Immofinanz Group meziročně zvýšila zisk o 63 %, prodeje nemovitostí dosáhly 1 mld. EUR

Společnost IMMOFINANZ Group oznámila čistý zisk ve výši 180,4 mil. EUR v r. 2013/14, meziroční nárůst o 62,8 %. V důsledku rozsáhlých plánovaných prodejů nemovitostí byl příjem z pronájmu nižší. Zpožděné dokončení nákupního centra GOODZONE v Moskvě zabránilo úplnému pokrytí této položky v průběhu roku. Příjem z pronájmu dosáhl částky 506,7 mil. EUR (-7,2 %) a provozní výsledek dosáhl částky 319,2 mil. EUR (-19,5 %). V porovnání „like-for-like“ (tj. po provedení úprav několika akvizic, dokončení a prodejů) byl příjem z pronájmů velmi stabilní (-1,3 % ve výši 472,7 mil. EUR). Prodeje nemovitostí představovaly nový rekord ve výši 1 mld. EUR.

„Minulý finanční rok byl ve znamení úspěšného vyčlenění BUWOG. BUWOG byl velmi dobře přijat kapitálovým trhem – sleva čisté hodnoty aktiv značně poklesla,“ vysvětluje Eduard Zehetner, CEO skupiny IMMOFINANZ. „V oblasti rozvoje jsme dokončili naše nákupní centrum v Moskvě GOODZONE. Původní plány usilovaly o to, aby GOODZONE během celého finančního roku 2013/14 přispívalo do příjmů z pronájmů a kompenzovalo nám nemovitosti, které jsme prodali, zejména Silesia City Center. K tomu nyní dojde v roce 2014/15.“

Výsledky z prodejů nemovitostí dosáhly 32,8 mil. EUR (2012/13: 68,8 mil. EUR). Během r. 2013/14 byly prodány nemovitosti, včetně fondů s kombinovanou hodnotou v objemu mírně přes 1 mld. EUR (2012/13: 661,3 mil. EUR). „Původně jsme zamýšleli prodat nemovitosti v hodnotě 2,5 mld. EUR za pětileté období. Po pouhých čtyřech letech jsme se dostali na hodnotu 2,7 mld. EUR – a to s marží vyjádřenou v desítkách procent nad účetní hodnotou,“ dodal Zehetner. Podle IFRS výnos z přecenění spojovaný se dvěma největšími prodeji – Silesia City Center a nemovitost pro logistické účely Egerkingen – byly zahrnuty ve výsledcích za rok 2012/13, ale vyjmutí nemovitostí z cash flow se projevilo až v r. 2013/14.

Výnosy z výstavby dosáhly částky -39,9 mil. EUR (2012/13: -33,5 mil. EUR). K těmto negativním výsledkům došlo mimo jiné v důsledku prodlení a překročení stavebních nákladů na projekt GOODZONE v Moskvě, a to v důsledku bankrotu bývalého generálního dodavatele a vyšších sazeb slev uplatněných hodnotiteli na hodnocení nemovitosti v důsledku aktuální politické situace. V nadcházejících letech lze na základě relativně nízkého hodnocení GOODZONEočekávat příslušný nárůst hodnoty.

Výsledky revalvace směnných kurzů dosáhly částky -177,9 mil. EUR (2012/13: -31,4 mil. EUR) a lze je především přičíst ruskému portfoliu nemovitostí. Tyto výsledky odrážejí politický neklid na Ukrajině a již dříve uvalené, stejně jako i potenciální, sankce pro Rusko. Výsledky revalvace vyplývající z kurzovních vlivů se v uvedeném roce zlepšily z 96,6 mil. EUR na 311,0 mil. EUR, a to především v důsledku nárůstu kurzu eura vůči ruskému rublu. Výsledky revalvace také zahrnují pozitivní jednorázový vliv 77,7 mil. EUR z úpravy „earn-out“ za nákupní centrum Rostokino v Moskvě (versus negativní jednorázový vliv ve výši -106,4 mil. EUR v předchozím roce). Tento pozitivní vliv reflektoval úspěšná jednání společnosti IMMOFINANZ o ceně za zbývajících 50 % nákupního centra.

Čistý zisk vzrostl o 62,8 % na částku 180,4 mil. EUR. Zředěné výnosy na akcii dosáhly k 30. 4. 2014 hodnoty 0,18 EUR (2012/13: 0,11 EUR). Čistá hodnota aktiv poklesla k 30. 4. 2014 z 5,79 EUR na 4,57 EUR, zejména v důsledku vyčlenění BUWOG.

 

VÝHLED:

„Na našich klíčových trzích očekáváme pokračující pozitivní vývoj, očekáváme zisky z pokračujícího rostoucího ekonomického oživení. To platí také o Rusku, kde se očekává, že vyhrocení krize a dlouhodobým negativním vlivům na kupní sílu populace se lze vyhnout,“ uvedl Eduard Zehetner, CEO.

