Immofinanz mění strategii. Poroste hlavně v Německu, Rakousku a Polsku

Po úspěšném oddělení investice BUWOG a z toho vyplývající opětovné orientaci skupiny IMMOFINANZ na evropské komerční nemovitosti budou nynější kroky zaměřeny na další zjednodušení a optimalizaci struktury portfolia a na růst produkující hodnotu, jenž bude zajištěn díky akvizicím a developerským aktivitám. Cíl spočívá v posílení stálých investic a dosažení udržitelného cash flow.

„Máme v úmyslu zaměřit portfolio na naše klíčové sektory, jimiž jsou obchodní a kancelářské nemovitosti, a nadále posilovat konkurenční pozici IMMOFINANZ v těchto oblastech,“ vysvětlil generální ředitel skupiny Oliver Schumy. Správní i dozorčí rada tudíž odsouhlasily plány týkající se prodeje logistického portfolia, jež pokrývá přibližně jeden milion čtverečních metrů pronajímatelné plochy. Proces prodeje byl již zahájen. Logistické nemovitosti představují po prodeji City Boxu přibližně osm procent portfolia skupiny. „Jsme velmi potěšeni vývojem v našem logistickém segmentu. Avšak hlavní konkurenti jsou téměř desetkrát větší, a to nám brání zaujmout vedoucí pozici v našem klíčovém regionu. Trh v současnosti zaznamenává silný nárůst zájmu investorů o logistické nemovitosti, což je vývoj, který se také odráží v atraktivních cenových hladinách,“ dodal generální ředitel.

Po plánovaném prodeji logistických nemovitostí a odečtu nedávných prodejů (self-storage řetězec City Box v Nizozemí, rezidenční nemovitosti a hotel ve Vídni) bude struktura portfolia skupiny IMMOFINANZ následující: 48,8% obchodní prostory (Retail), 43,7% kancelářské prostory (Office) a 7,5% ostatní (Other), přičemž bude pokračovat prodej nemovitostí nespadajících do klíčových oblastí, které jsou zahrnuty pod posledně jmenovaný segment (Other).

IMMOFINANZ se také plánuje zbavit svého podílu ve společnosti BUWOG, jak již bylo oznámeno. K tomu by mělo dojít ve fiskálním roce 2015/2016.

Zaměření investic

Prostředky získané díky plánovaným prodejům budou investovány do akvizic a vlastních developerských projektů ve třídách aktiv obchodní a kancelářské prostory. Geografickým těžištěm těchto plánů jsou Rakousko, Německo a Polsko. „Růst bude zaměřen na zlepšení udržitelné výnosnosti a vytvoření vyrovnanějšího portfolia, co se týká rozdělení mezi západní a východní Evropu,“ poznamenává Oliver Schumy. V současnosti se přibližně 32% portfolia nachází v Rakousku a Německu a 68% ve východní Evropě včetně Moskvy.

Segment kancelářských nemovitostí bude geograficky zaměřen výlučně na hlavní města klíčových zemí a na německá města „velké sedmičky“ (v tuto chvíli IMMOFINANZ pokrývá Kolín nad Rýnem a Düsseldorf). Expanze v segmentu obchodních nemovitostí by mohla zahrnovat jak hlavní města (prvotřídní nákupní centra), tak i sekundární a terciární města (VIVO! a STOP.SHOP.), přičemž cílem je dosáhnout co nejlepšího pokrytí trhu obchodních nemovitostí v jednotlivých klíčových zemích.

Plány skupiny rovněž obsahují opatření ve prospěch stálých investic, především v segmentu kancelářských nemovitostí, aby byla udržena vysoká kvalita a zlepšena obsazenost a výnosy. „Těmito opatřeními chceme nejenom oslovit nové zákazníky, ale také zůstat atraktivním partnerem našich současných nájemců. To je velmi důležitý konkurenční faktor,“ uvedl Oliver Schumy.

Developerské aktivity v období 2015/2016 budou mimo jiné zahrnovat dokončení první fáze výstavby Gerling Quartieru v Kolíně nad Rýnem, první část komplexu Metroffice v Bukurešti a vlastní nákupní centrum VIVO! v polském městě Stalowa Wola. Z dnešního pohledu je plánovaný průměrný objem investic odhadován na přibližně 300 milionů eur ročně.

Dividendová politika

Situace ohledně výnosů v období 2014/2015 a nejistota spojená s předpověďmi ekonomického vývoje v Rusku jsou důvodem, proč se správní rada skupiny IMMOFINANZ rozhodla nedoporučit výroční valné hromadě vyplacení dividendy za fiskální rok 2014/2015. Skupina však odkoupila akcie v hodnotě přibližně 102 milionů eur, tj. asi 10 centů na akcii, v rámci svých programů zpětného odkupu akcií pro období 2014/2015 a 2015.

Výkonná rada rovněž plánuje opatření s úmyslem co nejdříve obnovit strukturální schopnost společnosti vyplácet dividendy, a tudíž podporovat udržitelnou dividendovou politiku. V současnosti je zkoumáno několik možností. Cílem je na jedné straně zjednodušit firemní strukturu, na druhé pak zajistit generování rozdělitelného účetního zisku. Návrh zahrnující plánované kroky bude předložen výroční valné hromadě k odhlasování. S ohledem na to, že si jeho příprava vyžádá dva až tři měsíce, je 22. výroční valná hromada IMMOFINANZ AG odložena na 1. prosince 2015.

O skupině IMMOFINANZ

Skupina IMMOFINANZ je společnost s výhradně komerčními nemovitostmi, zaměřená na evropský trh. Od svého založení v roce 1990 vybudovala vysoce kvalitní portfolio, které v současnosti obsahuje více než 470 realit o účetní hodnotě přibližně 6,7 mld. EUR. Skupina IMMOFINANZ soustřeďuje své činnosti na segment drobné klientely, kancelářských a logistických prostor a obytných prostor na osmi klíčových regionálních trzích, jimiž jsou: Rakousko, Německo, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko a Rusko. Základní obchodní činností je správa a vývoj investičních realit na těchto nejdůležitějších trzích. Cílem je vytvořit diverzifikované a udržitelné portfolio dokončených investic s optimalizovaným rizikem. Společnost IMMOFINANZ AG je kótována na vídeňské burze (hlavní index ATX) a rovněž na varšavské burze. Další informace naleznete na adrese: http://www.immofinanz.com / http://blog.immofinanz.com / http://properties.immofinanz.com

(Zdroj: Tisková zpráva společnosti)

Newsletter