IPSOS: Na hypotéku dosáhne jen třetina Čechů

Pouze polovina Čechů je spokojena se svým bydlení a téměř každý touží po vlastní nemovitosti. Pro sedm z deseti Čechů je ovšem ideální vstupní investice do 200 000 Kč. To vyplývá z nezávislého výzkumu Ekonomických staveb, který na vzorku 1000 respondentů provedla výzkumná agentura IPSOS.

Celkem 98 procent Čechů touží po vlastní nemovitosti. Pro 4 z 5 dotázaných pak představuje splnění snu o bydlení dům. Jaká je ovšem realita? Pouze 30 procent dotázaných je schopno nebo ochotno naspořit vstupní investici na nové bydlení vyšší než 200 000 Kč.

“Již mnoho let si uvědomujeme propojení mezi šťastně prožitým životem a kvalitou bydlení. Také víme velmi dobře, že pro mladé rodiny je velmi obtížné zároveň platit drahé nájmy, životní náklady a spořit na budoucí pořízení nemovitosti. Jsme tak velmi zarmouceni, že musíme bojovat proti snahám ČNB omezovat dostupnost bydlení mladým rodinám,” uvedl ředitel Ekonomických staveb David Mencl.

Zhruba polovina dotázaných bydlí ve vlastní nemovitosti, nejčastěji o velikosti 3 + 1 či 2 + 1.  Téměř tři čtvrtiny lidí, která nákup nemovitosti plánuje, jsou mladí lidé do 29 let. Zajímavostí je i fakt, že více než 43 procent dotázaných bydlících v bytě v osobním vlastnictví uvedlo, že plánuje nákup nemovitosti i v budoucnu.

Pouze polovina Čechů je spokojena se svým bydlením. Zpravidla se jedná o ty, kteří mají nemovitost v osobním vlastnictví. Naopak se současnou bytovou situací není spokojeno 27 procent dotázaných.

Nejvíce se cítí šťastni ti lidé, kteří jsou spokojení s bydlením, a to dva ze tří dotázaných. Naopak více než čtvrtina respondentů uvedla, že nejsou spokojeni se svou současnou bytovou situací a zároveň se necítí šťastni. Výzkum ukázal též vliv bydlení na dobré vztahy s lidmi v jedné domácnosti. Ti, kteří jsou spokojení s bydlením zároveň mají dobré vztahy s lidmi, s nimiž žijí (84 %) a méně pociťují stres.

Newsletter