IMMOFINANZ Group se stabilním provozním výkonem v prvních třech čtvrtletích

Výsledky operací dosažené společností IMMOFINANZ Group byly v meziročním porovnání stabilně ve výši 241,9 mil. EUR za první tři čtvrtletí 2014/2015 (1.–3. čtvrtletí 2013/2014: 242,3 mil. EUR). Čistý zisk dosáhl 79,2 mil. EUR v prvních třech čtvrtletích roku 2014/2015 (1.–3. čtvrtletí 2013/2014: 142,1 mil. EUR nebo 220,2 mil. EUR včetně 100 % BUWOG). Tento pokles je převážně výsledkem negativních vlivů způsobených přeceněním v důsledku směnných kurzů u investičního majetku, což odráželo pokles hodnoty nemovitostí ve východní Evropě a především v Rusku, Polsku, České republice a na Slovensku. Výsledky tohoto přecenění v důsledku směnných kurzů snížily čistý zisk o 99,1 mil. EUR, nemají však žádný vliv na hotovost.

KLÍČOVÉ UKAZATELE (v mil. EUR) 1. května 2014 – Δ v % 1. května 2013 –
31. ledna 2015 31. ledna 2014
Výnosy z pronájmu 344,4 -4,5 % 360,7
Výnosy ze správy majetku 263 -10,6 % 294,2
Výnosy z prodejů nemovitostí 12,9 není relevantní -0,7
Výnosy z výstavby nemovitostí 3,1 -7,0 % 3,3
Výdaje, které nelze přímo přičíst -44,8 -30,2 % -64,2
Výsledek hospodaření 241,9 -0,2 % 242,3
EBIT 955,6 >100 % 377,9
Čistý zisk z pokračujících operací 79,2 -44,3 % 142,1
Hrubý cash flow* 214,9 -18,1 % 262,3
Čistá částka k zapůjčení (Loan to Value, LTV) 47,6 %[1] -9,3 % 52,5 %[2]
*  Srovnatelné číslo z předchozího roku je včetně 100 % BUWOG      
[1] LTV netto: skutečný zůstatkový dluh (nominální dluh) minus likvidní prostředky a vyměnitelné obligace (v penězích) děleno tržní hodnotou       
[2] LTV netto: skutečný zůstatkový dluh (nominální dluh) minus likvidní prostředky děleno tržní hodnotou       

Třetí čtvrtletí vykazovaného roku zaznamenalo negativní vliv z ocenění podle IFRS u obligace směnitelné na akcie BUWOG v období 2014–2019. Avšak tyto vlivy z nehotovostního ocenění v částce −31,1 mil. EUR z vyměnitelné obligace jsou v protikladu s tichými rezervami v hodnotě 107,8 mil. EUR k 31. lednu, které lze přičíst k 49% podílu v BUWOG. Čistý zisk za třetí čtvrtletí 2014/2015 dosáhl 109,4 mil. EUR (2. čtvrtletí 2014/2015: −16,2 mil. EUR, 1. čtvrtletí 2014/2015: -14,0 mil. EUR). 

„Třetí čtvrtletí našeho fiskálního roku 2014/2015 se vyznačovalo výrazným oslabením ruského rublu vůči euru a americkému dolaru. Rozhodli jsme se tudíž pokračovat v naší strategii dočasných snížení splátek nájemného nájemcům v našich pěti moskevských nákupních centrech. Tato opatření nejen pomohou našim dlouholetým partnerům v těžké situaci, ale zajistí také pokračující vysokou obsazenost v našich nákupních centrech,“ uvedl generální ředitel (CEO) Eduard Zehetner. „Účinky těchto opatření se zřetelně projevují v našich výnosech z pronájmů za třetí čtvrtletí: Výnosy z pronájmu v Rusku příznivě rostly v prvním čtvrtletí 2014/2015 a ve druhém čtvrtletí zůstaly stabilní (v porovnání s příslušným srovnatelným předchozím čtvrtletím), avšak ve třetím čtvrtletí poklesly o 14 % na 38,2 mil. EUR. Počet návštěvníků v našich moskevských obchodních centrech je asi o 10 % nižší než v prvních třech čtvrtletích předchozího roku (vyjma GOODZONE).“

Vzhledem k pokračujícímu propadu a zmrazení směnného kurzu lze ze současného pohledu očekávat v příštích čtvrtletích další pokles výnosů z pronájmu a odpisů pohledávek z Ruska. 

