Jak bohatí jsou opravdu bohatí? Určitě víc, než si myslíte

Horní 1 procento nejbohatších je bohatší, než si dokážete vůbec představit. Zbavuje národy miliardových daňových příjmů a globální nerovnost sílí. Výzkum provedený ekonomem Evropské centrální banky Philipem Vermeulenem a profesorem univerzity London School of Economics Gabrielem Zucmanem ukazuje, že bohatství super-bohatých je vysoce podhodnocené. Podle výzkumu Světové banky korekce podobných chyb v údajích příjmů téměř vymaže pokrok v zúžení příjmové mezery mezi bohatými a chudými dosažený v letech 1988 až 2008.

„Vždy zde bylo podezření, že nejbohatší lidé světa skrývají velkou část svého majetku,“ říká Joseph Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za ekonomii. „Stále více rostou pochybnosti, že náš systém je zmanipulovaný a nespravedlivý.“

„Neschopnost získat lepší přehled ohledně skutečného množství bohatství a příjmů znamená nesprávné vnímání míry nerovnosti, což představuje překážku pro její řešení. Například vědomí, že zisk a aktiva jsou mnohem více koncentrovaná, by mohlo urychlit podporu pro změnu daňové struktury,“ řekl Zuckman.

Bohatství nejbohatších

„Nejbohatší z Američanů – horních 0,1 procenta s nejméně 20 miliony dolarů čistého bohatství – v roce 2012 drželi 23,5 procenta veškerého amerického bohatství. Do tohoto údaje byly započítány i odhady peněžních aktiv, jež jsou skryty v daňových rájích,“ řekl Zuckman. „To je až o 2 procenta více ve srovnání s předchozími odhady na úrovni 21,5 procenta.“

Vyšší koncentrace bohatství

Vyšší koncentrace příjmů a bohatství u horního 1 procenta by mohla vysvětlit pomalý růst spotřebitelských výdajů od dob recese, jež skončila v červnu 2009, uvádí Stiglitz. „Některé z problémů ve výkonnosti ekonomického systému se vztahují ke skutečné míře nerovnosti, nikoliv k měřenému stupni nerovnosti,“ řekl.

Od konce 18měsíčního spotřebitelského poklesu se Bloomberg Industries Mass Merchant Index, jenž zahrnuje řetězec Wall-Mart Stores a Dollar General, zvýšil o 80 procent, přičemž růst indexu S&P 500 čítá 109 procent. Velmi se však daří luxusním maloobchodníkům, o čemž svědčí 254procentní nárůst Bloomberg Industries Global Luxury Index, indexu luxusního zboží, který zahrnuje společnosti jako Coach, Hermes International a Prada.

Bohatí bohatnou, chudí chudnou a tak to snad i zůstane

Překvapivé?

Jeffery Hollender, který patří mezí nejbohatší jedno procento v USA, není překvapen, že bohatství nejbohatších je v současnosti větší, než se obecně odhaduje. „Čím více peněz máte, tím snazší je vyhýbat se daním,“ řekl Hollender.

Odhady aktiv nejbohatších Evropanů mohou být ještě více podhodnocené, podle Zucmana. „Zhruba 10 procent jejich bohatství se nachází na offshore účtech ve srovnání s 4 procenty v USA. Velmi bohatí lidé mají své bohatství alokované mimo jiné i v holdingových společnostech, což činí výpočty obtížné,“ řekl.

„Je možné, že v některých evropských zemích, zejména ve Velké Británii, je vyšší nerovnost než v USA“ řekl Zuckman, v kontrastu s aktuálními daty, které ukazují opak.

Daňová politika

Nepochopení, kolik příjmů a bohatství je drženo nejbohatšími lidmi, znamená nižší odvody na daních. Bohatství držené na offshore účtech stojí americkou vládu ročně cirka 36 miliard dolarů. To je dost na koupi obědů pro všechny studenty veřejných škol v New York City po dobu jednoho století. Evropa ztrácí asi 75 miliard dolarů.

„Existují potenciální důsledky pro daňovou politiku,“ řekl Zucman. „Je-li nerovnost vyšší než jsme si mysleli, pak to možná pomoci může změnit názor ohledně rozsahu, v jakém by se měly zvýšit mezní daňové sazby u nejbohatších nebo do jaké míry bychom měli používat jiné nástroje, jako je daň z majetku.“

V kontrastu s neupravenými číselnými údaji, jež ukazují na pokles nerovnosti, Gini koeficient Světové banky pro měření příjmové nerovnosti zůstal během posledních dvou desetiletí v téměř nezměněné podobě.

To je překvapující v době, kdy chudoba prudce klesá: počet lidí žijících za méně než 1,25 dolaru na den klesl na 1,22 miliardy v roce 2010 z 1,91 miliardy v roce 1990, podle údajů Světové banky.

Hospodářská politika

Tyler Cowen, profesor ekonomie na George Mason University a spoluautor ekonomického blogu marginal revolution, si myslí, že zaměřování se na horní 1 procento při pohledu na rozdělování příjmů je zavádějící. Podle něj není podstatné, že podíl příjmů u lidí jako je Bill Gates, spoluzakladatel Microsoftu, je vyšší než u normálních lidí, pokud se chudí mají lépe, než tomu bylo dříve.

Pracují bohatí více než ostatní?

„Lidé se až přespříliš zabývají horním 1 procentem. Skutečnou otázkou je, zda existuje příležitost pro všechny ostatní,“ uvedl Cowen. „Nerovnost po celém světě se snižuje.“

„Mimo to, současné měření příjmů zkresluje vnímání skutečnosti. Daňové údaje o výdělcích nepočítají s platbami provedenými federální vládou prostřednictvím programů, jako je americké sociální zabezpečení. Ty přerozdělují prostředky směrem k chudším lidem,“ uzavírá debatu Richard Burkhauser, profesor z Cornellské University, jehož výzkum se zaměřuje na to, jak veřejná politika ovlivňuje ekonomické chování zranitelných skupin obyvatelstva.

Newsletter