Evropské i americké výnosy klesají. Dolar drží ztráty, ale posunul se pod 1,0900 za euro. Měnám regionu pomáhá slabý dolar. Koruna zpevnila pod 26,65 za euro.

Investování do blockcchainu. To nejsou jen kryptoměny

Zdroj: Depositphotos

Lidé si obecně spojují blockchain s kryptem, a to z dobrého důvodu. Kryptoměny, které se objevily jako první varianta využití, upoutaly pozornost a zájem lidí. Toto aktivum a základní technologie blockchainu jsou v myslích mnoha lidí synonymem. Při pohledu na krypto jen jako na další třídu aktiv však hrozí, že vám unikne širší pohled – základní infrastruktura digitálního trhu umožňující novou inovativní automatizaci, která nahrazuje tradiční zprostředkovatelské funkce kódem.

„Dobře by se dal srovnat internet a blockchain. Vzhledem k tomu, že technologie blockchain je stále v počátcích, je její potenciál pro změnu globální ekonomiky trhem nedostatečně doceněn. To představuje příležitost pro investory, kteří tento skrytý potenciál dokážou využít,“ říká Eva Miklášová, Country Lead společnosti Invesco pro Českou republiku.

„Internet ovlivňuje každou část našeho života, ale základní technologie byla nejprve použita pouze ke sdílení informací mezi dvěma počítači,“ dodává Miklášová. Společnosti, které by našly nové způsoby využití této technologie, dnes patří k největším na světě: Twitter je průkopníkem v oblasti vytváření informací, Dropbox v oblasti ukládání informací, Netflix v oblasti přenosu informací a Apple v oblasti konzumace informací.

Blockchain je nyní teprve na začátku

Mnoho společností, zejména v oblasti finančních služeb, již investuje miliony dolarů do výzkumu a budování blockchainové infrastruktury. Existuje nespočet dalších aplikací této technologie, které procházejí testováním nebo jsou ve fázi konzultací.

Co je technologie blockchain?

Blockchain je inovativní technologie určená ke spravování převodu hodnoty a majetku. Z definice je „Blockchain“ jednoduše řečeno „účetní kniha“ neboli úplný záznam všech transakcí a zůstatků v daném systému. Poprvé byl představena v roce 2008 jako veřejný záznam transakcí pro Bitcoin, první kryptoměnu na světě, ale potenciál blockchainu změnit globální ekonomiku sahá mnohem dál než k tomuto původnímu použití.

Blockchain používá k zachycení a uložení všech podrobností o všech transakcích souvisejících s určitým aktivem. Transakce nemusí být jen finanční a aktivum se může týkat fyzických aktiv, smluv, záznamů nebo jiných informací. Jedním z lákadel používání blockchainu je, že více stran může přispívat k jednomu záznamu o vlastnictví a důvěřovat mu, aniž by si musely důvěřovat navzájem. Také je zde vyšší transparentnost a snadná kontrolovatelnost, zjednodušení obchodních procesů a menší riziko podvodů. Každý blockchain má určité charakteristiky: jedinečnou adresu pro každého uživatele (podobný koncept jako e-mailové adresy), „účetní knihu“ obsahující kompletní historii všech transakcí a k žádosti o transakci potřebujete adresu blockchainu. V příkladu kryptoměny můžete požádat o platbu ze své blockchainové adresy na blockchainovou adresu někoho jiného. Platba by byla transakcí, která se po ověření její legitimity přidá do blockchainové knihy. Jedná se pak o trvalý, dohledatelný a nezměnitelný záznam.

Digitální aktiva fungují díky technologii blockchain, ale akcie mohou vydělávat na růstu blockchainu. Veřejně kótované společnosti dosahují reálných a udržitelných zisků z blockchainových podniků. Existuje širší ekosystém společností s významným potenciálem krátkodobých zisků souvisejících s otevřenými i uzavřenými blockchainovými technologiemi.

Jak blockchain funguje?

Někdo požádá o transakci. Transakce může zahrnovat fyzické aktivum, kryptoměnu, lékařský záznam, právní smlouvou nebo jakékoliv jiné informace. Požadovaná transakce je rozeslána všem účastníkům („uzlům“). Síť uzlů transakci ověří pomocí známých algoritmů. Po ověření se transakce spojí s dalšími transakcemi a vytvoří nový blok dat. Nový blok je přidán do stávajícího blockchainu a je trvalý a neměnný. Transakce je dokončena.

Zdroj: Invesco
Zdroj: Invesco

Využití technologie blockchain ve společnosti Walmart

Co ve společnosti udělají, když se objeví epidemie potenciálně život ohrožující bakterie? Například v roce 2018, kdy se v určité části země objevila v salátu bakterie e-coli. Společnost Walmart má obrovskou zásobovací síť farem po celé zemi a bez možnosti vysledovat původ svých produktů může být nucena stáhnout veškerý salát z regálů. Blockchainové řešení: všichni dodavatelé salátu a špenátu společnosti Walmart nyní musí zaznamenávat pohyb produktů do databáze blockchain. Díky sledování od farmy (a dokonce i konkrétní části farmy) až po místo v obchodě poskytuje blockchain bezpečnou, trvalou a nezměnitelnou sledovatelnost, což společnosti Walmart pomáhá účinně zvládnout jakoukoli kontaminaci, jakmile je zjištěna. Tento blockchain vyvinula společnost IBM. Po dvouletém pilotním programu jej Walmart zavádí na více než 100 farmách po celé zemi a uvádí, že nyní používá blockchain ke sledování dalších položek od kuřecího masa až po jogurty.