Ostatní hlavní země společnosti IMMOFINANZ Group zaznamenaly stabilní rozvoj.

Udržitelný volný finanční tok (FFO) ve výši 102,5 mil. EUR za první tři čtvrtletí 2014/2015 představuje v celoročním průměru výnos FFO po zdanění ve výši 7,4 %  na základě kapitalizace trhu. Po výsledku FFO ve výši 16,7 mil. EUR ve druhém čtvrtletí 2014/2015 vzrostl tento ukazatel ve třetím čtvrtletí na 38,2 mil. EUR. Růst FFO byl posílen vyššími výnosy z prodeje nemovitostí, nižšími daňovými odvody a nižšími úrokovými náklady.

Negativní vlivy v Rusku a plánované prodeje nemovitostí vedly ke snížení výnosů z pronájmu celé skupiny na 344,4 mil. EUR (1.–3. čtvrtletí 2013/2014: 360,7 mil. EUR). Výsledky prodeje nemovitostí dosáhly celkem 12,9 mil. EUR oproti −0,7 mil. EUR v prvních třech čtvrtletích předchozího roku. Výsledky ve výstavbě nemovitostí byly stabilní při hodnotě 3,1 mil. EUR (1.–3. čtvrtletí 2013/2014: 3,3 mil. EUR). 

Zásady pro vyplácení

Program zpětného odkupu akcií v období 2014/2015, který byl zahájen krátce před koncem kalendářního roku 2014, byl již uzavřen. Do začátku března bylo na burze zakoupeno téměř 10,2 mil. akcií za celkovou cenu přibližně 23,0 mil. EUR. 13. března 2015 byl schválen nový program o zpětném odkupu akcií s objemem až 30 milionů akcií při horním limitu ceny 3,20 EUR. Před zahájením odkupu bude čerpáno zhruba 44,5 milionu vlastních akcií (pocházejících z finančních transakcí s vlastními akciemi, které budou proplaceny na základě rozvrhu). 

Platba hotovostních dividend za fiskální rok 2014/2015 závisí na tom, zda společnost IMMOFINANZ Group AG může evidovat bilanční zisk, který lze rozdělit. Vzhledem k současnému a dalšímu vývoji v Rusku se představenstvo společnosti IMMOFINANZ Group rozhodlo nevydávat konkrétní informace ohledně částky možných dividend. Jsou zde však také pozitivní vlivy, například růst ceny za akcii BUWOG, která nyní tvoří tiché rezervy.

BUWOG s 50% růstem ceny za akcii

Hlavní vyčlenění (spin-off) společnosti BUWOG uskutečněné téměř před rokem vedlo k naprosto novému ocenění rezidenčních aktiv této bývalé dceřiné společnosti v Rakousku a Německu. Namísto zhruba 40% diskontu pod záštitou společnosti IMMOFINANZ Group je BUWOG nyní pouze rakouskou realitní společností v segmentu Prime Market, která obchoduje s pojistným k čisté hodnotě aktiv (NAV). Toto pojistné dosáhlo v polovině března přibližně 15 % (na základě NAV k 31. říjnu 2014). Pohled na cenu akcií ukazuje růst o téměř 50 % oproti počáteční kotované ceně 13,20 EUR na Vídeňské burze ke konci dubna 2014 (závěrečná cena dne 17. března: 19,86 EUR) – a to i přes platbu dividend ve výši 0,69 EUR na akcii. Akcie BUWOG včetně dividend zaručily také působivou celkovou návratnost 55,7 % za téměř 11 měsíců. 

