Investice mezi Evropou a Čínou jsou čím dál složitější. Jak je zjednodušit?

Zdroj: Depositphotos

Dle nedávno zveřejněných dat čínského celního úřadu dosáhl objem vzájemného obchodu mezi Evropskou unií a Čínou za prvních jedenáct měsíců roku 2021 hodnoty 747,6 miliardy dolarů. To představuje meziroční růst ve výši 29,2 %, přičemž toto tempo se projevilo jak v dovozu, tak ve vývozu. Čína tím potvrzuje postavení největšího obchodního partnera Evropské unie. Vzájemný obchod mezi oběma ekonomikami navazuje na trend růstu z předchozích let, a to i přes těžké covidové období, kdy objemy zahraničního obchodu Evropské unie s jinými zeměmi, včetně Spojených států, spíše klesaly.

V čase, kdy svět neustále bojoval s dopady Covidu-19 a jedinci a společnosti v mezinárodním obchodu se museli vypořádat s různorodými ochrannými opatřeními, narážely kapacity námořní i letecké dopravy na své stropy. Spolu s rapidním růstem cen komodit a s celosvětovým nedostatkem významných komponentů pro nejrůznější výrobu šlo v případě Číny a Evropské unie o velmi pozoruhodné číslo. Je třeba konstatovat, že rekordní růst ve vzájemném obchodu potvrdil význam jedné ekonomiky pro druhou i odolnost vzájemného obchodu.

Rok 2021 byl z pohledu investiční politiky mezi Evropskou unií a Čínou obzvlášť těžký. Evropský parlament mimo jiné zmrazil ratifikaci Komplexní dohody o investicích (neboli Comprehensive Agreement on Investment, zkratka „CAI“). Ta měla představovat výsledek sedmiletého maratonu vyjednávání mezi EU a Čínou. Měla ulehčit vzájemné investice a přinášet liberalizaci podmínek investic na obou stranách za poskytnutí rámce řešení pro několik problematických oblastí, včetně ochrany průmyslových práv, přístupu na trh a kontroly zahraničních investic, které jsou složité na obou stranách.

Mechanismy screeningu zahraničních investic (FDI) do jednotlivých členských zemí Evropské unie nejsou sjednocené a zdají se být pro zahraniční investory nepřehledné. V návaznosti na evropské nařízení o prověření zahraničních investic z roku 2018 totiž celá řada členských zemí, včetně České republiky, přijala vlastní pravidla kontroly investic z třetích zemí. Některá z nich jsou buď netransparentní a neposkytují investorovi z třetích zemí dostatečnou ochranu jeho oprávněných zájmů, nebo kladou na prověřovací řízení takové požadavky (např. časové), které mohou diskvalifikovat cizí investory a odradit je. Komplikované jsou i čínské mechanismy kontroly přímých investic do zahraničí, které byly před léty zpřísněny. Ty spočívají v několika stupňovitých kontrolách prováděných minimálně pod třemi ministerskými rezorty zaměřenými na oblasti investice, cílové země investice i devizovou kontrolu. Celkově se zahraniční investice stává čím dál složitější a sofistikovanější disciplínou a je nutné ji naplánovat za podpory řady externích expertů včetně právníků.

Přes všechna faktická, politická a právní úskalí objemy čínských investic v Evropě rostly. V roce 2020 Čína investovala do Evropy přes 10 miliard dolarů dosahujících meziročního růstu ve výši 5,2 %. Dle odhadů měly investice pokračovat v růstu i v roce 2021.

Pro další růst vzájemných obchodů i investic mají Evropa a Čína společná témata. Z dlouhodobého hlediska je uhlíková neutralita společným cílem obou stran, což bylo potvrzeno podpisem Evropské unie i Číny na Glasgowském paktu o klimatu. Čínští výrobci baterií a souvisejících komponentů či materiálů byli v posledních letech významnými tahouny zahraničních investic v Evropě a aktivně vyhledávají další možnosti své expanze, a to mimo jiné ve střední a východní Evropě. Digitalizace je další oblastí, kde se obě ekonomiky mohou dobře doplňovat. Evropská unie má silné zázemí pro vývoj nových technologií v digitalizaci a jejich prosazování, Čína zase předčí v aplikacích a zkušenostech s nejrůznějšími digitálními obchodními modely.

Spolupráce v těchto oblastech se ale neobejde bez dialogu a vyjednání vzájemně přijatelných podmínek. Mnohdy to souvisí s citlivými tématy, např. v oblasti bezpečnosti internetu nebo sdílení dat- Zmíněná Komplexní dohoda o investicích by tak byla výjimečným nástrojem ke zmírnění a odstranění překážek vzájemných investic. Bylo by velkou škodou nemít v praxi možnost letitou snahu vyjednávacích týmů a jejich výsledek nevyužít.

 

Zdroj: PRK Partners 

Newsletter