IMMOFINANZ za půlrok vytvořil čistý zisk 132,2 milionu eur

IMMOFINANZ vytvořil v první polovině fiskálního roku 2015/2016 čistý zisk ve výši 132,2 milionu eur (za stejné období fiskálního roku 2014/2015 to byly 3,4 milionu eur). Tento nárůst byl podpořen zejména pozitivními efekty ocenění nemovitostí. Hospodářský výsledek dosáhl 68,3 milionu eur (za první pololetí fiskálního roku 2014/2015 155,3 milionu eur), přičemž tento trend byl zapříčiněn poklesem příjmů z pronájmu na úroveň 160,3 milionu eur (za stejné období fiskálního roku 2014/2015 činil tento ukazatel 213,2 milionu eur) kvůli dočasným slevám na pronájmy v Moskvě a plánovanému prodeji nemovitostí. Dalším určujícím faktorem byl nárůst jiných provozních výdajů na úroveň -53,5 milionu eur (v prvním pololetí fiskálního roku 2014/2015 -27,4 milionu eur), způsobený jednorázovým efektem urovnání právních sporů s investory.

„Hospodářský výsledek skupiny IMMOFINANZ v první polovině fiskálního roku 2015/2016 byl ovlivněn především dvěma faktory: na jedné straně trvá napjatá politická a ekonomická situace v Rusku, což nás vedlo k poskytnutí dočasných slev našim nájemcům v moskevských nákupních centrech. Smlouvy pravidelně podléhají kontrole a novému vyjednávání, ovšem situace je i nadále náročná a odhady budoucího vývoje ruské ekonomiky jsou stále spojeny se značnou mírou nejistoty. V uplynulých měsících jsme také byli nuceni zabývat se složitými a zdlouhavými právními spory s investory a dosáhli jsme mimosoudního vyrovnání. To nám poskytuje právní jistotu a naopak ukončuje nejistotu, která souvisela s délkou soudních řízení a s náklady na ně,“ vysvětlil Oliver Schumy, výkonný ředitel (CEO) skupiny IMMOFINANZ. Většina výdajů spojených s ukončením právních sporů, které vyvolali investoři, je pokryta opravnými položkami v konsolidované účetní závěrce IMMOFINANZ AG. Rozdíl ve výši přibližně 28,1 milionu eur byl uznán jakožto náklad v účetní závěrce za první polovinu fiskálního roku 2015/2016.

Očištěné příjmy z pronájmu klesly ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 oproti prvnímu čtvrtletí o 5,9% na 70,1 milionu eur, avšak s výjimkou Moskvy zůstaly relativně stabilní. Míra obsazenosti v portfoliu již existujících nemovitostí byla 82,8%. „Pokud jde o naše zaměření v případě správy již existujících nemovitostí, to zůstává beze změn – usilujeme o zlepšení výsledku našeho hospodaření a zvýšení míry obsazenosti,“ zdůraznil výkonný ředitel Oliver Schumy. „V kancelářském segmentu jsou naše investice koncipovány tak, aby ještě zlepšily kvalitu naší nabídky, což povede k uspokojení stále náročnějších požadavků na našich klíčových východoevropských trzích. V maloobchodním sektoru rozšiřujeme svou pozici na trhu díky tomu, že na něj uvádíme naše úspěšné značky STOP.SHOP. a VIVO!“

Díky prodeji celého logistického portfolia učinila skupina IMMOFINANZ důležitý krok ve smyslu posílení své pozice jakožto přední společnosti v oblasti komerčních nemovitostí, která se zaměřuje na kancelářský a maloobchodní sektor. „Likvidita uvolněná tímto prodejem bude investována do expanze našeho portfolia v Německu, kde jsme nedávno ohlásili další milník – výstavbu nového ústředí firmy trivago v düsseldorfské oblasti Medienhafen,“ dodal Oliver Schumy.

Výsledky prvního pololetí fiskálního roku 2015/2016 v České republice k 31. říjnu 2015

Nemovitosti skupiny IMMOFINANZ v České republice představují 7,5% celkového portfolia společnosti a zahrnují 25 nemovitostí (21 již existujících, 2 ve výstavbě a 2 připravované) v účetní hodnotě 468,3 milionu eur (393,8 milionu eur již existující, 42,7 milionu eur ve výstavbě a 31,8 milionu eur připravované). Portfolio již existujících nemovitostí se dále dělí na 9 kancelářských budov (což je 11,1% celkového kancelářského portfolia) a 12 maloobchodních nemovitostí (tj. 4,9% celkového maloobchodního portfolia).

V prvním pololetí fiskálního roku 2015/2016 činily příjmy z pronájmu v České republice 13,7 milionu eur, což představuje 8,6% celkových příjmů z pronájmu celé skupiny. Český hospodářský výsledek dosahuje výše 12,2 milionu eur, a přispívá tak 17,9% k celkovému hospodářskému výsledku skupiny IMMOFINANZ. Provozní zisk (EBIT) činí v České republice 14,4 milionu eur.

Newsletter