IMMOFINANZ má za tři čtvrtletí zisk 146,1 milionů eur

IMMOFINANZ vykázal v prvních třech čtvrtletích fiskálního roku 2015/2016 čistý zisk ve výši -146,1 milionu eur (za stejné období fiskálního roku 2014/2015 to bylo 123,8 milionu eur). Tento meziroční pokles byl způsoben zejména negativními efekty ocenění očištěného o kurzové vlivy, které se týká ruského portfolia a jež dosáhlo hodnoty přibližně 400 milionů eur, a poklesem příjmu z pronájmu na hodnotu 238,8 milionu eur (za stejné období fiskálního roku 2014/2015 to bylo 313,5 milionu eur), který byl zaviněn dočasnými slevami na pronájmy v Moskvě a plánovaným prodejem nemovitostí. Hospodářský výsledek činil 82,6 milionu eur (za stejné období fiskálního roku 2014/2015 to bylo 221,1 milionu eur).

„Výsledky za první tři čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 i nadále odrážejí napjatou politickou a ekonomickou situaci v Rusku. Tato situace je zřejmá na jedné straně v poklesu příjmu z pronájmu a na druhé ve výsledcích ocenění. Další výrazné zhoršení celkového prostředí v Rusku na konci roku 2015, prodloužení sankcí Evropské unie proti této zemi až do léta 2016 a prognóza, že ruská ekonomika zřejmě zůstane v recesi po celý rok 2016, nás vedly k pověření nově jmenovaného odhadce pro naše portfolio v regionu CEE (střední a východní Evropa), jímž je společnost CBRE, aby provedl speciální ocenění našich pěti moskevských maloobchodních nemovitostí ke dni 31. ledna 2016. Toto ocenění mělo za následek ztrátu očištěnou o kurzové vlivy ve výši zhruba 400 milionů eur,“ vysvětlil Oliver Schumy, výkonný ředitel (CEO) skupiny IMMOFINANZ. „Současnou situaci v Rusku využíváme k tomu, abychom ještě zlepšili umístění našich nákupních center a snížili náklady. Jako příklad bych uvedl, že jsme navázali spolupráci se společností ECE, což je lídr trhu v segmentu evropských nákupních center, s cílem společně spravovat naše Golden Babylon Rostokino. Toto partnerství by mělo prokázat pozitivní vliv na obsazenost do konce roku 2016.“

KLÍČOVÉ ÚDAJE (V MILIONECH EUR)*

1.5.2015-
31.1.2016

Změna v %

1.5.2014-
31.1.2015

Příjem z pronájmu

238,3

-24,0%

313,5

Výsledky správy aktiv

147,4

-38,0%

237,9

Výsledky prodeje nemovitostí

12,9

-8,9%

14,2

Výsledky výstavby nemovitostí

-34,9

není k dispozici

3,4

Hospodářský výsledek

82,6

-62,7%

221,1

Přecenění investičních nemovitostí (očištěno a založeno na kurzových vlivech)

219,1

-67,8%

681,1

Finanční výsledek

-364,1

-45,5%

-668,2

Čistý zisk

-146,1

není k dispozici

123,8

Cash flow z provozních aktivit

95,3

-33,2%

142,7

 

Srovnatelný příjem z pronájmu (tedy očištěný o nové akvizice, nová dokončení a prodeje) ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 mírně vzrostl oproti předchozímu čtvrtletí, a to o 1,5% na úroveň 73,9 milionu eur. Tento nárůst byl podpořen především vyšší obsazeností v rumunských nákupních centrech. Očištěný příjem z pronájmu v ruských nemovitostech zůstal ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 stabilní na úrovni 19,8 milionu eur (v předchozím čtvrtletí to bylo 19,6 milionu eur), přičemž slabší kurs rublu byl vyvážen zvýšenou obchodní aktivitou v období Vánoc. Příjem z pronájmu, který generovaly ruské nemovitosti, dosáhl v prvních třech čtvrtletích fiskálního roku 2015/2016 hodnoty 63,1 milionu eur (za stejné období fiskálního roku 2014/2015 to bylo 124,2 milionu eur).

V segmentu kancelářských nemovitostí byly během prvních tří čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 dotaženy do konce nové nájemní smlouvy na přibližně 150.000 m2 (včetně velkých pronájmů v Düsseldorfu, týkajících se nových firemních ústředí společností trivago a Uniper) a stávající smlouvy byly rozšířeny o 150.600 m2. V maloobchodním segmentu byly podepsány nové nájemní smlouvy na 65.900 m2 a stávající smlouvy byly rozšířeny o 81.500 m2. Portfolio již existujících nemovitostí v současnosti vykazuje míru obsazenosti 83,2%  (maloobchodní nemovitosti: 92,4%, kancelářské nemovitosti: 75,2%).

