Investovat můžete i s koránem v kapse

Islámské finance zažívají boom. Celkový objem peněz ve správě institucí, které se věnují islámským financím, nedávno přesáhl hranici 2 bilionů dolarů s průměrným ročním růstem o 17,3 % mezi lety 2010 a 2014. V poslední době se zájem o islámské finance rozšiřuje do řady vyspělých ekonomik. V naší dubnové reportáži jsme vás informovali o boomu těchto investic v Japonsku.

Japonský zájem o islámské finance

Podívejme se teď na hlavní principy, ze kterých toto rozvíjející se odvětví vychází, a na to, jaké příležitosti se v této souvislosti otevírají pro českého investora.

Islámské právo Šaría zakazuje například gambling (maysir) – tedy určité nemístné riskování, které pravděpodobně přinese spíš ztrátu než zisk. Z našeho pohledu je překvapivé, že i pojištění je v islámském právu považováno za gambling. Je to kvůli nepoměru mezi platbami od pojištěnce a pojistným plněním. Klasické pojištění, které proto není povoleno, ale má svou islámskou obdobu – Takaful, který se nejvíce využívá v Saudské Arábii a v zemích spolku ASEAN, mezi které patří například Indonésie nebo Malajsie. Dále Šaría přikazuje vyhýbání se nejistotě (gharar), která podle ní vždy znevýhodňuje jednu za zúčastněných stran. Tato pravidla vedou k tomu, že většina derivátů je považovaná za nepřípustný investiční nástroj.

Je dnes všeobecně známo, že islámský zákon Šaría zakazuje úrok (riba), který považuje za způsob obživy nekompatibilní s kázáním Mohameda. Je to proto, že Korán považuje peníze za měřítko hodnoty, ale ne za aktivum, které by se dalo zapůjčit. To ale neznamená, že by zakazoval jiné formy investování, které zahrnuje podíl na ziscích firem nebo jednotlivých investičních projektů.

Na „Sukuk“ investoři slyší

Existuje dokonce obdoba dluhopisů, která funguje na podobném principu, jen bez úroku v podobě, v které ho známe. Jedná se o Sukuk, jeden z nejvíce se rozvíjejících islámských finančních instrumentů současnosti, jak můžete vidět na přiloženém grafu. Jak probíhá investice do tohoto instrumentu? Investor nakoupí od emitenta certifikát, který mu vzápětí pronajme za předem stanovenou rentu, která odpovídá kuponu. Oproti klasickým dluhopisům ale Sukuk představuje v případe, že emitent je veřejně obchodovatelná společnost, také určitý podíl na zisku firmy, podobně jako u akciové investice.

Skrze Sukuk je také financována část rozpočtových deficitů zemí jako je Malajsie, přičemž na burze je možné snadno dohledat i jejich kuponovou míru. Loni v červnu navíc místo tradičních dluhopisů emitovala Sukuk v hodnotě 200 milionů liber vláda Velké Británie jako první vláda mimo islámský svět. Renta pro investory byla nastavená na úrovni kuponového výnosu britských státních dluhopisů se stejnou dobou splatnosti. Zájem o tyto „islámské dluhopisy“ byl ohromující oproti velikosti emise a přilákal 2,3 miliardy liber. Ještě v září a říjnu jí následovaly vlády Jihoafrické republiky a Lucemburska, také s výrazným zájmem z řad investorů. Instrument si tedy postupně získává oblibu i mimo islámské trhy.

Jak investovat do akcií v souladu s právem Šaría?

Investoři z islámského světa, kteří se chtějí držet všech pravidel Koránu investovat do akcií a zároveň získat výnos na finančních trzích, ale nemají lehký život. Výběr jednotlivých pozic je komplikován tím, že kromě tradičních kritérií fundamentální nebo technické analýzy musí zvážit i celou řadu podmínek vztahujících se k islámu. Tento úděl jim však značně usnadňují burzovně obchodované fondy, které si do svého portfolia vybírají jen takové firmy, které bez výjimky splňují pravidla spjatá se zákonem Šaría a které jsou schválené islámskými duchovními.

Jak tedy islámské ETF vybírají investiční příležitosti? Typicky vycházejí ze širokého akciového indexu jako je např. S&P 500 nebo MSCI World. Následně na základě předem stanovených kritérií vyloučí firmy, jejichž byznys je spojený s alkoholem, tabákovými výrobky, zpracováním vepřového masa, hazardními hrami a finančními aktivitami mimo pole islámských financí. Dále bývají vyloučené firmy, které na sebe nabalily velmi vysoké dluhy v porovnání s vlastním kapitálem. Přesný proces třídění investičních příležitostí se ale liší fond od fondu. Velké rozdíly panují především v přístupu ke zbrojařským firmám, které mohou být vnímané buď jako producenti obranných prostředků nebo jako tvůrci nástrojů používaných k nevyprovokované agresi.  

V tabulce níže představujeme krátký přehled ETF orientovaných na investice podle islámského práva Šaría.

Symbol Název Regionální zaměření
ISWD iShares MSCI World Islamic ETF  Globální trhy
ISEM iShares MSCI Emerging Markets Islamic ETF  Rozvojové trhy
XMIT db X-trackers DJ Islamic Market Titans 100 UCITS ETF USA
ISUS iShares MSCI USA Islamic ETF  USA

Vývoj hypotetické investice do burzovně obchodovaného fondu iShares MSCI USA Islamic ETF (ISUS) si můžete rovněž prohlédnout v galerii.

Pro své filtrování investičních příležitostí podle dopadů na zdraví a se ETF sestavené podle pravidel Koránu dají do určité míry považovat za speciální segment v rámci fondů zaměřených na odpovědné investice. O dalších příležitostech v tomto segmentu jsme psali začátkem týdne v článku

Tip: Investujte do „sociálně zodpovědných“ firem

Díky vyhýbání se silně zadluženým firmám je výsledné portfolio také méně volatilní a zaměřené na kapitálově silné společnosti. Pro nás, z islámského pohledu „nevěřící“, mohou proto podobné investice představovat zajímavou alternativu k vybírání jednotlivých akcií nebo sledování širokého akciového indexu. 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost

Newsletter