IMMOFINANZ oznámila akvizici akcií

Společnost IMMOFINANZ AG se na základě smlouvy o prodeji akcií ze 17. dubna zavázala odkoupit od společnosti Terim Limited (Kypr) 25.690.163 akcií na majitele společnosti CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (CA Immo). To odpovídá zhruba 26procentnímu podílu. IMMOFINANZ koupí také čtyři akcie CA Immo na jméno od společnosti O1 Group Limited.

Transakce je podmíněna předchozím splněním určitých podmínek, především souhlasem antimonopolních úřadů v Rakousku, Německu či případně dalších zemích, stejně jako tím, že dozorčí rada IMMOFINANZ AG a správní rada CA Immo vysloví souhlas s převodem akcií na jméno.

Kupní cena činí 23,50 EUR za jednu akcii. Celková hodnota transakce je přibližně 604 milionů eur, přičemž je zamýšleno financovat ji prostřednictvím nově sjednaného úvěru a vydání konvertibilních obligací.

V souvislosti se získáním podílu v CA Immo udělila společnost EG Immobilien Europe Limited (Kypr) firmě IMMOFINANZ AG opci na zpětný odkup těch akcií IMMOFINANZ, které bude případně držet 12 měsíců po uzavření nákupu podílu v CA Immo, a to za aktuální běžnou cenu na trhu a za podmínek, které stanovují předpisy pro zpětný odkup akcií.

Akvizice podílu v CA Immo je prvním krokem ve směru plánovaného úplného spojení společností IMMOFINANZ a CA Immo formou tzv. statutární fúze (tj. takové fúze, po které jedna ze společností i nadále existuje, zatímco druhá existovat přestává). Ještě před touto zamýšlenou fúzí plánuje IMMOFINANZ oddělit či prodat své ruské majetkové portfolio, pro které je charakteristická odlišná dynamika na trhu a vyšší rizikovost.

Výhled týkající se distribuční politiky IMMOFINANZ pro fiskální rok 2015/2016 a pro zkrácený fiskální rok 2016, který byl oznámen dne 2. února 2016, zůstává nezměněn.

Newsletter