Investiční megatrendy, u kterých nesmíte chybět!

f2f82e18-9195-46bd-9d0b-03a44c9571fe

Jestliže krize způsobená koronavirem SARS-CoV-2 zasáhla všechna odvětví hospodářství, jedno odvětví naopak očividně posílila – nové technologie v nejširším slova smyslu. Digitalizace, online zábava a nové formy komunikace, o něž jsou snahy již několik let, se během omezení pohybu lidí staly novým standardem. Jak vysvětlují Sumant Wahi a Jon Guinness, manažeři portfolia globální strategie konektivity ve Fidelity International, změna paradigmatu je synonymem investičních příležitostí.

Technologie je velkým vítězem při omezení pohybu

Krize ve zdravotnictví a omezení pohybu vtáhly celý svět do digitalizace. Elektronický obchod, sociální sítě, výukové platformy a online zábava zaznamenaly nebývalý růst. Hlavní investiční příležitosti se objevují v odvětví nových technologií, médií a telekomunikací (TMT). V této oblasti mají společnosti, které právě vzhledem ke své hodnotové nabídce využily možností omezeného pohybu, velké vyhlídky na růst. A to z dobrého důvodu: během tohoto období si každý z nás poprvé vyzkoušel a začal používat mnoho digitálních produktů nebo služeb. „Například někteří z mých starších členů rodiny začali používat pro zábavu Netflix, Zoom pro kontakt s vnoučaty nebo Paypal na online nákupy,“ vysvětlil Jon Guinness, jenž se podílí na globální strategii konektivity ve Fidelity International, a dodává: „Nikdy předtím tyto nástroje nepoužívali a očividně je nepřestanou používat ani v budoucnu.“

To sehrálo roli katalyzátoru u těch trendů, které už byly na spadnutí. Některé společnosti, které byly ve správnou chvíli na správném místě, tak získaly fenomenální podíl na trhu. Na druhou stranu, některé společnosti z tohoto oboru jsou po krizi ve fázi „oživení“. Jsou to například ty, které jsou ze světa online sázení na sportovní zápasy, nebo online cestovní agentury, protože trpěly kvůli omezení pohybu osob. Některé firmy zaznamenaly pokles příjmů o 90 % už za pouhé dva měsíce, přesto již v příštím roce by se jejich příjmy mohly zase zvýšit.

Úloha a hodnota technologií

Úkolem portfolio manažerů, jako jsou Jon Guinness a Sumant Wahi, je identifikovat megatrendy, integrovat sem technologie (najít jejich místo) a okamžitě a dlouhodobě tak využívat investiční příležitosti, které z toho vyplývají.

„Vezměme si velmi jednoduchý příklad: omezení pohybu vedlo k nárůstu množství času věnovaného videohrám. Společnosti, které tyto hry vyvíjejí, přitáhly naši pozornost a i nadále představují velmi atraktivní investiční příležitosti,“ říká Sumant Wahi, který také řídí globální strategii konektivity. Totéž platí pro služby streamování hudby, jako je Spotify atd.

Etika a inovace

„Bez ohledu na technologie, stále jde o kontakt mezi lidmi,“ říká Wahi. „Musíme zajistit, aby tyto technologie nebyly používány ke škodlivým účelům. Inovace jsou často konfrontovány s etikou a pravidly, která nikdy nejsou předem jasná. Musí se proto neustále přizpůsobovat. To je odpovědností regulátora, ale musí si toho být vědomi i analytici, protože jejich klienti se stále více zajímají o otázky životního prostředí, sociální záležitosti a celkově o problematiku zodpovědného investování (ESG). Hodnota společnosti, ale i související rizika, jsou těmito kritérii ovlivněny.“

Nový způsob života a práce

„Nové technologie mohou poskytnout poměrně přesný odraz našeho budoucího životního stylu.  Inovace, jakými jsou umělá inteligence nebo 5G, bezpochyby ještě víc otřesou našimi zvyky a způsobem života, naší spotřebou, komunikací, zábavou a prací. Poprvé v historii má více než miliarda lidí přístup na cloud, vlastní smartphone a je na sociálních sítích. To by mělo vést ke zvýšení hodnoty společností jako Amazon, Netflix nebo Uber. Zrychlení se dále očekává ve všech odvětvích,“ uzavírá Eva Miklášová, senior sales manažerka Fidelity International.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter