In Gold We Trust: Cena zlata může vystřelit na 5000 dolarů

Recese americké ekonomiky se nezadržitelně blíží, otázkou už není ani tak zda, jako spíše kdy k tomu dojde. Důvěra v centrální banky je ohrožena, úroveň zadlužení nekontrolovatelně roste a finančním trhům hrozí výrazné šoky. To jsou vyhlídky, které představila lichtenštejnská investiční společnost Incrementum v aktuální verzi celosvětově nejčtenější zprávy o zlatu nazvané „In Gold We Trust“. Investorům však nabízí východisko. Tím, komu se v tomto pochmurném výhledu blýská na zlaté časy, je právě zlato. A jízda to má být opravdu spanilá – za možnou experti považují i úroveň na 5000 dolarech.

Již v předchozí zprávě z poloviny roku 2016 stanovili manažeři fondů firmy Incrementum, Ronald-Peter Stoeferle a Mark J. Valek, ambiciózní cílovou cenu pro unci zlata na 5000 dolarů do roku 2021. V aktuální zprávě autoři sice připouští, že byla tato loňská prognóza příliš ambiciózní, ale zároveň vysvětlují, proč jsou vůči zlatu nadále velmi optimističtí a proč je pětitisícová hladina do budoucna možná stále ve hře.

„Žijeme ve věku pokročilého měnového surrealismu. Jen v prvním čtvrtletí 2017 vytvořily největší centrální banky ex nihilo peníze v hodnotě odpovídající téměř 1000 miliard dolarů. Tyto peníze samozřejmě nebyly použity na bohulibé projekty, ale na nákup cenných papírů. I když tato pokračující likviditní supernova na finančních trzích vytvořila dočasně napjatý klid, jsme silně přesvědčeni o tom, že reálné náklady tohoto monetárního šílenství teprve vyjdou najevo,“ uvádí experti ve zprávě.

Investoři jsou extrémně lehkomyslní

„Měnové tsunami, vytvořené v uplynulých letech a sestávající se ze záplavy peněz centrálních bank a nových dluhů, vytvořilo nebezpečnou iluzi; iluzi bezstarostné přítomnosti na úkor nejisté budoucnosti,“ píší manažeři ve zprávě. Kolektivní lehkomyslnost investorů se podle nich odráží například v rekordně nízké volatilitě akcií, které získaly punc papírů nemajících žádnou alternativu, a projevuje se také v minimálních rizikových přirážkách u korporátních a státních dluhopisů. „Téměř deset let nulových a negativních úrokových sazeb atomizovalo jakoukoli formu rizikové averze,“ zní slova dokumentu.

Obří bublina na americkém akciovém trhu

Současná záplava peněz v ekonomice má obrovské důsledky. „Úroveň valuace na americkém akciovém trhu je v těchto dnech mírně řečeno ambiciózní, a to jak v absolutních číslech, tak ve vztahu k výkonu ekonomiky. To napovídá, že se USA potřetí za dvě desetiletí nachází v iluzorní ekonomické bublině vytvořené inflací nabídky peněz, která má své datum expirace,“ upozorňují autoři studie. Ve srovnání s předchozími dvěma bublinami se však podle nich současné excesy neomezují jen na určité sektory (technologický v roce 2000, úvěrový v roce 2008), ale jsou všudypřítomné a zahrnují různé druhy aktiv, zvláště dluhopisy a (opět) nemovitosti. „S ohledem na současnou situaci renomovaný analytik Jesse Felder správně hovoří o ‚Everything Bubble’. Z našeho úhlu pohledu je třeba kriticky zpochybnit koncept klasického investičního portfolia, který zahrnuje akcie pro uspokojení chuti riskovat a dluhopisy jako bezpečnostní síť,“ zdůrazňují experti.

Na rozdíl od názoru mnoha odborníků jsou Stoeferle a Valek přesvědčeni, že je americká ekonomika slabá a nachází se dokonce na pokraji stagflace (kombinace stagnace, tedy stagnujícího ekonomického výkonu, a inflace, pozn. autora). „Obavy z recese vedoucí k obratu politiky Fedu a následné oslabení amerického dolaru by pravděpodobně definitivně zahájily vstup do nového věku inflace. A to bude okamžik, kdy začne zlato opět zářit.“

Stejně jako v předchozích studiích autoři upozorňují na rychlý růst zadlužení, zejména v USA, kde v posledních 150 letech činil podíl celkového dluhu k HDP kolem 150 %. Z toho se v historii výrazněji vymykaly pouze dva případy, a to dvacátá léta minulého století, kdy silná úvěrová expanze položila základy krachu na burze a Velké recesi, a současná fáze, která má svůj počátek v sedmdesátých letech. Zatímco po Velké depresi se celkové zadlužení výrazně snížilo, po burzovním krachu v roce 1987 vedla uvolněná politika guvernéra Fedu Alana Greenspana k dalšímu nárůstu zadlužení. V roce 2009 již činilo rekordních 378 % HDP. Od té doby se sice daří dluh nepatrně snižovat, ale stále leží na nezdravé úrovni ve výši 356 %. Po nějakém výrazném snižování tak podle expertů není ani stopy.

