Impact investing jako motor mnoha změn v následujících letech

Zdroj: mohamed_hassan, Pixabay

Téma dopadového investování začíná rezonovat s čím dál větším počtem investorů, roste i počet startupů, které přispívají k řešení nějakého společenského nebo environmentálního problému. Jaké jsou výzvy a specifika dopadového investování, s čím se potýká cílová skupina startupů orientujících se na dopad a proč je vůbec dopadové investování tak důležité? Nejen na tyto otázky otevřela konference Impact Investing in CEE, kterou 15. prosince organizoval coworking Impact Hub. To vše pod záštitou mezinárodního projektu Climate Finance Community Lab, který má za cíl zvýšit povědomí o projektech s pozitivním environmentálním nebo společenským dopadem a propojit je s vhodnými, obdobně smýšlejícími investory. 

V rámci akce Impact Investing se podařilo otevřít zajímavý dialog mezi startupy, které teprve investice hledají, projekty, které již investici získaly a investory, kteří jsou v oblasti dopadového investování aktivní. Investorskou komunitu reprezentoval první dopadový fond v České republice Tilia Impact Ventures, estonský dopadový fond Limitless Impact Investments a soukromý investor a filantrop Martin Ducháček. Za startupovou scénu svůj příběh sdílela česká firma MIWA, nabízející technologii pro prodej nebaleného zboží s cílem výrazně snížit produkci plastových obalů, projekt Single.Earth, zabývající se udržitelným obhospodařováním půdy a lesů, a “Uber pro textilní odpad” – platforma Reverse Resources, která pomáhá najít nové využití pro textilní odpad a motivuje módní značky pracovat s recyklovanými materiály. Mezi projekty, které finanční prostředky teprve shání, a Impact Investing tak pro ně byla příležitost se prezentovat před investory, se zařadily i dva české startupy – největší síť odborných servisů i drobných opravářů Opravárna a bikesharing Rekola.

Zleva: Vít Ježek (Rekola), Kamila Buráňová (Climate Finance Community Lab), Jan Charvát (Opravárna), zdroj: Saurus Media, Zdroj: Saurus Media
Zleva: Vít Ježek (Rekola), Kamila Buráňová (Climate Finance Community Lab), Jan Charvát (Opravárna), zdroj: Saurus Media, Zdroj: Saurus Media

Dopadové investování není filantropie

Existuje mnoho složitých problémů, které potřebujeme vyřešit, a dopadové investice, tedy financování projektů, které se na tyto společenské nebo environmentální problémy snaží najít řešení, jsou cestou, jak toho dosáhnout, zaznělo od investorů. Investice do dopadu ovšem není filantropie. Investoři očekávají nejen určitý pozitivní dopad, ale i pozitivní výnos ze své investice. Dopad je tak třetí dimenze, která se ze strany investorů vedle tradičního rizika a výnosu vyhodnocuje. “Já věřím, že dopad se postupně stane novou normou a investoři ho v budoucnu začnou zahrnovat do svého rozhodování o investici,” prohlásil spoluzakladatel fondu Tilia Impact Ventures Petr Vítek. 

Dopadoví investoři nejsou jen finanční investoři, kteří poskytnou prostředky a pak čekají na výnos. Dopadoví investoři hrají zároveň roli partnera, takže v průběhu spolupráce pomáhají projektům s dosažením jejich cíle, aby zároveň maximalizovali svůj společenský nebo environmentální dopad.

Když to nejde změřit, tak to neexistuje

Jak ale vyhodnotit společenský nebo environmentální dopad jednotlivých firem? Zakladatelé obou dopadových investičních fondů se shodli na tom, že je potřeba nastavit určitý systém kvantifikace, který pomůže prezentovat danou společnost a její aktivity v číslech. To pak pomůže dál v ověřování, zda a jakým způsobem se projekt posouvá v řešení definovaného problému a zda investuje čas a energii do těch správných aktivit. Příkladem může být počet tun redukovaného odpadu nebo ušetřených emisí CO2 v případě environmentálního projektu, ve zdravotnictví je možné měřit, kolik lidí dostalo pomoc nebo kolik životů bylo zachráněno, uvedla Marge Maidla z Limitless Impact Investments.

