Inovativní kúra k léčbě stagnace

Stále více světových ekonomik se potýká s pomalým růstem. Ten je způsoben klesajícími investicemi, za nimiž stojí zvýšená nejistota, která odrazuje podniky od investování.

Strana dvě poslední zprávy společnosti Conference Board, respektované mezinárodní skupiny expertů, která poskytuje výhled světové ekonomiky v nadcházejících letech, obsahuje sice jen jednu větu, ale zato napsanou velkým písmem: Hlavní výzvou pro světovou ekonomiku v krátkodobém horizontu je nahromadění nejistot a vyčkávací taktika podniků při investování do stabilního, vysoce kvalitního růstu.

Na jedné straně se nelze takovému přístupu divit. Conference Board předvídá, že roční míra globálního růstu zůstane po zbytek dekády na zhruba 3 procentech. Znamená to, že se svět bude vyvíjet pomaleji než mezi lety 2010 a 2015, kdy světový HDP dosahoval tempa 3,6 procent a výrazně pomaleji než 4,6 procenta, což byl údaj o růstu HDP v dekádě před krizí (1996-2007). V podobném tónu se nesou i odhady dalších předních think-tanků a mezinárodních institucí. Jestliže globální růst zpomaluje a ceny zároveň nestoupají, předpokládá se obvykle, že hlavní příčina nějak souvisí s poptávkou. A pokud poptávka zůstává slabá bez známek toho, že se trend brzy zvrátí, investice, které posilují nabídku, rovněž zpomalují.

Na druhé straně se s tím firmy jednoduše nemohou „smířit“, neboť životní síla každého podniku je růst a ten je přeci poháněn investicemi. V této souvislosti se zmrazení investic do doby, kdy bude líp, jeví jako ulička – sebenaplňující se proroctví. Kde chybí investice, tam chybí jak růst budoucích příjmů tak i nabídka stimulující další investici. Kruh se uzavírá.

Kdo a proč brzdí kreativní destrukci?

Kde bychom tedy měli hledat podnikatelské zdůvodnění investic v dobách pochmurných vyhlídek na růst poptávky a nevypočitatelného podnikatelského prostředí?

Již dříve jsem na tomto blogu uvedl několik nápověd, proto se nyní omezím jen krátké připomenutí. Lékem na nedostatek koupěschopné poptávky jsou investice do inovací, které uspokojují latentní poptávku. Je-li inovace komerčně využita, latentní poptávka se stává poptávkou koupěschopnou neboli ochotou ke koupi, podporovanou ziskem.

Ale v ekonomii však není nic zadarmo. Investice do inovací řeší problém poptávky, ale pouze pod jednou podmínkou, a to pokud inovace dosáhne komerčního úspěchu, což není vůbec nic jednoduchého. V praxi podléhají inovační projekty takovému druhu nejistoty (kognitivní povahy), který rozhoduje o jejich úspěchu či neúspěchu (a nejenom o zpoždění implementace, jako je tomu v případě standardních projektů). Na rozdíl od nejistoty vnějšího prostředí, na kterou podniky nemají vliv, nejistotu spojenou s inovačními projekty zvládnout lze a to efektivně. Můžeme toho docílit jak při budování projektového portfolia, tak i během realizace projektů.

Energetické zázraky budoucnosti?

Ve své zprávě dává Conference Board firmám podobné doporučení: „Jelikož globální ekonomika nyní vstoupila do svého šestého roku stagnace a vyhlídky na náhlé zrychlení zůstávají mizivé, co mohou podniky udělat, aby zvýšili své šance na překonání protivětru? Investujte do průlomových strategií, vložte vypůjčené peníze do digitálních technologií a bojujte proti vyčkávací taktice, která zpomaluje pokrok v nejistých časech.“

Stálý růst a investice do strategických projektů, to je přístup, který je blízký i nám v PKN ORLEN. Dokončili jsme výstavbu plynové kogenerační jednotky ve Wloclawku (na tu ještě čeká formální proces přejímky) a v současné době budujeme elektrárnu v Płocku. To jsou příklady pro náš obor typických projektů charakterických dlouhodobou výstavbou i dlouhou provozní životností. Pustili jsme se do nich s cílem zlešit efektivitu výroby a odolnost naší výroby vůči výkyvům cen surovin, změnám klimatu a regulačnímu rámco ochrany životního prostředí.

Společně s dalšími významnými hráči na trhu vyhledává PKN ORLEN investiční příležitosti mimo hlavní předmět podnikání a využívá nové nástroje a řešení pro podporu růstu firmy. Kromě využití crowdsourcingu (v tomto roce jsme uspořádali náši první mezinárodní crowdsourcingovou soutěž), rozšiřujeme i naši spolupráci se start-upy.

Mapa mezinárodního obchodu: Kudy teče zboží a dolary?

Za tímto účelem jsme založili Innowacje@orlen, snadno přístupnou platformu vytvářející most mezi námi a dalšími podniky, včetně start-upů, z celého světa. Zahrnuje sadu nástrojů umožňujících potenciálním partnerům, aby se s námi spojili a sdíleli své nápady. Vybrané projekty budou podpořeny v rámci podnikového akceleračního programu a nejlepší řešení budou realizována jako pilotní projekty na našich zařízeních a čerpacích stanicích; odtud už je to jen krůček ke komerčnímu uvedení produktu na trh. Takový druh spolupráce se začínajícími firmami nám umožní využít synergický efekt: rychlost, flexibilitu a inovativní charakter a způsob myšlení, typické pro start-upy, a zároveň využíjeme potenciálu našich vlastních zdrojů. Z tržní praxe a zkušenosti předních výrobců v oblasti inovací vyplývá, že podnikové akcelerační programy jsou účinným nástrojem pro zavádění inovačních strategií a budování kultury inovací ve velkých společnostech, které se rozhodly vstoupit do tohoto nového, z velké části neprobádaného, světa. To bylo mimochodem jedno z našich doporučení, které byly nedávno publikované ve zprávě „Game of Innovation“ (Hra inovací).

Všem inovátorům vřele doporučuji navštívit stránky innowacje.orlen.pl kde mohou sdílet své nápady.

Newsletter