Využití technologie blockchain v realitním průmyslu

Při každé realitní transakci je třeba vyřídit spoustu papírů. Dokumenty, které putují mezi více stranami e-mailem, faxem a kurýrem, jsou předávány nákladně, neefektivně a zejména pokud vezmeme v úvahu nutnost převádět peníze v různých fázích procesu, je vše náchylné k podvodům. Blockchainové řešení: stále častěji se používají „chytré smlouvy“, přičemž blockchainová účetní kniha poskytuje neměnný, trvalý a transparentní záznam mezi více zúčastněnými stranami v průběhu celé transakce. Každá strana by také mohla být povinna potvrdit každou transakci, což snižuje možnost podvodu.

Využití blockchainu ve zdravotnictví

V rámci zdravotní péče mají pacienti často jen malou kontrolu nad důvěrností svých informací. Zdravotnické organizace po celém světě by mohly využívat technologii blockchain jako šifrovaný digitální formát k ukládání, správě a aktualizaci informací o klientech, aniž by byla kdy ohrožena bezpečnost.

Problém investování do blockchainu

Blockchain je stále rozvíjející se technologie a její investiční potenciál je obecně nerealizovaný a může být obtížně dostupný. Těch několik málo čistých společností, které jsou dnes k dispozici, je obvykle malých a příliš vystavených cenám kryptoměn. Existuje však mnoho dalších firem, které mají potenciál generovat reálné zisky z technologie blockchain. Tento potenciál je však často skrytý. Výzvou pro investory je, jak jej identifikovat a získat k němu expozici.

Společnost Invesco například nabízí fond Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF. Jeho cílem je zachytit růstový potenciál společností zapojených do technologie blockchain. Tento potenciál se přitom často skrývá ve společnostech, které by většina investorů pravděpodobně přehlédla.

Toto pasivní ETF Invesca sleduje výkonnost indexu CoinShares Blockchain Global Equity Index, který sestavila investiční společnost CoinShares specializující se na zajišťování expozice institucionálním investorům vůči digitálním aktivům a technologii blockchain. Index je navržen tak, aby zachycoval potenciál pro zisky souvisejících s blockchainem skryté ve stávajících společnostech a aby se vyvíjel s tím, jak růst technologie blockchain přináší další příležitosti.

Zachycení příležitostí

Většina indexu je v současné době ve společnostech, které jsou kategorizovány jako společnosti s „rozvíjející se“ nebo „potenciální“ expozicí vůči ziskům souvisejícím s blockchainem.

Investiční prostor zde začíná veřejnými globálními společnostmi na rozvinutých i rozvíjejících se trzích a zohledňuje společnosti napříč celým blockchainovým systémem. Mezi oblasti související s blockchainem patří např. hardware pro těžbu kryptoměn, technologické operace, energetika, investice do tokenů – finanční služby, platební systémy – blockchainová technologická řešení, poradenství nebo komunikační služby. V současné době jsou nejuznávanějším využitím blockchainu kryptoměny, ale to se pravděpodobně časem změní, jak bude tuto technologii vyvíjet a zavádět více společností. Tento přirozený vývoj by měl vést k většímu počtu a rozmanitosti společností, jejichž hlavní činností je blockchain. Index je navržen tak, aby se vyvíjel a zachycoval tyto nové příležitosti, jak se budou vyvíjet.

Vývoj s budoucností

„Proces výběru se přizpůsobuje vznikajícím příležitostem tím, že při výběru i vyvážení jednotlivých složek portfolia upřednostňuje víc společností vystavených blockchainu. Tato robustní metodika poskytuje investorům přístup k potenciálnímu růstu souvisejícímu s růstem technologie blockchain prostřednictvím dobře diverzifikovaného globálního portfolia vysoce kvalitních akcií,“ vysvětluje Eva Miklášová.  Společnosti, které mají potenciální expozici vůči technologii blockchain, jsou identifikovány a je jim přiřazeno skóre kategorie blockchain. Skóre se pohybuje v rozmezí od 5 („Core“), kde většina hodnoty společnosti lze připsat obchodním činnostem souvisejícím s blockchainem, až po 1 („Potenciální“), kdy společnosti v současné době neprovádějí žádné aktivity související s blockchainem, ale mají aktiva, odborné znalosti, nebo technologie, které mají potenciál růstu v oblasti blockchainu. Akcie jsou pak zváženy na základě jejich kategorie v blockchainovém skóre a upraveny podle likvidity, aby byla zajištěna jejich obchodovatelnost a aby ladily s pravidly diverzifikace SKIPCP.

Index nabízí expozici vůči globálním společnostem, které aktivně se podílejí na blockchainovém systému, a zahrnuje také neblockchainové společnosti, jež mají dobrou pozici pro kapitalizaci z potenciálního růstu technologie blockchain. „Závěrem lze tedy říci, že většina příležitostí leží ve společnostech, kde ještě příležitost není realizována a promítnuta do ocenění,“ uzavírá Eva Miklášová.

 

Zdroj: Invesco 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter