Irský hříšník PTSB navyšuje kapitál

Irský hříšník Permanent TSB Group, jakožto jeden z největších poskytovatelů půjček v zemi, plánuje razantní navýšení kapitálu. Vzhledem k tomu, že PTSB jako jediná irská banka neprošla loňskými zátěžovými testy evropského bankovního sektoru, byla nucena vytvořit plán, prostřednictvím kterého navýší své základní prostředky tak, aby byly splněny všechny regulatorní požadavky.

Počínaje dnešním dnem zahájila PTSB emisi konvertibilních dluhopisů o hodnotě 125 milionů euro, aby tak doplnila svůj Tier 1 kapitál. I přesto, že banka neprošla loňskými stress testy, vedení očekává, že o nové bondy bude poměrně velký zájem. Dle slov Liama Dunna, dluhopisového obchodníka ze společnosti Merrion Capital, proběhne prodej těchto bondů, i přes nevalnou historii banky, mimořádně hladce a rychle. „Svět se změnil. Investoři už irským aktivům věří, poptávka po nich je tak velice silná,“ řekl Dunne pro agenturu Bloomberg.

Necelých šest let poté, co irský finanční systém kolaboval a banky způsobovaly ztráty především držitelům juniorních tranší bankovních dluhopisů, je dnešní situace zcela odlišná. Celková poptávka po evropských dluhových instrumentech je stále na vysokých úrovních. Běžící program nákupu vybraných dluhových aktiv Evropskou centrální bankou způsobil, že se investoři zaměřují v honbě za co nejvyššími výnosy i na rizikovější aktiva. V posledních dvou letech se tak evropský trh rizikových bankovních bondů razantně zvětšil, a to až na současných 80 miliard dolarů.

Dle informací agentury Bloomberg byl výnos věčného dluhopisu, který PTSB nemůže splatit po dobu prvních šesti let, nastaven na 9 %, což je v porovnání s desetiletým irským státním bondem, jehož výnos dosahuje zhruba 0,7 %, velice lákavá příležitost. Koordinací celé emise byla pověřena Deutsche Bank. Samotný dluhopis je koncipován jako konvertibilní. Jakmile by se úroveň kapitálu Tier 1 PTSB snížila pod úroveň 7 % rizikově vážených aktiv, bondy budou automaticky konvertovány na akcie společnosti. Celá emise je pak součástí dlouhodobého plánu, pomocí kterého hodlá PTSB navýšit svůj kapitál o 525 milionů eur.

Irsko se vrací na trhy. Chce upsat 7letý dluh za 4 mld. eur

 

Newsletter