Politické napětí mezi Ruskem a Ukrajinou a reciproční ekonomické sankce mezi EU a Ruskem představují faktory nejistoty. V současné době nelze odhadnout vlivy krize na obchodní vývoj cílových trhů skupiny IMMOFINANZ, zejména pokud jde o Rusko. „Ze středně až dlouhodobého hlediska není pro naše podnikání v Rusku přínosný ani slabý rubl, ani obavy z války mezi obyvatelstvem, protože každý z těchto faktorů může vést k poklesu utrácení zákazníků. Proto doufáme, že se situace na Ukrajině brzy uklidní. Obecně vzato, Rusko má stále podstatný růstový potenciál,“ dodal Zehetner.

Reálný příjem z ruského portfolia je obecně vázaný na euro nebo americký dolar, ale očekávaný pokles rublu by měl negativní vliv na nákladové struktury nájemců. Jak již bylo uvedeno ve zprávě za první tři čtvrtletí roku 2013/14, byly za účelem omezení tlaků souvisejících s měnou s mnoha nájemci v moskevských nákupních centrech uzavřeny krátkodobé dohody. To se projevilo jako udržitelný postup během finanční krize v letech 2008/09.

Správa majetku se bude i nadále zaměřovat na další snižování volných míst ve třídách jednotlivých aktiv. Za účelem zvýšení obsazenosti v segmentu kanceláří na maloobchodní úrovni (>90 %) je ve střednědobém horizontu navržen široký rozsah operačních opatření (od silnější orientace na zákazníka a přítomnost na místním trhu až po decentralizaci, vztahy a key account management atd.).

Cílem pro Výstavbu je zvýšit aktivity a generovat vysoké ziskové přínosy. K 30. 4. 2014 dosahují projekty ve výstavbě očekávané hodnoty po dokončení ve výši 773,2 mil. EUR. Ve střednědobém horizontu se očekává, že se tato úroveň zvýší až na 2,0 mld. EUR, přičemž hlavní pozornost bude zaměřena na trhy v Německu, Polsku, Rusku a Rumunsku.

Plány pro Obchod volají po zachování rychlosti, které bylo v oblasti prodeje nemovitostí dosaženo v minulých letech, která představuje průměrnou roční hodnotu přibližně 500,0 až 600,0 mil. EUR. Pokud jde o to, že realizovatelné prodejní ceny budou i nadále potvrzovat konzervativní přístup k hodnocení, je představenstvo optimistické.

Představenstvo společnosti IMMOFINANZ Group nebude na výroční valné hromadě navrhovat za finanční rok 2013/14 výplatu dividend. Toto rozhodnutí vychází zejména ze skutečnosti, že společnost IMMOFINANZ Group v loňském roce investovala značnou část svých interně generovaných fondů do obytných nemovitostí v Německu. Tato strategie podpořila umístění BUWOG jako německo-rakouské společnosti, která se věnuje obytným nemovitostem a vydláždila tak cestu k zásadnímu vyčlenění ze skupiny IMMOFINANZ.

Vyplácení dividend bude obnoveno od počátku aktuálního finančního roku. Ze současného pohledu je rozložení 0,15 až 0,20 EUR na akcii zaměřeno na rok 2014/15, kde lze kombinovat program zpětného odkoupení dividend a akcií.

 

Výsledky výroční zprávy za rok 2013/14 v ČESKÉ REPUBLICE k 30. dubnu 2014

Majetky společnosti IMMOFINANZ Group v České republice představují 8,2 % celkového portfolia společnosti, včetně 30 nemovitostí (24 dokončených investic, 4 zahájené a 2 připravované projekty) s účetní částkou 593,6 mil. EUR (520,5 mil. EUR dokončené, 46,2 mil. EUR zahájené, 27,0 mil. EUR připravované projekty). Dokončené investiční portfolio zahrnuje 12 kancelářských budov (15,4 % z celkového portfolia kanceláří) a 12 obchodních realit (4,8 % celkového portfolia obchodních realit). Očekávaná hodnota po dokončení stávajících developerských projektů skupiny v České republice – kam patří mimo jiné projekty Na Příkopě 14, Jungmannova 15 – dosahuje 86,1 mil. EUR.

Na konci finančního roku 2013/14 představují výnosy z pronájmů v České republice mírně klesající tendenci, když dosáhly hodnoty 37,6 mil. EUR (předchozí období: 39,3 mil. EUR), což představuje 7,4% z celkových výnosů z pronájmu skupiny. České provozní výsledky dosahují částky 39,7 mil. EUR (předchozí období: 33,4 mil. EUR) a do celkového provozního výsledku skupiny IMMOFINANZ přispívají 12,4 %. Provozní zisk (EBIT) v České republice dosáhl 19,0 mil. EUR k 30. 4. 2014 – to je 3,7 % z EBIT skupiny.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti

Newsletter