ruský trh a v Rusko jakožto ekonomický faktor. Moskva a okolní region stále postrádají dostatek vysoce kvalitních maloobchodních prostor v porovnání s jinými evropskými velkoměsty. Budeme tudíž pokračovat v oceňování nových investic s přiměřeným objemem na tomto trhu.“

Zásady pro vyplácení:

Výkonná rada a dozorčí rada společnosti IMMOFINANZ AG dnes rozhodla realizovat program zpětného odkupu akcií 2014-15 s plánovaným objemem až 10 167 053 akcií (viz také prohlášení ke konkrétnímu případu ze 17. prosince 2014). „Prudký pokles ceny akcií IMMOFINANZ v důsledku ruské krize a související značné snížení hodnoty čistého jmění poskytují atraktivní příležitost ke zpětnému odkupu našich vlastních akcií,“ objasňuje výkonný ředitel Zehetner.

Výplata dividend v hotovosti za běžný finanční rok 2014/15 závisí na dosažení rozdělitelného zisku v rozvaze IMMOFINANZ AG. Vzhledem k současnému a dalšímu vývoji v Rusku neuvádí výkonná rada konkrétní informace ohledně výše možné dividendy.

Výsledky za 1. pololetí 2014/2015 v ČESKÉ REPUBLICE k 31. říjnu 2014

 Majetky skupiny IMMOFINANZ v České republice představují 7,6 % celkového portfolia společnosti, včetně 28 nemovitostí (24 dokončených investic, 1 zahájený a 3 připravované projekty), s účetní částkou 521,2 mil. EUR (495,4 mil. EUR dokončené, 17,8 mil. EUR zahájené, 8,0 mil. EUR připravované projekty). Dokončené investiční portfolio zahrnuje 12 kancelářských budov (15,3 % z celkového portfolia kanceláří) a 12 obchodních realit (4,8 % z celkového portfolia obchodních realit).

 V první polovině finančního roku 2014/15 představují výnosy z pronájmů v České republice mírně klesající tendenci, když dosáhly hodnoty 18,1 mil. EUR (předchozí období: 18,6 mil. EUR), což představuje 7,7 % z celkových výnosů z pronájmu skupiny. České provozní výsledky dosahují částky 19,0 mil. EUR (předchozí období: 8,8 mil. EUR) a do celkového provozního výsledku skupiny IMMOFINANZ přispívají 11,2 %.

Zpráva za 1. polovinu roku skupiny IMMOFINANZ AG k 31. říjnu 2014 je k dispozici na webových stránkách společnosti pod odkazem http://www.immofinanz.com/en/investor-relations/financial-reports/, a to od 18. prosince 2014.

(Tisková zpráva společnosti)

Newsletter