Internet jako droga: Kde si lidé neumí představit život offline?

V poslední době se vyrojila řada názorů a dokonce i výzkumů, které tvrdí, že internet a zejména pak používání sociálních sítí na nás působí v principu stejně jako droga. Pokaždé, když na Facebooku dostaneme nový lajk, přijde nám žádost o přátelství, anebo nám někdo pošle zprávu, zvýší se nám hladina dopaminu v krvi – stejně jako když si dáme skleničku alkoholu.

A opravdu se zdá, že srovnávání internetu a drog není žádné přehánění. Virtuální realita se pro mnohé z nás stala nedílnou té „skutečné“, která by bez ní byla jaksi neúplná. Ve skutečnosti je řada příslušníků generace mileniálů dokonce přesvědčena o tom, že by bez online světa žít vůbec nemohla. A jak moc je to špatné? Naznačit vám to může následující graf serveru Statista, který ukazuje země, kde s tímto tvrzením souhlasí nejvyšší procento lidí.

Sociální média v grafech: O kolik času už vás připravila?

Není žádným překvapením, že v top desítce najdeme převážně vyspělé země. Na  4. a 5. místě Německo a Spojené státy, kde by bez internetu nemohlo žít 73 % lidí, na 2. místě pak Velká Británie, kde si život offline neumí představit dokonce 78 % lidí. Překvapením však může být to, že v první pětce najdeme i dvě země třetího světa – Čínu na 3. místě se 77 %, absolutním vítězem tabulky je pak Indie s 82 %.

O závislosti na internetu však existují i další pozoruhodné statistiky. Jejich slušný přehled i spolu s odkazy na dané studie najdete například na serveru Tech Addiction. Zde se mimo jiné dozvíte, že:

  • Ve Velké Británii splňovalo v roce 2005 18 % všech studentů definice patologického internetového uživatele.
  • Ve Finsku bylo v roce 2004 8 % všech dívek a chlapců závislých na internetu.
  • v čínské studii bylo zjištěno, že lidé závislí na internetu mají dvakrát větší sklony k sebepoškozování či obecně k sebedestruktivnímu chování.

Newsletter