Vyhodnocování dopadu je nicméně velmi komplexní oblast a velmi záleží na kontextu. “Zavedené klišé v souvislosti s empirickým přístupem – ’pokud to nemůžeme změřit, tak to neexistuje‚ – platí pro dopad dvojnásob. My v Tilii pomáháme projektům pochopit jejich takzvaný řetězec změny, tedy definovat, jaký problém řeší a jakým způsobem a spolu s týmem následně nastavujeme vhodnou metodologii a metriku, včetně definice indikátorů KPIs,“ komentoval proces vyhodnocování dopadu Petr Vítek.

“Při vyhodnocování dopadu je pro nás z pohledu investorů také důležité, zda je pozitivní společenský nebo environmentální dopad primárním záměrem projektu, nebo je to vedlejší produkt současného businessu orientovaného především na vydělávání peněz,” vysvětloval dále Petr Vítek. V některých případech totiž může dojít k odklonu od původně zamýšleného dopadu k jinému business modelu, který je v tu chvíli profitabilnější. “My v Tilii zároveň řešíme, jakou přidanou hodnotu můžeme my jako dopadoví investoři přinést. Pokud je daný projekt financovatelný tradičními investory a venture fondy, je opravdu naše role poskytovat peníze v tomto případě?” doplnil Vítek.

Představte investorům komplexní problém

Projekty, které již investici získaly, se shodly na tom, že je při jednáních nesmírně důležitá trpělivost a ochota týmu představit investorům celou komplexní oblast, ve které firma působí. Je potřeba dostatečně upozornit na to, že jde velmi často o teprve rozvíjející se trh, který má obrovský potenciál, ale zároveň s sebou nese vysoké riziko. Připravte se na dlouhou a složitou cestu, vzkázaly ostatním zkušenější startupy. Zakladatelka Reverse Resources Ann Runnel například zmínila, že první schůzky s jejich investorem byly převážně o vysvětlování celého oboru, ve kterém projekt působí a trvalo to rok. “Nyní je naším investorem a významně investuje do celého průmyslu cirkulární módy,” uvedla Ann Runnel. 

Připravte se na dlouhou cestu

Petr Báča, zakladatel společnosti MIWA, formuloval ze své zkušenosti doporučení pro ostatní startupy následovně: Mluvte s někým, kdo už má zkušenost s procesem fundraisingu. Najděte zakladatele s touto zkušeností a ideálně ho zapojte do vašeho týmu. Čeká vás mnoho meetingů, které přinesou mnoho otázek a výzev. Vyberte si proto, s kým chcete hovořit. Nastavte si kritéria, podle kterých si budete vybírat, s kým spolupracovat. A v neposlední řadě buďte připraveni na tlak – není to pro každého. “Nejde jen o to získat peníze, ale i po získání investice je potřeba přijmout odpovědnost a zvládnout tlak a očekávání investorů. Není to jen o tom společnost založit a rozjet, ale být schopný ji i úspěšně řídit,” prohlásil Petr Báča z MIWA.

“Když jsme zhruba před pěti lety hledali impact investory, žádné jsme nemohli najít. Nyní je jich čím dál víc,” potvrdila rostoucí zájem o impact investing Anne Runnel z Reverse Resources. “Problém ale je, že pokud se investor rozhodne investovat do projektů s dopadem, začíná s jasnými tématy, jako je podvýživa nebo problémy s vodou, přičemž se pomalu posouvají přes oblasti typu bydlení a kvalita potravin až ke komplexnějším tématům. Navíc podle dat organizace EVPA (European Venture Philanthropy Association) jdou do východní Evropy pouze zhruba 2 % z dopadových investic. Proto je pro náš projekt stále složité najít ty vhodné investory, kteří jsou připraveni a ochotni s námi spolupracovat,” dodala Ann Runnel.

Petr Báča z MIWA zdůraznil, že je při vstupu do místnosti s investory potřeba mít ta správná očekávání. “Vy jako zakladatel máte vášeň a nadšení a absolutní důvěru ve svůj projekt, ale pak se potkáte s investory a ti vás začnou zahrnovat mnoha otázkami, pochybnostmi a potřebou si vás nejprve otestovat. Já, ačkoli se zkušenostmi z businessu, jsem měl naprosto odlišná očekávání a trvalo mi dva roky, než jsem byl schopen naskočit během meetingů na tu správnou vlnu a získat z jednání to, co jsem potřeboval,” doplnil Petr Báča. Jeho projekt MIWA získal investici od Tilia Impact Ventures v loňském roce.

Tým, nadšení, důvěra a fungující chemie

Co hledají investoři u startupů a co očekávají startupy od investorů? Zástupci investorské komunity se shodli na tom, že je pro ně důležitý skvělý tým s dobrou historií a motivací, kvalitní produkt nebo služby, finančně udržitelný business model, rozumná strategie pro vstup na trh a následný růst a především zápal pro smysl. Klíčové je i porozumění dopadu, kterého tým se svým produktem nebo službou chce dosáhnout. Proces vyhodnocování investičních příležitostí se se přitom může v případě dopadových fondů a jednotlivých angel investorů lišit. “Já jako angel investor se můžu řídit více svou intuicí, protože investuji vlastní peníze. Při vyhodnocování investic na úrovni fondu musí být proces racionálnější a formálnější, s detailnějším due diligence, protože jsou v sázce peníze ostatních investorů,” zmínil Martin Ducháček, který již řadu let působí jako soukromý investor a loni se připojil jako investiční manažer právě k Tilia Impact Ventures.

Z pohledu startupů záleží na fázi, ve které projekt je a co přesně od investice a investorů potřebuje. Především na začátku, kdy je tým malý, je potřeba poznat, jestli funguje mezi týmem a investory chemie, jestli je tam oboustranná důvěra a jestli mohou obě strany fungovat dohromady, uvedl Petr Báča z MIWA. Ann Runnel z Reverse Resources zdůraznila, že pro ně bylo nakonec důležité zvolit si takového investora, který jim dokáže být partnerem a pomůže projektu s jeho misí. “Zkoušeli jsme crowdfunding, ale vycouvali jsme z něj, protože jsme si uvědomili, že potřebujeme spíše ‘smart money’ – tedy nejen peníze, ale i strategického partnera,” dodala Ann Runnel.

Krize ukazují, že udržitelné investice jsou méně zranitelné

Závěr konference Impact investing patřil otázce, jak business projektů a investiční prostředí zasáhla koronavirová pandemie. Ačkoli velmi záleží na sektoru, ve kterém projekt působí, společnými jmenovateli z pohledu startupů bylo náročnější osobní setkávání a komplikovanější fundraising, ale zároveň rychlejší online komunikace, která některé věci naopak posunula vpřed. Udržitelnost jako téma je stále důležité, proto v tomto ohledu krize neměla žádný vliv. Ačkoli na některé investice krize samozřejmě dopadla a některé projekty se musely vypořádávat s překážkami, které brzdily jejich business, u jiných potřeba firem šetřit nebo více využívat nové technologie představuje krize naopak příležitost. Investoři nicméně zmínili zajímavý článek od organizace EVPA, který ukázal, že firmy, jež mají lepší ESG (Environmental, Social and Governance) skóre, tedy řeší udržitelnost v oblasti životního prostředí, společenského dopadu a managementu, jsou během krize odolnější a méně zranitelné. V porovnání s MSCI World indexem, který letos v březnu klesl o 14,5 %, si 62 % fondů zaměřených na udržitelné ESG investice vedlo lépe. “Venture kapitál a dopadové investice jsou jedním z největších motorů rozvoje projektů a ekonomiky. Věřím, že impact investing bude  v následujících letech motorem mnoha změn,” okomentoval situaci Martin Ducháček.

Newsletter