Index ekonomické svobody. USA se propadají, co Česká republika?

Spojené státy americké byly ještě donedávna vnímány jako jedna z nejsvobodnějších zemí světa, kde si každý nezávisle na původu může splnit onen pověstný „americký sen“. Jinými slovy, nezáleží na tom, zda jste se narodili v té nejchudší rodině, tvrdou prací a pílí se můžete takřka z ničeho vypracovat klidně na miliardáře. Economic Freedom report, který každoročně publikuje Fraser Institute ve spolupráci s Cato Institute, však o této zemi svobody přináší poněkud smutnější zprávy.

Fraser Institut společně s Cato Institute hodnotí ekonomickou svobodu v zemích světa na základě pěti kritérií, přičemž v každé oblasti šlo získat maximálně 10 bodů, které byly poté zprůměrovány:

  • rozsah vlády (vládní výdaje, zdanění, kontrola podnikání)
  • právní systém a vlastnická práva (ochrana a vymahatelnost práv občanů)
  • peníze (výše a volatilita inflace, která destruuje úspory)
  • mezinárodní obchod (svoboda obchodu s ostatními zeměmi)
  • regulace (omezování rozhodování jednotlivců)

Jak informoval server Zero Hedge a jak lze vidět na grafu, Spojené státy se za poslední desetiletí v tomto žebříčku znatelně propadly. Zatímco v roce 1980 byly v pořadí druhé a ještě v roce 200 byly na čtvrtém místě, již v roce 2010 vypadly z top desítky nejvíce ekonomicky svobodných zemí. V roce 2015, což je poslední vyhodnocovaný rok vzhledem k dostupnosti dat, si pak drží jedenáctou příčku (oproti roku 2014 si však polepšily o dvě příčky).

Corporate America dnes a před sto lety

První se v žebříčku umístil Hongkong, následovaný Singapurem a Novým Zélandem. Následující graf ukazuje top dvacítku zemí, kde je podle Fraser Institute a Cato Institute ekonomická svoboda nejvyšší. Celkové pořadí 159 zemí můžete najít v souhrnné tabulce z reportu.

Mileniálové uctívají Marxe a chtějí socialismus

Na posledním místě se v souvislosti s dlouhotrvající hyperinflací a politickými nepokoji ocitla Venezuela s 2,92 body z 10. Česká republika se umístila na 42. příčce s 7,46 body, přičemž oproti předchozímu hodnocenému roku se propadla o dvě pozice. Dlouhodobě se však posouvá spíše nahoru. Podle podrobných tabulek za jednotlivé země pak dosáhla ČR slušného výsledku v oblasti peněz (zde získala 9,58 bodů z 10) a mezinárodního obchodu a regulace. Naopak v oblasti právního systému si příliš dobře nevedla a ještě méně pak co se týče rozsahu vlády (zde získala pouze 5,19 bodů).

Na závěr ještě přidáváme mapu, kterou publikoval server The Maven. Ta graficky ilustruje, jak dopadly jednotlivé regiony světa (červená značí nejnižší svobodu, modrá naopak nejvyšší).

American dream? 40 % Američanů preferuje socialismus před kapitalismem

 

Newsletter