Důvěra v centrální banky v nebezpečí

„Pokud by současná expanze nebyla nejdelší v historii a růst amerického HDP by se v následujících dvou letech obrátil do záporných čísel, mělo by to vážné důsledky,“ upozorňují experti. „Současné finanční trhy se téměř výhradně zaměřují na plánovanou normalizaci měnové politiky. Téměř nikdo zřejmě neočekává hrozící recesi nebo návrat k uvolněné politice centrálních bank.“

A „jelikož normalizace měnové politiky ještě dostatečně nepokročila, otřásla by nová stimulační opatření důvěrou trhu v efektivitu a udržitelnost současných monetárních terapií.“ Účinek těchto terapií podle autorů zprávy navíc podléhá zákonu klesajícího mezního užitku, což jinými slovy znamená, že příští kolo kvantitativního uvolňování by pravděpodobně muselo být výrazně rozsáhlejší, než byla ta předchozí. A právě to by ve výsledku mohlo vést k opravdu výraznému růstu ceny zlata.

Nízkokalorické zlato

Po letech politiky nulových úrokových sazeb si podle expertů společnosti Incrementum investoři zvykli na „krásný nový svět“ bez úrokových výnosů. Akcie přitom drží stále více proto, že jim generují dividendové výnosy a jsou široce považovány za aktiva bez alternativy. Jako náhradu za bezpečné dluhopisy se portfolia plní stále více nelikvidními nemovitostmi, které se zdají být likvidními jen díky „zázraku sekuritizace“. Vládní bondy se již naopak nekupují pro své výnosy, ale často kvůli spekulaci na další růst cen

Zlato je v současné době považováno za příliš nízkokalorické pro portfolia hladová po výnosech,“ píší ve zprávě s tím, že „toto vnímaní, které se odráží v tržních cenách a valuacích, považujeme za nekompletní a vysoce nekonzistentní. Většina účastníků trhu přehlíží skutečnost, že ceny aktiv se staly mimořádně nadhodnocené potřetí za posledních méně než dvacet let.“

Pět nejhorších investic, které jste mohli udělat od roku 2009

Investoři věří v nejdelší hospodářskou expanzi v historii

„Řada investorů navíc zanedbává negativní efekt zvyšování sazeb na hospodářský cyklus a ignoruje, že spotřebitelské zadlužení USA opět dosáhlo nového rekordu. Jejich pozice se zjevně zakládají na předpokladu, že současná americká ekonomická expanze bude nejdelší v historii. Nejironičtější přitom je možná to, že de facto oslavují politický důsledek způsobený lety špatně řízené hospodářské politiky, kterým je zvolení zřejmě nejnepředvídatelnějšího amerického prezidenta všech dob Donalda J.Trumpa,“ podotýkají autoři studie.

Stále ve střehu

„Může se zdát, že naše hodnocení ekonomické situace je diametrálně odlišné od převládajícího konsensu,“ píší experti. Podle jejich zkušeností však řada institucionálních investorů prý sdílí stejné obavy. A paradoxně prý je to právě růst cen aktiv, který v poslední době mnohé z nich podněcuje v pokračování v „jízdě na kolotoči finančních trhů, i když se jim z toho už točí hlavy.“

Ale určitý druh strachu zde v současné době podle nich je: „Strach z toho, že něco propásnou. Mnoho skeptiků zůstává na tanečním parketu, ale drží se blízko východu. To vyvolává otázku, zda bude východ dostatečně velký na to, aby se tam vešli všichni,“ podotýkají.

„Jeden z důvodů, proč jsme přesvědčeni o tom, že se poprask na finančních trzích strhne pravděpodobně v nedaleké budoucnosti, je pochopení toho, že současný monetární systém není udržitelný. Jeho podoba nevyhnutelně povede k pokračujícímu zvyšování celkových úrovní zadlužení, které celá desetiletí rostlo rychleji než výkon ekonomiky. Nadměrné zadlužení tak stále více ztěžuje tvorbu dalšího bohatství a konečným důsledkem je, že je ekonomika stále náchylnější ke krizi,“ píše se ve zprávě

Kam půjdou ceny zlata?

