Investovat jako Buffett? Návod dá Faber

Sledovat a napodobit výběry akcií legendárních investičních manažerů a zároveň těžit z jejich úspěchu je jednodušší, než si myslíte. Alespoň podle některých. 

Možná již víte, že manažeři holdingů, které spravují aktiva v hodnotě více než 100 miliónů dolarů, čtvrtletně povinně hlásí, které tituly drží. Meb Faber, spoluzakladatel a investiční ředitel společnosti Cambria Investment Management LP, napsal novou knihu, ve které vysvětluje nejen to, jak se k těmto informacím dostat, ale na datech sahajících až do roku 2000 analyzuje výkon 20 nejznámějších a velmi úspěšných investorů nebo skupin investorů, včetně CEO Berkshire Hathaway Warrena Buffetta.

Faberova poslední kniha se jmenuje „Invest With the House: Hacking the Top Hedge Funds,“ a má vyjít ve čtvrtek. Faber upozorňuje, že přístup, který je v knize popsán se zaměřuje na manažery s relativně nízkým investičním obratem, což je typické zejména pro dlouhodobé investory.

 

 

Sledovat výkon těchto manažerů pohledem na hlášení 13F, které předkládají Komisi pro cenné papíry, je poměrně snadné. Zde je odkaz na Edgar – databázi Komise pro cenné papíry. Ta musí být vyplněna nejpozději do 45 dnů po skončení čtvrtletí. Data tak mohou být trochu zastaralá, ale stále dávají dobrý náhled, zejména kvůli zmiňovanému nízkému investičnímu obratu.

Faberova analýza 20 manažerů jde zpět do roku 2000 a bere v úvahu 10 nejlepších podniků každého z nich. Všechny mají stejnou váhu, s úpravami čtvrtletních změn v portfoliu v průběhu let. Toto portfolio top 10 podniků nazývá „klonové portfolio.“ Myšlenka je zjednodušit analýzu k odhadu, jak úspěšný by investor mohl být, pokud by zvolil strategii v návaznosti na top výběry.

Bolestivé pondělí světových miliardářů

Jak by si vedlo „klonové portfolio“ Berkshire Hathaway od začátku roku 2000 do roku 2014 v porovnání se S & P 500? Průměrné celkové roční výnosy (s reinvestovanými dividendami) „klonového portfolia“ byly oproti průměrnému ročnímu výnosu S & P 500 více než dvojnásobné. Volatilitu standardní odchylky měsíčních výnosů má klonové portfolio nižší. Sharepho poměr (1,83%) vychází pro „klonové portfolio“ 0,61, pro S & P 500 pak 0,16. Graf v galerii článku ukazuje, že „klonové portfolio“ Berkshire Hathaway, tedy top 10 akciových titulů, stejně vážených a čtvrtletně upravených, poráží za sledované období 2000 – 2014 celkové výnosy Berkshire Hathaway.

Jako každý investiční přístup, není Faberovo „klonové portfolio“ dokonalé. Dívá se retrospektivně, což znamená, že investor musí pečlivě sledovat výkon a zvážit změny v čase. Ovšem je to zároveň skvělý způsob, jak vzít v úvahu filozofii mnoha hvězd odvětví.

Newsletter