Investování podle faktorů je sexy. Dokáže ale překonat trh?

Drobní investoři sní o nalezení zázračné akcie, např. budoucí Apple nebo Netflix, která jim přinese mnohonásobné zhodnocení. Naproti tomu ti institucionální si nemůžou dovolit luxus sázky na jednu kartu. Místo toho musejí vybrat široce pojatou skupinu titulů, která podle nich porazí trh.

Před dvěma až třemi dekádami by se manažeři fondů snažili najít skupinu akcií podle nějakého konkrétního sektoru. Sázkou na akcie energetických společností by spekulovali na růst cen ropy, zatímco by se vyhýbali retailovým společnostem kvůli obavám o útraty spotřebitelů. Dnešní technologie ale umožňují systematičtější postup. Cílem je najít faktory (factors), které překonají trh – takové strategii se říká smart beta. V současnosti je v těchto produktech zainvestován už více než jeden bilion dolarů, píše server The Economist.

V praxi existuje pět faktorů, vinou kterých se akcie pravděpodobně chovají jinak než zbytek trhu. Patří mezi ně velikost (malé společnosti mají sklon růst rychleji než velké), hodnota aktiva (společnosti, které vzhledem ke svým aktivům vypadají levně, obvykle překonávají ty, které vypadají draze), výnos (společnosti s vysokým dividendovým výnosem si vedou lépe než ty s malým), nízká volatilita (akcie, které se pohybují méně agresivně než zbytek trhu, jsou lepší) a trend (akcie, které začaly růst, budou pokračovat v růstu).

Tyto faktory vedly v mnoha případech k nadprůměrným výsledkům (viz tabulka níže), na druhé straně nejsou však úplně vždy spolehlivé. Někdy dokonce vede investování dle faktorů k podprůměrným výsledkům relativně vůči trhu. S&P Dow Jones, jakožto provozovatel indexů, monitoruje 17 různých faktorů, ale jen pět z nich loni překonalo index S&P 500. Dle jiného průzkumu, tentokrát z dílny MSCI, pak více než polovinu výkonu aktivně řízených fondů je možno vysvětlit s ohledem právě na faktory.

Fondy sázející na strategii smart beta se liší od indexových fondů, které jen sledují vybraný index. Jejich cílem je překonat trh, ale na rozdíl od aktivních manažerů o to usilují s nižšími náklady. Dle Economistu to je ale zahrávání si s ohněm. Manažeři fondů totiž mají tendenci nacházet anomálie, které fungují jen zdánlivě, aby tím od klientů získali další prostředky. Některé tyto anomálie opravdu fungují a strategie na nich založené tak překonávají trh (u zbytku je tomu ale naopak). Výzkum akademiků Kewei Hou a Lu Zhanga z Ohio State University a Chen Xue z University of Cincinnati nalezl v akademické literatuře celkem 447 takových anomálií. Nicméně jejich následný pokus napodobit hledání podobných anomálií vedl k neuspokojivému výsledku. Dvě třetiny výsledků postrádaly statistický význam, při konzervativnější metodice toto číslo vzrostlo dokonce až na 85 %.

Na druhou stranu, některé faktory prokázaly výsledky po stabilně dlouho dobu na to, aby byly jen statistickou anomálií. Existují pro to dvě možná vysvětlení. Zaprvé, vyšší výnosy kompenzují některá rizika, například, že menší akcie jsou méně likvidní a nákladnější na správu. Druhé vysvětlení vychází z behaviorální metodiky. Trend hraje roli, když investoři nedostatečně rychle chápou, že se vyhlídky konkrétní společnosti zlepšily. Ti, kterým to dojde dříve, zvednou svými nákupy cenu akcií dané společnosti, ostatní investoři je pak následují. Efekt nízké volatility vede k tomu, že investoři intuitivně nakupují vysoce volatilní akcie, u kterých předpokládají mimořádnou návratnost, kvůli čemuž tituly s nízkou volatilitou vypadají levně.

Další záhadou je, proč u těchto anomálií nefunguje arbitráž. Jestliže některá aktiva nabízejí vyšší návratnost, proč potom nepřitahují investory, kteří vyženou jejich cenu nahoru? Výzkumy ukazují, že rostoucí počet investorů sázejících na investování podle faktorů skutečně vede ke zmenšování návratnosti, ale ne k jejímu úplnému vymizení.

Snadný způsob, jak porazit trh, tedy neexistuje. V takovém případě by se ho držel každý a výnosy této metodiky by pak spadly na průměr. To však nebrání investorům, aby takovou metodu neustále hledali.

Newsletter