Přede dvěma roky experti vydali smělou prognózu, že cena zlata do června 2018 dosáhne 2300 USD. Za současné situace to podle nich není pravděpodobné. „Nicméně dlouhodobý graf naznačuje, že se jeho cena dostala ze zajetých kolejí. Nadále věříme, že druhá fáze jeho dlouholetého býčího trhu je před námi,“ předpovídají analytici.

graf vývoje ceny zlata

A zde jsou jejich důvody:

1.Příští recese americké ekonomiky se nezadržitelně blíží, otázkou je jen, kdy k tomu přesně dojde. Jisté je nejen to, že další recese přijde, ale i to, že na to centrální banky budou reagovat opětovným přepnutím do expanzivní měnové politiky. Pokud recese začne ještě před tím, než bude dokončen proces normalizace měnové politiky, hroutící se důvěra v dosavadní opatření měnových autorit by mohla mít katastrofální důsledky.

2.Nadměrné globální zadlužení. To platí nejen pro rozvinuté země, ale i pro mnoho rozvíjejících se trhů. Obrovská dluhová břemena se navíc rozprostírají napříč všemi ekonomickými sektory. Nejsnazší cestou z této situace by bylo výrazné znehodnocení dolaru (a ostatních „fiat“ měn) vůči komoditám, primárně zlatu. Důsledkem by byla vysoká inflace nebo stagflační prostředí. Vedlejším efektem by pak pravděpodobně bylo snížení současného podhodnocení zlata jako měnového aktiva vůči celkové měnové bázi.

3.Začala „de-dolarizace“, tedy nekoordinovaná forma snižování hodnoty dolaru. Hlavním symptomem je postupné snižování významu amerického dolaru jako globální rezervní měny. Pokud chtějí centrální banky držet měnové aktivum, které je likvidní, neváže se na žádný stát a nepotřebuje žádnou protistranu, jedinou alternativou je právě zlato.

4.Potenciální finanční šoky, které lze v současné situaci očekávat.

5.Technická analýza, která ukazuje, že střednědobý i dlouhodobý výhled vypadá slibně.

Scénáře pro další vývoj ceny zlata

„Budoucnost je samozřejmě vždy nejistá,“ a proto analytický tým pracuje s několika scénáři pro potenciální vývoj ceny zlata. Konstantou pro všechny přitom zatím zůstává postavení amerického dolaru jako globální rezervní měny. Rozhodujícími faktory pro cenu drahého kovu bude podle expertů dynamika růstu HDP a další pokrok ve snahách Fedu o normalizaci měnové politiky.

Scénář A: Relativně silný reálný ekonomický růst

Navrhované plány hospodářské politiky jsou implementovány a fungují, americká ekonomika nabírá na dynamice (více než 3% růst) a cenová inflace zůstává na akceptovatelné úrovni (pod 3 %). Normalizace měnové politiky je úspěšná. „Experiment“ centrálních bank se vyplatil.

Cena zlata by se měla pohybovat mezi 700 a 1000 USD.

Scénář B: Nevalný růst pokračuje

Růst reálného HDP USA a inflace spotřebitelských cen zůstává v pásmu 1-3 % meziročně. „V tomto případě bychom neočekávali, že cena zlata vstoupí do druhé fáze dlouhodobého býčího trhu, jak v současné době předpovídáme.“

Cena zlata by měla zůstat v pásmu 1000 – 1400 USD.

Scénář C: „Vysoce inflační růst“

Trumpovy plány ohledně hospodářské politiky jsou implementovány, rozsáhlý program výdajů na infrastrukturu zahájen, ekonomický růst USA se výrazně zrychlí (nad 3 % ročně), ale s ním i míra inflace spotřebitelských cen (nad 3 %). Normalizace měnové politiky je úspěšná jen částečně vzhledem k tomu, že reálné úrokové sazby zůstávají na nízkých úrovních nebo jsou dokonce negativní kvůli vysoké inflaci spotřebitelských cen.

V tomto scénáři by se cena zlata měla pohybovat v rozmezí od 1400 do 2300 USD.

Scénář D: Dojde k jedné ze čtyř možností uvedených v následující tabulce. Recese, stagflace a/nebo výrazné oslabení amerického dolaru vyžene ceny zlata výrazně vzhůru. Bezprostředně po další recesi a ustání snah o normalizaci měnové politiky nelze vyloučit výrazné změny globálního měnového řádu. V takovém prostředí lze očekávat výraznou rally cen zlata.

V tomto scénáři jsou možné ceny zlata mezi 1800 a 5000 USD.

Kterým scénářům věřit?

„S ohledem na analýzy představené v letošní studii In Gold We Trust by nemělo být velkým překvapením, že připisujeme nejvyšší pravděpodobnost posledním dvěma scénářům,“ uvádí autoři zprávy s tím, že podobně jako ve třicátých a sedmdesátých letech minulého století by sice bylo obtížné se s těmito situacemi vypořádat, ale na druhou stranu poskytují docela zajímavé investiční příležitosti.

„Očekáváme, že v následujících letech dojde k výraznému zvratu, který bude mít značné důsledky na cenu zlata. Budeme velmi pozorně sledovat všechny události a pravidelně poskytovat komentáře,“ uzavírají autoři studie.

Newsletter