Jak je uvedeno v souvislosti s vyčleněním, naším záměrem je prodat náš 49% podíl ve společnosti BUWOG ve střednědobém horizontu a s minimálním dopadem na trh. Učinili jsme první krok k převedení této investice do peněžní hodnoty v předchozím roce, kdy jsme vydali vyměnitelnou obligaci v hodnotě 375,0 mil. EUR za část akcií BUWOG.

Oznámení o dobrovolné nabídce převzetí ze strany O1/CA Immo

O1 Group Limited a CA Immo oznámily, nejprve 25. února a zcela nedávno 16. března 2015, svůj záměr učinit dobrovolnou nabídku odkupu menšinového podílu ve společnosti IMMOFINANZ Group. „Ačkoli vítáme tento zájem o naši společnost i nové akcionáře, považujeme uvedené ceny nabídky (2,51 a 2,80 EUR) za naprosto nedostatečné, neboť neodrážejí hodnotu naší akcie. Rádi se dozvídáme, že naše strategie je pro investory atraktivní, a oceňujeme obnovenou důvěryhodnost odvětví v potenciálu výnosnosti u východoevropských portfolií,“ sdělil generální ředitel (CEO) Eduard Zehetner.

Výsledky k 31. lednu 2015 za první tři čtvrtletí 2014/2015 v ČESKÉ REPUBLICE
Majetky společnosti IMMOFINANZ Group v České republice představují 7,7 % celkového portfolia společnosti, včetně 28 nemovitostí (24 dokončených investic, 1 zahájený a 3 připravované projekty), s účetní částkou 521,9 mil. EUR (495,4 mil. EUR dokončené, 18,5 mil. EUR zahájené, 8,0 mil. EUR připravované projekty). Dokončené investiční portfolio zahrnuje 12 kancelářských budov (15,2 % z celkového portfolia kanceláří) a 12 obchodních realit (4,9 % celkového portfolia obchodních realit). 

V prvních třech čtvrtletích finančního roku 2014/2015 vykazují výnosy z pronájmů v České republice mírně klesající tendenci, když dosáhly hodnoty 26,5 mil. EUR (předchozí období: 28,0 mil. EUR), což představuje 7,7 % z celkových výnosů z pronájmu skupiny. České provozní výsledky dosahují částky 25,8 mil. EUR (předchozí období: 14,8 mil. EUR) a do celkového provozního výsledku společnosti IMMOFINANZ Group přispívají 10,7 %. 

O společnosti IMMOFINANZ GROUP
IMMOFINANZ GROUP je přední kotovaný realitní investor a developerská společnost ve střední a východní Evropě. Společnost je zařazena do hlavního indexu ATX Vídeňské burzy a působí rovněž na Varšavské burze. Od svého založení v roce 1990 společnost sestavila portfolio vysoce kvalitních nemovitostí, které v současnosti čítá více než 470 investičních realit o účetní hodnotě přibližně 6,8 mld. EUR. Společnost se jako „realitní soustrojí“ soustřeďuje na propojení svých tří hlavních obchodních oblastí: vývoje udržitelných, speciálně navržených prvotřídních prostor v nejžádanějších lokalitách, profesionální správy těchto nemovitostí a prodeje optimalizovaného podle cyklů. Společnost IMMOFINANZ Group soustřeďuje své činnosti na segment drobné klientely, kancelářských a logistických prostor a obytných prostor na osmi klíčových regionálních trzích, jimiž jsou: Rakousko, Německo, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko a Rusko. Další informace naleznete na adrese: http://www.immofinanz.com / http://blog.immofinanz.com / http://properties.immofinanz.com 

Další informace získáte na této adrese:
INFORMACE PRO TISK
Bettina Schragl 
vedoucí oddělení korporátní komunikace | tisková mluvčí
IMMOFINANZ Group 
Tel.: +43 (0)1 88 090 2290 
Mobilní tel.: +43 (0)699 1685 7290 
communications@immofinanz.com

(Tisková zpráva společnosti)

Newsletter