Investiční základy. Pravidla o pravděpodobnosti a tvrdá zpětná vazba

Investoři by měli pamatovat na pravidla, která se týkají podmíněné pravděpodobnosti. Měli by mít obecně představu, čím vším jsou jejich výsledky řízeny. Dobrá zpětná vazba pak ukáže, jak kvalitní jejich rozhodnutí jsou. V rozhovoru to pro server Roklen24 uvedla Halina Šimková, forenzní DNA expertka, která pracovala na Kriminalistickém ústavu Praha.

Proč je dnes důležité pamatovat na pravidla Thomase Bayese?

Jsou to jedna ze základní pravidel a jedna z nejdůležitějších pravidel, která se dnes uplatňují v moderních technologiích a vůbec ve způsobech, jak vyhodnocujeme nějaké informace. A jak pracujeme s nějakými daty. A přestože to je myšlenka stará 300 let, tak teprve dnes se začíná objevovat síla, která v ní je. Je to obrovská síla té predikce, toho předpovídání, správného určování, co ty informace vlastně znamenají.

Bayesova věta je věta teorie pravděpodobnosti, která udává, jak podmíněná pravděpodobnost nějakého jevu souvisí s opačnou podmíněnou pravděpodobností. Poprvé na tuto souvislost upozornil anglický duchovní Thomas Bayes (1702–1761) v posmrtně vydaném článku An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances (1763).

 

Co se týče pravděpodobnosti, na co bychom měli pamatovat ve světě byznysu a investování?

Určitě přesně na tato pravidla, která se týkají práce s něčím, čemu říkáme podmíněné pravděpodobnosti. A měli by mít obecně představu, čím vším jsou nějaké jejich výsledky řízeny. Které pravděpodobnosti se v nich uplatňují. A nehodnotit to intuitivně, ale snažit se třeba používat nějaké modely. Trošku situace modelovat, protože jim to dá mnohem přesnější odpovědi.

Proč je pro ně důležitá tvrdá zpětná vazba?

Protože ta jediná vám vlastně poskytne informaci, jestli vaše predikce byla správná nebo ne. Není to samozřejmě v jednotlivém případě, ale když děláte dlouhodobě nějaká rozhodnutí, tak dobrá zpětná vazba vám říká, jak kvalitní ta rozhodnutí jsou.

Halina Šimková přednáší na PřF UK, VŠCHT a Univerzitě Pardubice. V roce 2005 působila v Thajsku v jednotkách Interpolu při identifikacích obětí tsunami. Spolu s matematikem Tomášem Fürstem jsou vůdčími osobnostmi Centra pro bayesovskou inferenci 4BIN, které se věnuje výuce a zavádění bayesovských metod všude tam, kde je třeba dělat správný úsudek z dat – ve vědě, medicíně, právu, ale také třeba v průmyslu a obchodu. Z jejího pohledu je nastupující bayesovská revoluce největší změnou systému myšlení v dosavadní historii lidstva.

Newsletter