Krátké korunové sazby klesly. Koruna oslabila nad 25,40 za euro a nad 23,40 za dolar. Dolar proti euru zpevnil pod 1,0850. Americká výnosová křivky se napřimuje.

Internet věcí: Co změní? Kde ho využít? Jaká jsou nebezpečí?

V dalším pokračování představování Průmyslu 4.0 se zaměříme na internet věcí. Pojmem internet věcí označujeme propojení a komunikaci vystavěných zařízení s internetem. Takové propojení přináší nové možnosti a výzvy. Především proto, že škála využití je mimořádně široká, představíme pouze základní obecné zdroje současné a budoucí ekonomické renty a ke každému z nich nabídneme konkrétní příklad. Následující článek lze tedy brát jako podnikatelskou inspiraci.

První skupinu nazýváme čtečky na krátkou vzdálenost. Jde do velký míry již v praxi používané mechanismy jako například načítání čárového kódu na pokladnách nebo automatické odemykání auta v případě, že je klíč v dostatečné blízkosti. Obecně platí, že tyto čtečky usnadňují život a snižují náklady na práci.

Druhá skupina zahrnuje automatické senzory a spouštěče. Jde o schopnost monitorovat okolí a upravoval jeho optimalitu. Za zmínku stojí například schopnost kontrolovat vlhkost ve skleníku a upravovat ji. Zásadní efekt může přinést v prostředí, kde je klíčové optimální hospodaření s omezenými zdroji. Klasický příklad může být hospodaření v zemích Afriky, které bojují s nedostatkem vody.

Třetí skupina snižuje možnost zneužití ukradených zařízení a padělání originálních výrobků, a tím zvyšuje bezpečnost. Celý mechanismus spočívá ve vytvoření životopisu zařízení. Tento životopis by šlo s nízkými náklady jednoduše číst, a tedy v případě plagiátorství, nelegální kopie či krádeže, je jednoduché dohledat historii předmětu, případně majitele. 

Čtvrtá skupina zahrnuje schopnost zařízení komunikovat s uživatelem a poskytnout mu jak jednoduchou, tak i komplikovanější zpětnou vazbu. Klíčky od auta mohou ukazovat směr, či dokonce cestu, kterým se nachází zaparkované auto; lednice může poskytnout informaci o stavu netrvanlivých potravin, a to nejen graficky či zvukem, ale i například zápachem. Mnohem více informací by se spotřebitel mohl dozvědět od samotného produktu před jeho zakoupením: od místa a přesného data výroby až po spokojenost zákazníků s daným produktem. Život spotřebitele se zjednoduší i z důvodu, že nebude potřeba uchovávat papírovou dokumentaci ke zboží, reklamace, opravy či výměny součástí zařízení budou méně náročné. V delším časovém horizontu se zařízení budou sama starat o svoji vlastní opravu.

Podobně jako v případě nástupu dnes již standardního internetu, není ani teď předem jasné k jakým obchodním modelům může internet věcí vést. Pravděpodobně bude schopný měnit, podobně jako reklama v rámci internetu, preference spotřebitele a ovlivňovat tak nákupní košíky domácností. Dá se tedy očekávat, vznik nových podnikatelských modelů stejně jako s rozvojem internetu vznikl prostor pro Facebook, Amazon či Google.

Kromě všech slibných možností nabízí internet věcí i výzvy, a to především v zabezpečení dat. V rámci samotného procesu fungování internetu věcí, při komunikaci přístrojů, vznikne mimořádné množství jednoduše zneužitelných dat. Celková bezpečnost dat a procesů je ale jedna ze zásadních otázek celého průmyslu 4.0.

Celkově platí, že i v otázce začínajícího internetu věcí roste nový významný trh, který tím, jak se bude vyvíjet, nabídne spoustu obchodních modelů, které dnes ještě nejsou realizovatelné. Rostoucí úroveň automatizace povede k nárůst efektivity a zároveň komplexnosti systémů. Na závěr doporučení při zavádění internetu věcí k řešení problémů. Vyvarujte se řešení jednoduchých problémů, které lze stejně dobře řešit jednoduchým řešení, pomocí složitých komplexních přístupů. Aplikujte internet věcí jen tam, kde neexistuje jednoduché řešení.  

Newsletter