„V posledních měsících jsme zavedli celou řadu opatření, abychom výrazně zvýšili obsazenost v našich nemovitostech, obzvláště v segmentu kancelářských nemovitostí. První výsledky těchto kroků jsou zřejmé již nyní a s ohledem na smlouvy podepsané v předchozím období můžeme potvrdit fakt, že míra obsazenosti v portfoliu našich kancelářských nemovitostí se zvýší o zhruba pět procentních bodů na přibližně 80% do konce dubna 2016,“ uvedl výkonný ředitel Oliver Schumy.

Výhled do budoucna

„V posledních týdnech jsme dokázali uzavřít téměř všechna obtížná a zdlouhavá soudní řízení s investory,“ informoval Oliver Schumy, výkonný ředitel skupiny IMMOFINANZ. Urovnání s Advofinem, což je společnost, která financuje právní spory a zastupovala více než 3.000 investorů, dosáhlo míry přijetí 100%. Totéž lze zhruba říct o urovnání s dalšími společnostmi poskytujícími pojištění právní ochrany. Dosud bylo vyplaceno celkem 75 milionů eur. Zbývající právní spory představují spornou hodnotu přibližně 10 milionů eur, přičemž cílem je taktéž dosáhnout urovnání v blízké budoucnosti.

Cíl v oblasti správy již existujících nemovitostí zůstává nezměněn, zaměřujeme se na zlepšování provozní výkonnosti a na zvyšování míry obsazenosti, abychom dosáhli stabilního příjmu. Podmínky na klíčových trzích, s výjimkou Ruska, jsou s ohledem na rozvoj podnikání považovány za příznivé. V kontrastu s tím jsou předpovědi ekonomického vývoje v Rusku, které jsou i nadále poznamenány značnou nejistotou, takže spolehlivé odhady nejsou k dispozici. Dočasné slevy na nájemném a pevné směnné kursy pro nájemce v moskevských nákupních centrech budou čtvrtletně přehodnocovány, a bude-li to nutné, zachovány i nadále.

Plánovaná opatření zaměřená na posílení cash flow také zahrnují další snížení nákladů na financování v aktuálně příznivém tržním prostředí (ke dni 31. ledna 2016: 3,51% bez derivátů a 3,78% včetně derivátů), stejně jako snížení firemních režijních nákladů.

Jak bylo oznámeno dne 2. února 2016, je plánováno vyplacení běžné dividendy v minimální výši 0,06 eur na akcii, a to za fiskální rok 2015/2016 a za zkrácený fiskální rok 2016. Dividenda může být i vyšší, dojde-li k výraznému zotavení ruské ekonomiky – což je však potenciální vývoj, jenž je relevantní především pro zkrácený fiskální rok 2016.

Detailní informace týkající se trendů a vývoje a další ukazatele jsou uvedeny v přiložených dokumentech (viz přiložený soubor ve formátu pdf).

Výsledky prvních tří čtvrtletí fiskálního roku 2015/16 v ČESKÉ REPUBLICE ke dni 31. ledna 2016

Nemovitosti skupiny IMMOFINANZ v České republice představují 7,8% celkového portfolia společnosti a zahrnují 24 nemovitostí (21 již existujících, 1 ve výstavbě a 2 připravované) v účetní hodnotě 457 milionů eur (407 milionů eur již existující, 22,4 milionu eur ve výstavbě a 27,6 milionu eur připravované). Portfolio již existujících nemovitostí se dále dělí na 9 kancelářských budov (což je 11,6% celkového kancelářského portfolia) a 12 maloobchodních nemovitostí (tj. 5,6% celkového maloobchodního portfolia).

V prvních třech čtvrtletích fiskálního roku 2015/2016 činily příjmy z pronájmu v České republice 19,9 milionu eur, což představuje 8,3% celkových příjmů z pronájmu celé skupiny.

Zpráva skupiny  IMMOFINANZ AG za první tři čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 ke dni 31. ledna 2016 bude k dispozici na firemních webových stránkách na adrese http://www.immofinanz.com/en/investor-relations/financial-reports , a to od 17. března 2016.

O společnosti  IMMOFINANZ

IMMOFINANZ je společnost podnikající v oblasti komerčních nemovitostí, jejíž aktivity se v současnosti zaměřují na segmenty maloobchodních a kancelářských nemovitostí na osmi klíčových evropských trzích: Rakousko, Německo, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko a Rusko. Její primární aktivity zahrnují správu a výstavbu nemovitostí. Její portfolio obsahuje více než 380 nemovitostí v přibližné hodnotě 5,8 miliardy eur. Společnost IMMOFINANZ je kotována na burzách ve Vídni (kde je součástí tzv. leading ATX indexu) a ve Varšavě. Pro více informací prosím navštivte tyto stránky: http://www.immofinanz.com

Newsletter